Brandkoren honingdauw

Brandkoren honingdauw - Reugebrink | Fthsonline.com

... de brand is, door de honingdauw aangetast ... Ons Erfdeel. Jaargang 35 · dbnl ... . Zo zien we binnen het gedicht een spiegeling van eerste en laatste regel. Honingdauw is een suikerhoudende, kleverige vloeistof in de darm van bladluizen die in druppels wordt geloosd. Het gedicht maakt gebruik van bekende natuurbeelden. Honigdauw of honingdauw is kleverig, suikerachtig vocht waarmee 's zomers soms bladeren en stengels van sommige planten bedekt zijn, en dat afgescheiden wordt door bladluizen, of op grasachtige planten, b.v. rogge, veroorzaakt wordt door een schi ... 2 Kronieken 6 - Statenvertaling met kanttekeningen ... .v. rogge, veroorzaakt wordt door een schimmel. Honigdauw was een van de vloeken die Israël bij ongehoorzaamheid zouden treffen. 28 l Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren of honingdauw, sprinkhanen en kevers wezen zullen, als iemand van zijn vijanden 29 in het land zijner poorten hem belegeren zal, of enige plaag of enige krankheid wezen zal; l 2 Kron. 20:9. Zie Deut. 28:22; Amos 4:9; Hagg.2:19 waar God Israël eraan herinnert, hoe Hij het heeft geslagen met honingdauw en brandkoren. We denken ook aan 1 Kon. 8:37; 2 Kron. 6:28 waar we koning Salomo bij de inwijding van de tempel Israël op het hart horen binden om de Heere ootmoedig en hartelijk te smeken, in geval er in de toekomst sprake zal zijn van brandkoren, honingdauw, sprinkhanen en kevers. 9 Ik heb ulieden geslagen met c 27 brandkoren en met honingdauw; de 28 veelheid uwer hoven, en uwer wijngaarden, en uwer vijgenbomen, en uwer olijfbomen at de d 29 rups op; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. ) en „honingdauw". Het valt niet moeilijk dit soort opsommingen voort te zetten. Ik wil met een enkele uitweiding over „honingdauw", „onzinnigheid" en de „verbaasdheid des harten" (Deut. 28 : 28) deze bijbelexcurs besluiten. Op zoek naar artikelen van Reugebrink? Artikelen van Reugebrink koop je eenvoudig online bij bol.com Snel in huis Veelal gratis verzonden Honingdauwhoning (ook wel genoemd wald-, blad-, bladluizen-, of luizenhoning) komt niet van nectar, maar van honingdauw en verschilt ook duidelijk van honing van nectar.. Nectar komt regelrecht vanaf de florale of extraflorale nectariën van een plant. Honingdauw heeft via de maag van de luis toch al weer een extra bewerking ondergaan, en heeft een rijkere samenstelling. De eenmans-poëzie-uitgeverij van Jo Peters heeft van veel bekende dichters een bundel uitgegeven die vaak speciaal voor deze uitgeverij geschreven zijn. Brandkoren. / Honingdauw.' Wie de moeite neemt d...

INFORMATIE

AUTEUR
Reugebrink
DIMENSIE
7,47 MB
BESTANDSNAAM
Brandkoren honingdauw.pdf

OMSCHRIJVING

Brandkoren honingdauw

Wil je het boek lezen?Brandkoren honingdauw in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Reugebrink. Lezen Brandkoren honingdauw Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN