De receptie van Proust in Nederland

De receptie van Proust in Nederland - S. van Wesemael | Fthsonline.com

... Proust inNederland Een studie naar de receptie van een Franse auteur in Nederland vraagt ook om een uitgebreide kennis van de Franse letterkunde en de Franse literaire kritiek en ik heb het dan ook als bijzonder prettig ervaren dat mijn tweede co-promotor eenromanist wase : drlern ... Proustvragenlijst, meer zelfinzicht met Marcel Proust ... ... . vae n der Poel, universitair hoofddocente 16 De receptie van Proust inNederland vrouwenromans tussen189 e8n 19307,Frans Ruiter deed onderzoek naar de receptie van het Amerikaanse postmodernisme in Duitslan8 d en in Nederland en Maria Janssen onderzocht de ontvangst van Rutger Kopland, Judicus Ver­ stegen enJacque Firmis Vogelaan r in de Nederlandse dag- en weekbladpers.' De receptie van Proust in Nederland. Amsterdam: Amsterdamse Historische Reeks. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), Op deze website lees je een Nederlandse ... S. van Wesemael, De receptie van Proust in Nederland ... .' De receptie van Proust in Nederland. Amsterdam: Amsterdamse Historische Reeks. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), Op deze website lees je een Nederlandse vertaling van het eerste boek van À la recherche du temps perdu, Du coté de chez Swann, van boek twee, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, en van boek drie, Le Côté de Guermantes, van Marcel Prou...

INFORMATIE

AUTEUR
S. van Wesemael
DIMENSIE
8,73 MB
BESTANDSNAAM
De receptie van Proust in Nederland.pdf

OMSCHRIJVING

Het proefschrift van Sabine van Wesemael geeft een goed en nuttig overzicht van de thema'swaarlangs Proust in de Nederlandse pers ter sprake is gebracht. In de eerste plaats de persoonvan Proust en de levensfeiten: zijn dood in 1922, de verschijning van de diverse biografieën,de geleidelijke onthulling van aspecten die tijdens zijn leven verborgen bleven zoals zijnhomosexualiteit; vervolgens de uiteenlopende thema's waar zijn werk om draait: de tragiekvan de tijd, de onwillekeurige herinnering, de sociale context van Frankrijk eind negentiendeeeuw, de diverse stromingen en genres waarmee A la Recherche in verband is gebracht(symbolisme, impressionisme, modernisme, post-modernisme, psychologische roman), de stijlen compositie en natuurlijk het thema van de ongelukkige liefde en de aspecten die in verbanddaarmee veel stof hebben doen opwaaien: jaloezie, homosexualiteit, sado-masochisme.Proust in Nederland geeft ook een overzichtelijk beeld van de lijn waarlangs de receptie zichheeft ontwikkeld. De allereerste reacties kwamen van de verzuilde pers in de jaren dertig. Dekatholieke bladen verweten Proust dat hij de esthetische ervaring in de plaats stelde van God.Dan was er het opmerkelijk negatieve standpunt van Forum, met Vestdijk als uitzondering. Inde na-oorlogse periode vormde het existentialisme een ongunstige voedingsbodem voor Proust:Sartre veroordeelde hem als navelstaarder. Uitzondering in Nederland was Sem Dresden die,naast zijn grote belangstelling voor het existentialisme blijk gaf van bewondering voor Proust.Tenslotte is er de toenemende belangstelling in de jaren zeventig en tachtig met De Revisor,Brakman en Nootenboom.

Wil je het boek lezen?De receptie van Proust in Nederland in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur S. van Wesemael. Lezen De receptie van Proust in Nederland Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN