Conflictafhandeling of risicomanagement

Conflictafhandeling of risicomanagement - Gudrun Vande Walle | Fthsonline.com

...ment richt zich op het beheersen van risico's in het ... De stappen binnen risicomanagement | Kennisbank ... ... Risicomanagement is hier sterk verankerd in de dagelijkse werkwijze en dit leidt tot een hoge mate van risicobeheersing. Een dergelijke werkwijze levert het meeste rendement op wanneer sprake is van acceptatie van complexe risico's en/of maatwerkcontracten, waarvan het risicoprofiel situationeel varieert. Als u risicomanagement echt binnen uw organisatie wilt verankeren, dan zult u de gezette stappen inzichtelijk moeten maken voor uw gehele bedrijf. Maak dus tot slot medewerkers bewust van het belang ... Conflictafhandeling of risicomanagement?: een studie van ... ... . Maak dus tot slot medewerkers bewust van het belang van risicomanagement door hen regelmatige updates te geven van de risico's die u heeft onderzocht en de mogelijke strategieën die u heeft geïmplementeerd. risicomanagement binnen de organisatie (Hillson 1997). Het doel van dit onderzoek is te bepalen welke concrete acties een vijftal geselecteerde organisaties heeft ondernomen om risicomanagement binnen hun organisatie naar een hoger niveau van risk maturity te brengen. Conflictafhandeling of risicomanagement?: een studie van conflicten tussen slachtoffers en ondernemingen in de farmaceutische sector . By Gudrun Vande Walle. Topics: Law and Political Science . Publisher: VUB Press. Year: 2005. OAI identifier: oai:archive.ugent.be ... van goed en expliciet risicomanagement echter alleen maar toegenomen. Dit document beoogt inzicht te geven in wat risicomanagement nu precies is en reikt een handzaam model en een stappenplan aan om risicomanagement in de praktijk op een pragmatische wijze handen en voeten te geven. De opbouw van dit document is als volgt: 1. VU Faculties. Vrije Universiteit Amsterdam; Overview; Fingerprint; Network; Profiles (4217) Research Output (144650) Activities (39784) Prizes (1241) Press / Media (4667) Research Output 1891 ... Het 'Apocriefe' Protevangelie van Jacobus is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Het 'Apocriefe' Protevangelie van Jacobus PDF te downloaden op onze website mmark.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Het 'Apocriefe' Protevangelie van Jacobus Developmental movement for children: mainstream, special needs and pre-school / Veronica Sherborne. - 2 ed. - London : Worth, 2001. - 121 p. - 1990, Cambridge University Press. - ISBN 1-903269-04- Risicomanagement als onderdeel van good governance staat weer volop in de belangstelling en niet in de laatste plaats dankzij de kredietcrisis. Er hangt een zweem van mystiek en complexiteit om het vakgebied. Het lijkt een terrein van experts en technische risicomanagers waarbij de nadruk ligt Risicomanagement hangt direct samen met de realisatie van de doelstellingen. Risicomanagement identificeert risico's die de realisatie van de doelstellingen mogelijkerwijs in de weg staan. Risicomanagement is daarmee een continu proces. Het Raamwerk Risicomanagement is erop gericht om risicomanagement als proces binnen uw organisatie te ......

INFORMATIE

AUTEUR
Gudrun Vande Walle
DIMENSIE
9,44 MB
BESTANDSNAAM
Conflictafhandeling of risicomanagement.pdf

OMSCHRIJVING

Wanneer een gemeenschap er niet in slaagt een conflict tussen rechtsonderhorigen informeel op te lossen, biedt de samenleving een aantal meer formele mechanismen van conflictafhandeling aan, variërend van buitengerechtelijke vormen van afhandeling (of ADR) tot burgerrechtelijke, administratiefrechtelijke, strafrechtelijke afhandeling en overheidstussenkomst. Een procedure van conflict afhandeling leidt echter niet noodzakelijk tot een conflict oplossing voor beide partijen. Conflictafhandeling tussen machtige rechtspersonen en minder machtige individuen is hiervan een illustratie. Het blijkt voor de zwakkere partij bijna onmogelijk om het conflict op te lossen door het krachtige risicomanagement waarmee ze geconfronteerd worden. Aan de hand van een casestudie in de farmaceutische sector bestudeert de auteur conflictafhandeling tussen mensen die schadelijke gevolgen ondervinden van de praktijken van farmaceutische ondernemingen en die ondernemingen. Het onderzoek verloopt in een aantal fasen. Na een grondige studie van de structuur en cultuur van de farmaceutische bedrijven en de werking van de farmaceutische sector, selecteerde ze twee verschillende vormen van slachtofferschap: fysieke schade oplopen door de consumptie van een medisch product (waarbij de DES-case, de Dolantine-case en de eetlustremmers-case van nabij werden bestudeerd), en het niet kunnen aankopen van een levensnoodzakelijk geneesmiddel door de hoge kostprijs (met een studie van de markt van aids-remmers). Deze studie is voornamelijk gebaseerd op 75 interviews met alle partijen betrokken bij de farmaceutische activiteiten en met de slachtoffers. De auteur besluit dat conflictoplossing met de huidige middelen onmogelijk is omdat er iets bestaat als een 'farmaceutisch complex' samengesteld uit die betrokken actoren die elkaar beschermen. Ook ons rechtssysteem is onaangepast aan het oplossen van dergelijke conflicten. Strafrechtelijke afhandeling benadert nog het meest het conflictoplossend karakter.

Wil je het boek lezen?Conflictafhandeling of risicomanagement in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Gudrun Vande Walle. Lezen Conflictafhandeling of risicomanagement Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN