Theocratisch visioen

Theocratisch visioen - J.P. De Vries | Fthsonline.com

... Droombeeld 8) Droomgezicht 9) Extase 10) Fata morgana 11) Gezicht 12) Gezichtsbedrog 13) Hallucinatie 14) Hersenschim 15) Illusie 16) Inbeelding 17) Luchtkasteel 18) Schim 19) Toverbeeld Visioenen in de Bijbel gebeuren telkens weer op een verschillende manier: 's nachts in een droom (zoals bij Daniël), overdag, waarin God blijkbaar een menselijke stem heeft (zoals bij Samuel), of in een visioen met een duidelijke praktische opdracht (zoals bij Ananias in Handelingen 9:10), of juist met een onbegrijpelijk verhaal (zoals Petrus in Handelingen 10:10, waarbij hij allemaal ... Tussen theocratie en wereldmijding - Wetenschappelijk ... ... ... Een theocratisch visioen: de verhouding van religie en politiek volgens A.A. van Ruler: Author: Vries, Jurjen Pieter de: Access: Open Access: Type: Doctoral Thesis: Abstract: In dit boek wordt een centraal element uit het denken van de hervormde theoloog A.A. van Ruler (1908-1970) beschreven: zijn theocratisch ideaal. Wel hangt zijn theocratisch visioen rechtstreeks samen met zijn visie op het Oude Testament. Hij maakt onderscheid tussen het Oude Testament, dat theocratisch, en het Nieuwe, dat soteriologisch gericht is. Over de toepassing van het theocratisch ideaal ... Een theocratisch visioen by Boekencentrum Uitgevers - Issuu ... ... Een theocratisch visioen: de verhouding van religie en politiek volgens A.A. van Ruler: Author: Vries, Jurjen Pieter de: Access: Open Access: Type: Doctoral Thesis: Abstract: In dit boek wordt een centraal element uit het denken van de hervormde theoloog A.A. van Ruler (1908-1970) beschreven: zijn theocratisch ideaal. Wel hangt zijn theocratisch visioen rechtstreeks samen met zijn visie op het Oude Testament. Hij maakt onderscheid tussen het Oude Testament, dat theocratisch, en het Nieuwe, dat soteriologisch gericht is. Over de toepassing van het theocratisch ideaal in voorbije eeuwen is zijn oordeel genuanceerd en idealiseert hij niet. gegeven. Van Rulers theocratische visie kreeg daarbij van Schilder c.s. maar 1 J.P. de Vries, Een theocratisch visioen - De verhouding van religie en politiek volgens A.A. van Ruler, Zoetermeer 2011. 2 Met uitzondering van een discussie in 1930, zie De Vries, Een theocratisch visioen, 214. Zijn visioen wortelde in een verleden dat er waarschijnlijk nooit geweest is en maakte in een seculariserende wereld al helemaal geen kans. Van het theocratisch ideaal is momenteel alleen nog wat ... 1 Vakpublicaties dr. D. J. Steensma 'Gelukkig de zachtmoedigen. Zaligsprekingen', in: Kerkblad voor het Noorden, jrg. 67, nr. 21/22 en 24 (23 mei en 13 juni 2019). 'Intermenselijke vergeving. Maatstaf en richtsnoer voor samenleven in het licht van het evangelie', in: ook een theocratisch visioen koesterde. 12 De jaren veertig zijn voor Van Ruler de jaren van intensieve studie over de theo-cratie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een omvangrijk - 249 met de hand geschreven pa-gina's in twee cahiers - manuscript onder de titel 'Kerk en staat'. Dit onvoltooid ge- ALLES OF NIETS Het theocratisch visioen van Van Ruler Afgelopen mei promoveerde in Kampen (Vrijgemaakt) oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, voormalig gemeenteraadslid voor het GPV in Amersfoort en huidig lid van de Eerste Kamer voor de CU J.P. de Vries (1940) op Een theocratisch visioen. De Vries gaat onderzoek verrichten binnen het programma Publieke theologie, dat onder leiding staat van prof. Ad de Bruijne. De Vries promoveerde in mei op het theocratisch visioen van de ... En een christen heeft een theocratisch visioen over de doorwerking van het heil in heel het leven. De Geest werkt ook in de staat. En in de cultuur, vooral de Europese. Zulke beseffen miste hij bij de 'bevindelijken'. Een theocratisch visioen: de verhouding van religie en politiek volgens A.A. van Ruler . By Jurjen Pieter de Vries. Abstract. In dit boek wordt een centraal element uit het denken van de hervormde theoloog A.A. van Ruler (1908-1970) beschreven: zijn theocratisch ideaal. 1 Vakpublicaties dr. D. J. Steensma 'Zwak de huwelijksbelofte niet af', in: Nederlands Dagblad, 28 oktober 2016. Echtscheiding. Een exegetisch-ethische evaluatie.Amsterdam 2016. 'Over sjibbolet en sjalom. Theocratie (Grieks Krateo: heersen). Staatsvorm waarin alle gezag regelrecht van God afgeleid wordt en door geestelijke gezagdragers uitgeoefend of gecontroleerd; het streven van de Middeleeuwse pausen sinds Gregorius VII (de zevende) (1073 - 1085) naar een overkoepelend gezag over heel de Latijns-christelijke gemeenschap van volkeren. in Byzantium (later Con......

INFORMATIE

AUTEUR
J.P. De Vries
DIMENSIE
10,40 MB
BESTANDSNAAM
Theocratisch visioen.pdf

OMSCHRIJVING

De theoloog Van Ruler kenmerkte zich door grote vergezichten en ruime definities. Ook voor het maatschappelijk en politiek leven schetste hij een uitdagend perspectief.Dit boek beschrijft het theocratisch ideaal van de hervormde theoloog A.A. van Ruler (1908-1970). Hoe fundeerde hij dit ideaal dogmatisch en hoe werkte hij het concreet uit? Welke voorgangers inspireerden hem en hoe vonden zijn opvattingen weerklank in kerk en politiek? Aan het slot onderzoekt de auteur de blijvende waarde van Van Rulers opvattingen en geeft hij zijn visie op kwesties die Van Ruler na aan het hart lagen en die nog niet aan actualiteit hebben ingeboet: de taak van de overheid inzake godsdienst en moraal, de manier waarop christenen kunnen participeren in een democratisch bestel en de voors en tegens van christelijke partijvorming.

Wil je het boek lezen?Theocratisch visioen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.P. De Vries. Lezen Theocratisch visioen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN