De managementvennootschap

De managementvennootschap - Marc Gielis | Fthsonline.com

...et zinvol de oefening opnieuw te maken vanaf welk bedrag een managementvennootschap opportuun is ... De managementvennootschap : - PDF ... . De hierboven beschreven strategieën gaan uit van de in fine liquidatie van de managementvennootschap. In optimale familiale verstandhouding kan het echter interessant zijn om het middels de vennootschap opgebouwde vermogen niet uit te keren, maar wel als onverdeeldheid over te dragen aan de volgende generatie. Zal de managementvennootschap een aantrekkelijk instrument blijven om het inkomen van ondernem ... Het overbruggingsrecht & de managementvennootschap ... . Zal de managementvennootschap een aantrekkelijk instrument blijven om het inkomen van ondernemers (para)fiscaal te optimaliseren? Experts zetten voor u op één namiddag de voor- en nadelen op een rij. U leert voor wie en wanneer een managementvennootschap interessant is en hoe u deze zelfstandige samenwerkingsvorm stapsgewijs uitwerkt. De fiscus had de aftrek van de managementvergoeding verworpen, louter en alleen op basis van het feit dat de belastingplichtigen (ex-bestuurders van de vennootschap die hun activiteit in een managementvennootschap hadden gestoken) niet konden aantonen dat de prestaties werden uitgevoerd namens de managementvennootschap zelf. De geactualiseerde editie van het boek behandelt dezelfde thema's als de eerste editie. Op de eerste plaats worden de fiscale en sociale voordelen van de oprichting van een managementvennootschap besproken. 1 De managementvennootschap : fiscale en sociale aspecten I. INLEIDING Herman van HOOGENBEMT Advocaat te Brussel Assistent aan de Rijksuniversiteit te Gent 1. De enorme fiscale en parafiscale druk die heden ten dage vooral op de middelgrote inkomens uit arbeid weegt, brengt er steeds meer kaderleden en potentiele kaderleden toe naar originele oplossingen te zoeken die deze druk tot ... Welk lidwoord (de of het): "de managementvennootschap" of "het managementvennootschap", wij helpen je graag....

INFORMATIE

AUTEUR
Marc Gielis
DIMENSIE
7,93 MB
BESTANDSNAAM
De managementvennootschap.pdf

OMSCHRIJVING

De managementvennootschap 1e druk is een boek van Marc Gielis uitgegeven bij UGA. ISBN 9789089771803 Dit boek belicht twee belangrijke aspecten van de managementvennootschap, namelijk het fiscale aspect en het sociaalrechterlijke aspect.In het eerste deel, geschreven door de heer Marc Gielis, wordt een aantal fiscale zaken bekeken, die ter sprake komen bij wie aan de oprichting van een managementvennootschap denkt of dit overweegt te doen.De oprichting gaat vaak gepaard met een aantal fiscale redenen. In de praktijk stellen we immers vast dat men d.m.v. deze vennootschap een aantal zaken fiscaal wenst te optimaliseren. Hoewel de fiscaliteit in het merendeel van de gevallen één van de hoofdredenen is voor de oprichting van een managementvennootschap, dient de oprichting niet enkel tot dit doel beperkt te blijven.Zo kunnen andere motieven spelen zoals daar zijn de tariefverschillen tussen de personen- en de vennootschapsbelasting, de beleggingen in de vennootschap zowel roerend als onroerend, de mogelijkheden om gelden te onttrekken aan de vennootschap, successieplanning, etc…Het sociaalrechterlijke luik wordt toegelicht door de heer Hans ArnoldDikwijls wordt ook geopteerd voor de oprichting van een managementvennootschap omwille van sociaalrechterlijke motieven.Immers kan de oprichting van een managementvennootschap een aanzienlijke weerslag hebben op de betaling van sociale zekerheidsbijdragen.De toenemende druk op de loonkost in hoofde van de ondernemingen is zeker een belangrijke reden waarom voor deze samenwerkingsvorm wordt gekozen..Velen voelen zich omwille van deze hierboven kort weergegeven financiële motieven vaak geroepen tot het opzetten van een zelfstandige samenwerking al dan niet via een managementvennootschap, doch niet iedere constructie zal bijvoorbeeld de toets inzake schijnzelfstandigheid doorstaan.Ook de verschillende aspecten inzake het verschil aan sociale bescherming worden niet altijd volledig in rekening genomen wanneer men de rekenoefening maakt bij de overstap naar de managementvennootschap.Het opzet van dit boek bestaat erin om vanuit de praktijk een allesomvattend overzicht weer te geven van de wettelijke regels en mogelijkheden gerelateerd aan het gebruik van een managementvennootschap vanuit een sociaal en fiscaal standpunt.

Wil je het boek lezen?De managementvennootschap in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Marc Gielis. Lezen De managementvennootschap Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN