Conflictoplossing en scheidingsrecht

Conflictoplossing en scheidingsrecht - Lieke Coenraad | Fthsonline.com

... mediation in de huidige tijd hot item is ... Boek: Conflictoplossing en scheidingsrecht - Geschreven ... ... . Hierbij wil ik mijn dank uitspreken voor de begeleiding en waardevolle inzet aan prof. mr. P. Vlaardingerbroek. Zijn enthousiastmerende gesprekken en gedachtewisselingen hebben mij tijdens het onderzoek meer dan goed gedaan. Conflictoplossing en scheidingsrecht . Contracten met de overheid . Crowdfunding De bancaire kredietovereenkomst . De Hoge Raad en de twee-wegenleer. De Hoge Raad en de twee-wegenleer . De ... Conflictoplossing en scheidingsrecht door Lieke Coenraad ... ... . De Hoge Raad en de twee-wegenleer . De privaatrechtelijke dwangsom . De privaatrechtelijke dwangsom Executie(ver)koop van onroerende zaken Freedom ... 2 Zie voor definities van conflictoplossing in deze zin: G. de Groot, Rechtspraak met hart voor de zaak (oratie VU Amsterdam 2012), p. 1-5 en L.M. Coenraad, Conflictoplossing en scheidingsrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 12 en 26-27. 3 Wetsvoorstel Scheiden zonder rechter, Concept Regeling en Ontwerp Toelichting: Lieke Coenraad, Conflictoplossing en scheidingsrecht (Privaatrecht Cahiers), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2011, 69 p. Publicaties Alle VU-publicaties, via Metis Postadres Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam. Nevenwerkzaamheden (Echt)scheidingsrecht en familierecht. Het scheidings- en familierecht omvat een diversiteit aan zaken waarvoor een geheel eigen benadering en aanpak gewenst is. Persoonlijke omstandigheden en emoties spelen immers een grote rol. Uiteraard is het iets wat u goed geregeld wilt hebben. Het is raadzaam om vanaf het begin juridisch advies in te winnen....

INFORMATIE

AUTEUR
Lieke Coenraad
DIMENSIE
12,14 MB
BESTANDSNAAM
Conflictoplossing en scheidingsrecht.pdf

OMSCHRIJVING

In de politiek, praktijk en wetenschap wordt actief gezocht naar manieren waarop een harmonieuze afwikkeling van een (echt)scheiding kan worden gestimuleerd. Daarbij wordt gestreefd naar het voorkomen van scheidings- en omgangsproblematiek: langdurige, conflictueuze scheidingsprocedures op tegenspraak over de afwikkeling van de scheiding of, nadien, over problemen bij de naleving van vooral omgangs- en alimentatieregelingen.Dit streven naar een harmonieuze scheiding heeft een voorlopig hoogtepunt bereikt in de op 1 maart 2009 in werking getreden Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Daarbij zijn materiële normen betreffende het ouderschap na scheiding en procesrechtelijke regelingen inzake het verplicht ouderschapsplan, de substantiëringsplicht voor scheidingsprocedures en de verwijzing door de rechter naar mediation aan de wet toegevoegd. Dergelijke maatregelen ter stimulering van een harmonieuze, deëscalerende en dejuridiserende regeling van scheiding, en vooral van de gevolgen daarvan, passen geheel in het algemene streven ¿ met name op het terrein van het privaatrecht en het bestuursrecht ¿ naar het daadwerkelijk oplossen van conflicten, waarbij naast juridische en financiële belangen ook aandacht is voor emotionele belangen.In dit cahier wordt het scheidings(proces)recht benaderd vanuit dit actuele perspectief van conflictoplossing. Tegen deze achtergrond staan de wijze waarop een scheiding wordt verkregen en de wijze waarop de gevolgen van scheiding (moeten) worden geregeld centraal. Het cahier heeft een tweeledig doel. Enerzijds beoogt het de huidige stand van zaken op het terrein van conflictoplossing bij scheiding in wetgeving(sgeschiedenis), jurisprudentie en literatuur weer te geven. Hiermee is het cahier primair geschreven voor (master)studenten die het scheidingsrecht wat uitgebreider en meer verdiepend willen bestuderen in het kader van een verdiepend vak personen- en familierecht, een keuzevak of hun scriptie. Voorts tracht het cahier beginnende practici op het terrein van het familierecht te bedienen, zoals sectoroverstappers binnen de rechterlijke macht, beginnende of overstappende gerechtssecretarissen/juridisch medewerkers en advocaat-stagiaires. Anderzijds beoogt het cahier bij te dragen aan de wetenschappelijke en politieke discussie over dit onderwerp, zodat het cahier ook nuttig kan zijn voor academici (vanuit zowel de familierecht- als de rechtsplegingshoek) en politici die zich met conflictoplossing, in het bijzonder op het gebied van scheiding, bezighouden.

Wil je het boek lezen?Conflictoplossing en scheidingsrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Lieke Coenraad. Lezen Conflictoplossing en scheidingsrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN