Schadebegroting

Schadebegroting - T.F.E. Tjong Tjin Tai | Fthsonline.com

...portionele aansprakelijkheid. Ten eerste 'Schadebegroting' door Eric Tjong Tjin Tai - Onze prijs: €21,50 - Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis Die laatste vraag is waar schadebegroting over gaat ... PDF Tilburg University Schade, causaliteit, en schadebegroting ... ... . In de praktijk blijkt dit vaak lastig, wat deels wordt veroorzaakt door onduidelijkheid over hoe het systeem van schadebegroting werkt. In deze monografie wordt een nieuwe benadering van schadebegroting gekozen die in overeenstemming is met de jurisprudentie en literatuur, maar waarbij de nadruk ligt op de achtereenvolgens te doorlopen stappen. Bestel Schadebegroting van T.F.E. Tjong Tjin Tai. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd Schadebegroting, de punten en komma's. Als het lot toeslaat kan dat diep ingrijpen in een mensenleven. ... Concrete schadeberekening: misgelopen contracten tellen ... ... . Bestel Schadebegroting van T.F.E. Tjong Tjin Tai. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd Schadebegroting, de punten en komma's. Als het lot toeslaat kan dat diep ingrijpen in een mensenleven. Maar waar anderen machteloos toekijken, kunnen en mogen de professionals die het letselschadevak beoefenen iets voor het slachtoffer betekenen. Iemand die een ander schade berokkent en daarvoor aansprakelijk is, is op grond van de wet (BW) gehouden om deze schade te vergoeden. Deze blog gaat niet in op de aansprakelijkheidsgrond voor het verhalen van schade, maar op de berekening van de (civiele) schade. 1 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Schadebegroting, bewijs en waardering W. Dijkshoorn & S.D. Lindenbergh • Published in Een schildersbedrijf sluit een overeenkomst met een vastgoedbedrijf voor het schilderen van een pand. Enkele dagen voordat het schildersbedrijf wil starten, trekt het vastgoedbedrijf de opdracht in. Het schildersbedrijf claimt dat in de schadeberekening moet worden meegenomen dat zij - indien zij nooit de overeenkomst zou zijn aangegaan met het vastgoedbedrijf - met vijf andere ... Schadebegroting en tijdsverloop Over schade als veranderlijk verschijnsel, en wat dit betekent voor het schadevergoedingsrecht M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh In deze bijdrage verkennen de auteurs de betekenis van tijdsverloop bij de begroting van schade. Schadebegroting; €21,50 . IS...

INFORMATIE

AUTEUR
T.F.E. Tjong Tjin Tai
DIMENSIE
3,67 MB
BESTANDSNAAM
Schadebegroting.pdf

OMSCHRIJVING

Schadevergoeding is van groot praktisch belang. In een belangrijk deel van de procedures in het civiel recht wordt schadevergoeding gevorderd. De problemen die hierbij rijzen hebben niet alleen te maken met de vraag of er schadevergoeding is verschuldigd, maar ook met de vraag: hoeveel? Die laatste vraag is waar schadebegroting over gaat. In de praktijk blijkt dit vaak lastig, wat deels wordt veroorzaakt door onduidelijkheid over hoe het systeem van schadebegroting werkt.In deze monografie wordt een nieuwe benadering van schadebegroting gekozen die in overeenstemming is met de jurisprudentie en literatuur, maar waarbij de nadruk ligt op de achtereenvolgens te doorlopen stappen. Door schadebegroting in de vorm van een stappenplan te presenteren wordt de relatie tussen verschillende regels voor schadebegroting duidelijker dan gewoonlijk, en is het gemakkelijker om misverstanden en vergissingen te vermijden. Op basis van dit systeem van schadebegroting worden vervolgens de bekende leerstukken en onderwerpen bij schadebegroting behandeld. Eerst worden de verschillende technieken voor de waardering van het geleden nadeel behandeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld winstafdracht en de leer van verlies van een kans, maar ook abstracte schadebegroting en toekomstige schade. Daarna worden de uiteenlopende indelingen van schade gepresenteerd. Zo staat bijvoorbeeld de wettelijke indeling tegenover de bekende driedeling zaakschade, personenschade en zuivere vermogensschade. In twee hoofdstukken worden dan aan de hand van het wettelijk stelsel de regels van specifieke soorten schade behandeld. Eerst komen de verschillende vormen van materiële schade (vermogensschade) aan bod, daarna wordt immateriële schade (smartengeld) besproken. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan correcties op de omvang van de schade, in het bijzonder voordeelstoerekening. Tot slot wordt kort ingegaan op enkele processuele aspecten, met name de vraag naar de toepasselijkheid van het bewijsrecht op schadebegroting.

Wil je het boek lezen?Schadebegroting in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur T.F.E. Tjong Tjin Tai. Lezen Schadebegroting Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN