Diversiteit

Diversiteit - Andrea Kuckert - Wöstheinrich | Fthsonline.com

... : Wat is diversiteit? Alle mogelijke verschillen tussen mensen onderling bepalen de diversiteit ... Diversiteit - Wikipedia ... . Soms zijn deze verschillen zichtbaar, zoals leeftijd, geslacht of huidskleur. Soms zijn ze minder duidelijk: etniciteit, geloofsovertuiging, maar ook competenties en persoonlijke voorkeuren zoals leerstijl of een 'talenknobbel'. Kiezen Arcadis investeert graag in diversiteit: Gemengde teams zijn innovatiever en creatiever en presteren beter. Dit is goed voor de ontwikkeling van onze mensen én voor de organisatie als geheel. En daar p ... Omgaan met diversiteit. Hoe hanteren in organisaties. ... . Dit is goed voor de ontwikkeling van onze mensen én voor de organisatie als geheel. En daar profiteren onze klanten weer van. Diversiteit geeft ons een sociale en economische voorsprong voor nu en de toekomst. Laatste nieuws 18-05 Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar per 1 juli 12-05 Topvrouwen.nl krijgt belangrijke rol in SER-infrastructuur voor diversiteit 08-04 Topontbijt 2020 - Aftermovie 07-02 Kabinet neemt SER-advies diversiteit bedrijfsleven over Diversiteit heeft soms een zetje nodig; doordat verschillende studie- en studentenverenigingen actief samenwerken, bouwen studenten aan hun culturele vaardigheden en verbreden zij hun netwerk. Een voorbeeld van deze verbinding is de studentenvereniging DOCS, dat zich speciaal inzet voor diversiteit, openheid, cultuur en studenten. Betekenis 'diversiteit' Je hebt gezocht op het woord: diversiteit. di·ver·si·t ei t ( de ; v ) 1 verscheidenheid, variatie 2 het verschijnsel dat er ergens mensen zijn met verschillende etnische of culturele achtergronden Diversiteit kan verwijzen naar: . economie, recht, sociologie en politiek. Multiculturalisme of etnische diversiteit, het bevorderen van de multi-etnische culturen; Diversiteit (handel), de bedrijfstactiek om een heterogeen klantenbestand beter te kunnen bedienen. Diversiteit (politiek), het politiek beleid om tolerantie voor mensen van verschillende achtergronden te stimuleren. Diversiteit betekent verscheidenheid. Diversiteit kan plaatsvinden binnen een samenleving, in de vorm van verschillende etnische groeperingen, maar ook in de natuur.. Als mens spreekt van biodiversiteit, gaat het om de verschillende levensvormen, zoals soorten planten of dieren, binnen een ecosysteem.Bij culturele diversiteit gaat het om de verschillende culturen binnen een regio. Culturele diversiteit is de verscheidenheid aan culturen binnen een specifieke regio, of in de wereld in zijn geheel. De mate van culturele diversiteit binnen een regio of samenleving kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden. Waarom diversiteit & inclusie? Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. Verrassende inzichten en innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze klanten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen. Diversiteit is in die situatie onderdeel van de standaard bedrijfsvoering en niet langer een tijdelijk project. Je zou kunnen zeggen dat het onderdeel vormt van het DNA van de organisatie. Charter Diversiteit: opmaat voor verankering . Een vorm om tot verankering te komen is de inzet van het Charter Diversiteit. Management van diversiteit is gericht op het behalen winst en andere voordelen, uit een gevarieerd personeels- en klantenbestand. Div geeft uitvoering aan een aantal werkprogramma's gericht op diversiteit in het mkb en een aantal sectoren behorende tot de overheid. Dit wordt gedaan via branche-, sector- en intermediaire organisaties. Naar boven Het stimuleren van sportdeelname onder diverse sociale groepen en het tegengaan van ongewenst gedrag en sociale uitsluiting zijn belangrijke thema's in sportbeleid en -onderzoek. Binnen het Mulier Instituut bestaat van oudsher veel expertise op het terrein van sociale diversiteit en mechanismen van in- en uitsluiting. diversiteit is de verscheidenheid tussen mensen in een bepaalde groep, maar dat kan ook zo zijn bij planten en dieren zij hebben natuurlij...

INFORMATIE

AUTEUR
Andrea Kuckert - Wöstheinrich
DIMENSIE
10,13 MB
BESTANDSNAAM
Diversiteit.pdf

OMSCHRIJVING

Diversiteit 2e druk is een boek van Andrea Kuckert - W stheinrich uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers. ISBN 9789462364554 Diversiteit is voor zorgverleners een dagelijks gegeven en een belangrijk aandachtspunt in de professionele vorming. Bij diversiteit gaat het niet alleen om het kijken naar het verschil in sociaal-culturele achtergrond maar ook om het zoeken naar overeenkomsten.In deze uitgave van de reeks ZorgBasics staat daarom diversiteit centraal. De auteurs laten vanuit verschillende oogpunten zien dat het normaal is verschillend te zijn. Vanuit theoretische kaders, persoonlijke levensverhalen en voorbeelden uit de zorgpraktijk wordt dit thema verhelderd. Omdat diversiteit ook veel te maken heeft met de eigen persoonlijkheid worden tevens reflectieve vragen aan de lezer gesteld. Ten behoeve van de tweede druk is de inhoud geactualiseerd. Wat de auteurs te maken hebben met diversiteit zal tijdens het lezen van het boek duidelijk worden.De ZorgBasics zijn geschreven voor studenten die een gezondheidszorgopleiding volgen in het hbo en professionals in de zorg. De nadruk ligt op de basisvakken die worden gegeven in de eerste studiejaren en de beroepscompetenties die tijdens de eerste fase van de opleiding behaald moeten worden.

Wil je het boek lezen?Diversiteit in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Andrea Kuckert - Wöstheinrich. Lezen Diversiteit Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN