Het Levensboek, Een eigen boek voor mensen met een verstandelijke beperking

Het Levensboek, Een eigen boek voor mensen met een verstandelijke beperking - none | Fthsonline.com

...ensboek. Het is een handig hulpmiddel waarmee begeleiding, behandelaars, familie en vrienden de juiste informatie hebben om het persoonlijk contact en de zorg optimaal af te stemmen op de cliënt ... bol.com | Inclusief verhalend werken met mensen met een ... ... . Mensen met een verstandelijke beperking worden met verschillende benamingen aangeduid. In de palliatieve zorg gaat het om het mens zijn. In deze Wegwijzer zullen we daarom veelal spreken over mensen, cliënten of patiënten, zonder daar steeds „met een verstandelijke beperking‟ aan toe te voegen. LEVENSBOEK Een eigen boek voor mensen met een verstandelijke beperking In het Levensboek wordt het persoonlijke leven van een mens met een verstandelijke beperking geschetst. Het beschrijft hoe ... Mensen met een verstandelijke beperking - Palliatieve Zorg ... . LEVENSBOEK Een eigen boek voor mensen met een verstandelijke beperking In het Levensboek wordt het persoonlijke leven van een mens met een verstandelijke beperking geschetst. Het beschrijft hoe hij/zij nu werkelijk is, wat hem/haar bezighoudt en hoe hij/zij in het leven staat. In zijn geheel schildert het Levensboek het verhaal van een uniek mens. Levensboek van - gemaakt voor mensen met een verstandelijke handicap. Klapper met inlegbladen rond thema's, met een handleiding voor begeleiders. ISBN 90-5573-104-8. Uitgegeven in 2000 door Uitgeverij DAMON, Postbus 2014, 6020 AA Budel, tel. 0495-499 319, www.damon.nl, [email protected] Een openhartig en aangrijpend verslag van een dramatische gebeurtenis in het leven van een succesvolle en jonge Marc de Hond. Hij geeft je een kijkje achter de schermen van de zorgsector en beschrijft zijn fysieke en mentale verwerkingsproces, wat de gevolgen zijn van een plotselinge handicap op je relatie met je familie en vrienden en wat het betekent voor je liefdesrelatie. Verstandelijke beperkingen komen in verschillende vormen. Zo spreken we ook over licht verstandelijke beperkingen. In het boek "Licht verstandelijke beperking" wordt gekeken naar de beste manieren om iemand met een lichte beperking te ondersteunen. Hierbij worden vooral de sterke kanten van mensen met een lichte verstandelijke beperkingen uitgelicht en bekeken hoe zij deze op de beste ... In deze studiedag leer je naar gedrag van mensen met een verstandelijke beperking te kijken vanuit het perspectief van de sensorische informatieverwerking. Voorbereiding. Om aan de studiedag mee te kunnen doen, is het belangrijk dat je de eerste vijf hoofdstukken doorleest uit het boek "Help sensorische prikkels" van Karen de Vriend....

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
4,58 MB
BESTANDSNAAM
Het Levensboek, Een eigen boek voor mensen met een verstandelijke beperking.pdf

OMSCHRIJVING

In het Levensboek wordt het persoonlijke leven van een mens met een verstandelijke beperking geschetst. Het beschrijft hoe hij/zij nu werkelijk is, wat hem/haar bezighoudt en hoe hij/zij in het leven staat. In zijn geheel schildert het Levensboek het verhaal van een uniek mens. Aan de hand van foto’s, tekstjes, kaarten entekeningen kan het Levensboek door de cliënt zelf, of door de begeleider of familie, worden ingevuld. Omdat het Levensboek een persoonlijk boek is, wordt het in de ik-vorm geschreven. Het Levensboek kan de mens met een ver-standelijke beperking helpen om zijn of haar (praktische) wensen, behoeften en verlangens uit te drukken, om herinneringen op te halen of om dingen te verwerken die grote indruk hebben gemaakt. De begeleiders krijgen door het Levensboek een beter inzicht in de unieke persoon zelf, waardoor zij ideeën kunnen opdoen bij het geven van persoonlijke aandacht en hun zorg hierop kunnen afstellen.Het Levensboek wordt geleverd inclusief begeleidersboek.Tevens blanco papier tbv foto's en eigen aanvullingen.Het Levensboek is onder andere geschikt voor mensen met autisme en Syndoorm van Down.

Wil je het boek lezen?Het Levensboek, Een eigen boek voor mensen met een verstandelijke beperking in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Het Levensboek, Een eigen boek voor mensen met een verstandelijke beperking Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN