Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs

Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs - Mariëtte Huizinga | Fthsonline.com

... met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs" Onderwijs jezelf over verstandelijke beperkingen ... Top 7 boeken over verstandelijke beperking - Zobegaafd.nl ... . De boeken die in deze lijst zijn opgenomen zijn gericht op het leren begrijpen wat verstandelijke beperkingen met iemand doen, maar ook hoe je hier als omgeving zo goed mogelijk op kunt reageren. Boek over de ondersteuning van licht verstandelijk beperkte kinderen in het onderwijs. Voor deze kinderen is gepaste begeleiding en zorg nodig. Daarvoor is het van belang dat schoolbesturen, leerkrachten en interne begeleiders een visie ter ondersteuning f ... Heliomare - Onderwijs met een verstandelijke beperking ... . Daarvoor is het van belang dat schoolbesturen, leerkrachten en interne begeleiders een visie ter ondersteuning formuleren en toepassen. Onderwijs. Niet alleen op het gebied van hulp, werk en inkomen, maar ook in het onderwijs aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking is veel veranderd. Sinds 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs heeft als doel zo veel mogelijk leerlingen op een reguliere school onderwijs te laten volgen. In termen van zorgzwaartepakketten (ZZP) gaat het om verstandelijk beperkte kinderen met ZZP 4 en hoger, lichamelijk beperkte kinderen met ZZP 2 of 4 en hoger en zintuigelijk beperkte kinderen met ZZP 2 en hoger. Participatiewet. Jongeren met een lichte verstandelijke beperking kunnen worstelen met het verkrijgen en ... Wet passend onderwijs. Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs [ 22 MEI 2017 Frits Buijs] Passend Onderwijs Algemeen #onderwijs #wetenschap Het boek Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs vraagt aandacht voor leerproblemen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in de klas.Met dit nieuwe boek willen de schrijvers het leerkrachten ... Type 1 is bedoeld voor leerlingen met een lichte mentale achterstand, terwijl Type 2 de matig tot zware verstandelijk beperkten verzorgt. Ook kan een opname in een (semi)residentiële setting overwogen worden, in een Medisch-Pedagogisch Instituut. Type 9 is voor kinderen met autisme (en soms ook een bijkomende licht verstandelijke beperking). Kinderen met een beperking krijgen onderwijs. Het liefst op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Lukt dat niet op de school waar je je kind had aangemeld? Dan moet er een school worden gevonden die de begeleiding wel kan bieden. Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn kinderen en jongeren bij wie de cognitieve vermogens dermate beperkt zijn door een verworven of aangeboren letsel. Dit uit zich in een verstandelijk functioneren dat duidelijk onder het gemiddelde ligt van een bepaald referentie-IQ. Kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen kunnen terecht in behandelcentrum Groot Emaus in Ermelo. Bijvoorbeeld wanneer ze ernstige sociale of emotionele problemen hebben. Of wanneer hun gedrag gevaarlijk of onvoorspelbaar is. In een crisissituatie kan jouw kind hier direct terecht. Kinderen met een verstandelijke beperking gaan doorgaans naar een school voor speciaal onderwijs, vooral als de ontwikkelingskansen beperkt zijn en er eventueel ook nog gedragsproblemen zijn. Zelfs bij een licht verstandelijke beperking zijn al grote verschillen te zien ten opzichte van kinderen met een normale intelligentie. Om zich op een positieve manier te kunnen ontwikkelen hebben kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs gepaste begeleiding en zorg nodig. Daarvoor is het van groot belang dat schoolbesturen, leerkrachten en interne begeleiders een visie ter ondersteuning formuleren en toepassen. Het boek Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs is uit.Auteurs Mariëtte Huizinga, Dorien Graas en Anika Bexkens schreven het boek om leerkrachten te helpen bij het vinden van de juiste en gerichte onderwijsbehoeften die deze kinderen nodig hebben. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking kunnen onderwijs volgen op de basisschool. Hiervoor zijn aanpassingen op school mogelijk. Uw kind kan in de klas extra begeleiding krijgen en de leerkrachten ook. Dat is een systeem dat zo is ingericht dat alle kinderen aan het onderwijs kunnen deelnemen. Dan bestaan er dus geen aparte scholen voor kinderen met een beperking. In Nederland hebben we sinds 2014 de Wet passend onderwijs. Die moet ervoor zorgen dat leerlingen met een beperking zo veel mogelijk naar een 'gewone' school gaan. Een licht verstandelijke beperking wordt gemeten in IQ en zelfredzaamheid. Kinderen en jongeren met een IQ tussen de 50 en 85 worden licht verstandelijk beperkt genoemd. Het IQ van normaal begaafde kinderen ligt rond de 100. Om zich op een positieve manier te kunnen ontwikkelen hebben kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs gepaste begeleiding en zorg nodig. Daarvoor is het van groot belang dat schoolbesturen, leerkrachten en interne begeleiders een visie ter ondersteuning formuleren en toepassen. Dit boek biedt concrete handvatten om m...

INFORMATIE

AUTEUR
Mariëtte Huizinga
DIMENSIE
3,91 MB
BESTANDSNAAM
Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs.pdf

OMSCHRIJVING

Om zich op een positieve manier te kunnen ontwikkelen hebben kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs gepaste begeleiding en zorg nodig. Daarvoor is het van groot belang dat schoolbesturen, leerkrachten en interne begeleiders een visie ter ondersteuning formuleren en toepassen. Dit boek biedt concrete handvatten om met de ontwikkeling van zo'n visie aan de slag te gaan. Hierbij gaat ruime aandacht naar de relatie tussen onderzoek en praktijk. De ondersteuning van deze kinderen en hun ouders stoelt op drie pijlers: de vroegsignalering van onderwijsleerproblemen, de waarborging van de positieve effecten van inclusief onderwijs en het mogelijk maken van sociale integratie in de klas en daarbuiten. Jeugdhulp en passend onderwijs moeten worden verbonden, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen kinderen, veel waarde wordt gehecht aan de participatie van ouders en vertrouwen wordt gegeven aan de deskundigheid van de leerkracht.Over de auteursMariëtte Huizinga is universitair hoofddocent bij de sectie Onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoeksdomein betreft de variabiliteit in de ontwikkeling van doelgericht en sociaal adaptief gedrag van kinderen.Dorien Graas is lector Jeugd in het Domein Gezondheid en Welzijn van de Hogeschool Windesheim. Haar belangrijkste onderzoeksdomein betreft de samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Ze promoveerde op het thema geschiedenis en ontwikkelingen in het speciaal onderwijs.Anika Bexkens is GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist bij GGZ-Delfland, afdeling Jeugd. Zij is universitair docent aan de Universiteit Leiden, Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Haar onderzoeksdomein betreft de ontwikkeling van sociaaladaptieve vaardigheden bij kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

Wil je het boek lezen?Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mariëtte Huizinga. Lezen Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN