De sociale dimensie van de opwarming

De sociale dimensie van de opwarming - J.B. Nijssen | Fthsonline.com

...achte te kunnen gaan stikken (cognitieve dimensie), kan aanleiding zijn voor gevoelens van angst (affectieve dimensie) ... De sociale dimensie van de opwarming: een systeemanalyse ... ... . Het levensbedreigende karakter van het symptoom confronteert de ... manier de sociaal-emotionele ontwikkeltaken te volbrengen. Deze dimensies zijn dekkend voor de sociaal-emotionele ontwikkeltaken die het kind volbrengt op de basisschool. Zie onderstaande figuur, de sociale vaardigheidsdimensies zijn weergegeven in de paraplu en eronder hangen de ontwikkeltaken. De opwarming van de Aarde, ook wel klimaatopwarming of klimaatverandering, is de stijging van de wereldtemperatuur s ... De sociale dimensie van de opwarming, H.J.G. Walter ... ... . De opwarming van de Aarde, ook wel klimaatopwarming of klimaatverandering, is de stijging van de wereldtemperatuur sinds de pre-industriële periode.De gemiddelde luchttemperatuur van de atmosfeer van de Aarde op grondhoogte was in de periode van 2006 tot 2015 ongeveer 0,87 °C (0,75-0,99 °C) hoger dan in de periode van 1850 tot 1900. Deze opwarming gaat gepaard met andere mondiale ... Vier dimensies; Visievorming; Professionalisering. Cursussen; Onderzoek; Opleidingen; Lesmateriaal; 75 jaar vrijheid. Overzicht activiteiten 75 jaar vrijheid; Aanbod nationaal comité 75 jaar vrijheid De sociale dimensie van de GVB-hervorming 1. WAT IS DE SOCIALE DIMENSIE VAN DE VISSERIJSECTOR IN DE EU? In 2007 (het recentste jaar waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn) bedroeg het aantal voltijdse Een levensbedreigende aandoening heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt als individu, het beïnvloedt ook zijn sociale functioneren. Het verwerkingsproces van de patiënt en diens naasten, de veranderde rollen en verantwoordelijkheden, de communicatie met familie en vrienden en het gesprek over wensen vallen allemaal onder het domein sociale dimensie. Sociale dimensie. Op 1 januari waren opmerkelijk weinig vlaggen te zien in de stad. ... We zijn immers nog lang niet toe aan een harmonisatie van de sociale-zekerheidsstelsels in Europa. Dat het niet goed is wat er in de laatste tijden gebeurd lijkt voor iedereen wel duidelijk. Maar het is goed om de echte gevolgen die die opwarming van de aarde voor het klimaat heeft eens goed in kaart te brengen. Er zijn namelijk verschillende manieren waarop de wereld aangetast wordt. Bepaalde dingen daarvan worden nu al zichtbaar en merkbaar terwijl andere dit in de toekomst zullen worden ... Onderzoek sociale en gedragswetenschappen rond de impact van het coronavirus en de corona maatregelen Het Europees Parlement zei dat een dergelijk basis-uitkeringssysteem voor werklozen rechtstreeks kan bijdragen tot een stabiel huishoudinkomen, en zo de sociale dimensie van Europa kan versterken. In een resolutie die op 17 april werd aangenomen, benadrukten EP-leden hun oproep voor een permanent Europees herverzekeringssysteem voor werkloosheid, om werknemers in Europa te beschermen tegen ......

INFORMATIE

AUTEUR
J.B. Nijssen
DIMENSIE
4,94 MB
BESTANDSNAAM
De sociale dimensie van de opwarming.pdf

OMSCHRIJVING

De sociale dimensie van de opwarming 1e druk is een boek van J.B. Nijssen uitgegeven bij Boekenbent, Uitgeverij. ISBN 9789462037656 Het klimaatprobleem vraagt sinds 20 jaar om een oplossing, maar genereert te weinig sociale cohesie voor een afdoende aanpak. Op basis van een systeemtheoretisch model over waardenontwikkeling in individuen en gemeenschappen, wordt in dit boek uitgezocht welke divergerende sociale processen nu feitelijk die cohesie blokkeren. Uiteindelijk worden vier van dergelijke processen geïdentificeerd: d.w.z. dat het hedendaagse sociaaleconomisch krachtenspel hoofdzakelijk blijkt te worden gerund door vier positieve terugkoppelingen die via hun divergerende werking het dringen (=concurreren) aanjagen en het delen (=samenwerken) ondermijnen en bekorten. De daaruit volgende zucht naar middelen (energie, techniek, kennis) en naar herinrichtingen maakt de opwarming voor iedereen voelbaar ontembaar. Zonder ingrijpende maatschappelijke reorganisaties om deze vier beren plat te leggen, draaien we ons vaster en vaster de modder in. Mensen beseffen de ramkoers, maar beseffen ook dat die alleen succesvol kan worden afgebroken als vrijwel iedereen dezelfde kant op wil en als haalbaar en begaanbaar inschat. Het antwoord van het denken rond uitstootreducties, duurzaamheid en transitie is veel te onduidelijk om die sturing te vervullen. Het zijn zwaailichten over een zee van bewegingen. Ze laten de dynamiekbepalende beren ongemoeid, draaien om de hete brij heen, en komen neer op pappen en nat houden. Er is nood aan een veel vaster lichtpunt, een duidelijker oriëntatie. Een oriëntatie zonder grote witte vlekken, zonder luchtspiegelingen, en vooral zonder divergerende beren. Een oriëntatie die op het punt van essentiële levenscondities aan iedereen houvast geeft, en roekeloosheid elimineert. Zo’n elementaire oriëntatie kan algemeen vertrouwen opwekken, omdat ieder verwacht dat het op lange termijn kan leiden tot stabiele sociale evenwichten. Dan pas durft men zich eendrachtig in onbekend vaarwater te wagen.

Wil je het boek lezen?De sociale dimensie van de opwarming in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.B. Nijssen. Lezen De sociale dimensie van de opwarming Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN