Overeenkomsten en derden

Overeenkomsten en derden - J.L.P. Cahen | Fthsonline.com

...r burgerlijk recht, 2002, p. 113-117. Research output: Contribution to journal › Article › Scientific tegenstelbaarheid van overeenkomsten, en ruimer van rechtshandelingen,3 aan derden ... Samenhangende overeenkomsten en onrechtmatige daad, ook ... ... . Aangezien rechtshandelingen zowel eenzijdig als meerzijdig kunnen zijn, 4 wordt ervoor geopteerd om zo veel als mogelijk te werken met het begrip rechtshandeling, dat ruimer is dan (Duur-)overeenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd Overeenkomsten kunnen worden aangegaan voor bepaalde en onbepaalde tijd. Indien dit een langere periode betreft en de overeenkomst niet kan worden geschaard onder een van de benoemde overeenkomsten (zoals huur , pacht , arbeidsovereenkomst ) wordt er ook wel ... PDF Niet-tegenstelbaarheid in Het Privaatrecht ... . Indien dit een langere periode betreft en de overeenkomst niet kan worden geschaard onder een van de benoemde overeenkomsten (zoals huur , pacht , arbeidsovereenkomst ) wordt er ook wel gesproken over een duurovereenkomst . Contracten en overeenkomsten Deze informatie is geplaatst door. KVK. Als ondernemer sluit u regelmatig contracten (overeenkomsten) met klanten en opdrachtgevers. Als u bijvoorbeeld een dienst afneemt, iets (ver)koopt of (ver)huurt. Voor alle partijen ontstaan er rechten en plichten. Overeenkomsten binden enkel de partijen (vgl. wet). Derden kunnen er noch voordeel, noch nadeel aan ontlenen. Derde = Iedereen die geen partij is in het contract =Bestaan contract is tegenwerpelijk aan derden; met inhoud moeten zij geen rekening houden Moet rekening houden met het contract vb. Derd... Samenhangende overeenkomsten en onrechtmatige daad,ook zonder wanprestatie opgelet voor het derdenbelang HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355 Relevantie: In beginsel binden overeenkomsten alleen partijen. Onder omstandigheden kan het niet-nakomen van een overeenkomst onrechtmatig zijn jegens een derde. Daarvoor is niet steeds… Aansprakelijkheid en schadevergoeding (254) Arbeidsrecht (161) Bijzondere overeenkomsten (42) Caribisch recht (Aruba, Curaçao en Sint Maarten, BES) (55) Erfrecht (30) Europees recht (71) Financieel recht (37) Goederenrecht (71) Grondrechten en mensenrechten (55) Hoge Raad Algemeen (51) Huurrecht (41) Huwelijksvermogensrecht (51 ... Vernietigbare overeenkomsten daarentegen, zijn wél geldig, tenzij de partij die een grond heeft om te vernietigen besluit om te vernietigen.Vernietiging is mogelijk door partijen die partij bij de overeenkomst zijn, derden kunnen er geen beroep op doen. Het gevolg van de overeenkomst die nietig of vernietigd is, is hetzelfde. Dit houdt in dat een overeenkomst alleen hen bindt die daarbij partij zijn, maar voor derden geen rechten of verplichtingen in het leven roept. Wel zijn op dit beginsel uitzonderingen mogelijk. Wie als derde te dicht bij een overeenkomst in de buurt komt, kan zich (onvermoed) in het krachtenveld van die overeenkomst bevinden en daar rechten en/of plichten aan ontlenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat de derde nu ook nakoming kan vragen en afdwingen. Wordt deze nakoming geweigerd dan verkrijgt de derde een recht op schadevergoeding. Nu het in sommige gevallen voor een derde dan ook zeer gunstig kan zijn om als partij te worden aangemerkt bij een overeenkomst, is het dan ook de vraag wanneer er sprake is van een rechtsgeldig derdenbeding. Het is een juridisch verzinsel dat niet zelf kan handelen, maar daar een mens van vlees en bloed voor nodig heeft. De vereniging kan geen rechtshandelingen doen en kan dus ook (onder meer) geen overeenkomsten sluiten. Om die reden is het van belang te bekijken welk mens of welke mensen van vlees en bloed dat voor de vereniging mag/mogen doen. Overeenkomsten komen enkel bij wilsovereenstemming (mutuus consensus) tot stand, behoudens plechtige en reële overeenkomsten of tenzij de overeenkomst anders bepaalt. Mondelinge overeenkomsten hebben als nade...

INFORMATIE

AUTEUR
J.L.P. Cahen
DIMENSIE
12,28 MB
BESTANDSNAAM
Overeenkomsten en derden.pdf

OMSCHRIJVING

Contracten scheppen rechtsgevolgen voor partijen, maar niet altijd voor hen alleen. Het komt voor dat een derde aan een contractuele regeling rechten ontleent of dat deze hem beperkingen oplegt. Zo'n betrokkenheid tot het contract berust soms op de wet. Voorbeelden daarvan zijn het derdenbeding, de kwalitatieve overgang van rechten en plichten en de doorwerking van exoneratieclausules ten behoeve van de werknemer. De betrokkenheid van derden tot het contract berust soms ook op ongeschreven recht. Een aantal gevallen waarbij een relatie tussen contract en derde bestaat zijn in deze monografie bijeengebracht.

Wil je het boek lezen?Overeenkomsten en derden in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.L.P. Cahen. Lezen Overeenkomsten en derden Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN