Euthanasie

Euthanasie - H. Weyers | Fthsonline.com

...tiënt door euthanasie is overleden. Daarna belt de lijkschouwer de officier van justitie, die toestemming moet geven voor begraven of cremeren ... Euthanasie: 30 vragen | gezondheid.be ... . Artsen kunnen in bijzondere gevallen een patiënt helpen met sterven. Dat heet euthanasie of hulp bij zelfdoding. Artsen doen dat alleen als een patiënt daar zelf om vraagt. In de euthanasiewet staan alle regels die gelden bij euthanasie of hulp bij zelfdoding. De officiële naam van de euthanasiewet is Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). Euthanasie is de levensbe ... Euthanasie. Hoe werkt dat precies? | Gezondheidsnet ... . De officiële naam van de euthanasiewet is Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). Euthanasie is de levensbeëindiging door een arts op verzoek van een patiënt. Daaronder valt ook de hulp van een arts bij zelfdoding, waarbij de patiënt zelf het dodelijke middel toedient. Euthanasie mag dus alleen worden toegepast wanneer de patiënt hier zélf om vraagt; familieleden mogen geen verzoek indienen. Euthanasie is strafbaar, tenzij het door een arts wordt uitgevoerd die zich houdt aan de zorgvuldigheidseisen van de Euthanasiewet en de euthanasie meldt bij de gemeentelijk lijkschouwer. Als waarnemer is het dus niet strafbaar euthanasie uit te voeren. Euthanasie is nog steeds strafbaar wanneer de euthanasie niet door een arts wordt uitgevoerd of als de arts zich niet houdt aan de voorwaarden en de procedure die bij wet zijn vastgelegd. In die wet wordt euthanasie omschreven als "het opzettelijk levensbeëindigend (medisch) handelen door een andere dan de betrokkene (arts), op diens verzoek". Euthanasie moet zorgvuldig gebeuren, maar is niet strafbaar mits uitgevoerd door een arts. Wel gelden er voorwaarden, zodat euthanasie zorgvuldig wordt toegepast: Het gaat om een vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek. Het gaat om uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt, naar heersend medisch inzicht. Het schriftelijk verzoek kan zeer kort gehouden worden en mag in feite op eender welk stukje papier. Het dient eigenhandig geschreven te worden en moet minimaal de tekst 'ik wil euthanasie' bevatten, evenals de datum van het verzoek, de naam en de handtekening van de verzoeker. In hoeverre vinden mensen dat euthanasie mogelijk moet zijn in bepaalde situaties, zoals bij vergevorderde...

INFORMATIE

AUTEUR
H. Weyers
DIMENSIE
7,28 MB
BESTANDSNAAM
Euthanasie.pdf

OMSCHRIJVING

Het proces van rechtsverandering met betrekking tot euthanasie in Nederland is langdurig en buitengewoon complex geweest. In een tijdspanne van meer dan dertig jaar zijn rechtsnormen ontwikkeld die in 2001 vastgelegd zijn in een wet. Deze rechtsnormen zijn ontstaan in een wisselwerking tussen verschillende groepen zoals artsen (en met name hun beroepsgroep de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst), belangenbehartigers van patiënten (met name de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie en gezondheidsrechtsgeleerden), adviesorganen, de rechterlijke macht, en ook de Geneeskundige Inspectie voor de Volksgezondheid en de medische tuchtcolleges), verschillende politieke organen en instituties en allerlei individuen die zich al dan niet beroepsmatig in het debat over euthanasie hebben gemengd. In Euthanasie: het proces van rechtsverandering wordt dit complexe proces ontrafeld en gedetailleerd beschreven.

Wil je het boek lezen?Euthanasie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H. Weyers. Lezen Euthanasie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN