De loondoorbetalingsverplichting gedurende het eerste ziektejaar

De loondoorbetalingsverplichting gedurende het eerste ziektejaar - B. Hoogendijk | Fthsonline.com

...ssen. ... Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting en het uitzendbeding? ... Nieuwsbrief 7 maart 2013 ... ... heeft de werknemer gedurende de periode waarin de werkgever de verplichting tot het doen van de aanbod is niet nagekomen, ... Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens 70% van het loon, maar niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetalen. We ... Loondoorbetalingsverplichting - Het Ondernemersbelang ... . In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens 70% van het loon, maar niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetalen. Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens 70% van het loon, maar niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetalen. Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens Dit is het inkomen dat iemand met zijn vaardigheden en bekwaamheden, gelet op zijn beperkingen, nog kan verdienen. Voor medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn is een derde ziektejaar ingevoerd. Onder het derde ziektejaar kan worden verstaan: de periode van 12 maanden na de eerste 24 maanden van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De loondoorbetalingsverplichting geudrfende het eerste ziektejaar. (1999) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: De loondoorbetalingsverplichting geudrfende het eerste ziektejaar. Author: Hoogendijk, B. Thesis advisor: Volgens lid 1 van artikel 7:629 BW betreft de wettelijke loondoorbetalingsverplichting 70% van het loon en ten minste het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon gedurende de eerste 52 weken. De meeste cao's bevatten een aanvullingsregeling tot 100% van het laatstverdiende loon tijdens het eerste ziektejaar. Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens Bij deze doorbetaling geldt alleen gedurende het eerste ziektejaar een minimum, namelijk het voor de medewerker van toepassing zijnde minimumloon . Gedurende het tweede jaar waarover de werkgever het loon doorbetaalt, geldt dit minimum niet. Medewerkers die daardoor onder het minimumloon komen, kunnen een toeslag aanvragen bij de UWV. Als een werknemer ziek is, heeft hij volgens de wet gedurende 104 weken recht op 70% van zijn loon (waarvan de eerste 52 weken minimaal het wettelijk minimumloon). Als een werkgever met zijn werknemer afspreekt dat hij de werknemer tijdens het eerste ziektejaar slechts 30% doorbetaalt, of een bedrag dat lager is dan het wettelijk minimumloon, dan is dat in strijd met deze dwingendrechtelijke ... Geplaatst op 22 juni 2017. Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens 70% van het loon, maar niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetalen. Was het tot 1994 zo dat een zieke werknemer in de meeste gevallen gedurende één jaar een uitkering krachtens de Ziektewet ontving, in 1994 werd een beperkte loondoorbetalingsverplichting (enkele weken) voor de werkgever ingevoerd. In 1996 werd deze verplichting uitgebreid tot één jaar, het eerste ziektejaar....

INFORMATIE

AUTEUR
B. Hoogendijk
DIMENSIE
11,72 MB
BESTANDSNAAM
De loondoorbetalingsverplichting gedurende het eerste ziektejaar.pdf

OMSCHRIJVING

In deze studie staat de rechtsverhouding tussen de werkgever en de wegens ziekte arbeidsongeschikte werknemer gedurende het eerste ziektejaar centraal. Het gaat in het bijzonder om de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever sinds de invoering van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) op 1 maart 1996. Is met de inwerkingtreding van deze wet een evenwichtig stelsel van rechten en plichten voor de werkgever en de werknemer ontstaan? Is er voldoende rekening gehouden met de spanning tussen de wederzijdse belangen van de werkgever en de wegens ziekte arbeidsongeschikte werknemer? Tegen die achtergrond wordt, naast de inkomenszekerheid van de werknemer tijdens het eerste ziektejaar, aandacht besteed aan de mogelijkheden die de werkgever heeft ter controle en reïntegratie van de zieke werknemer. Ook wordt stilgestaan bij de eventuele mogelijkheden om - ondanks het opzegverbod tijdens ziekte - toch tot een einde van de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer te komen. Behalve de Nederlandse situatie worden tevens de regelingen op dit gebied in Duitsland en Groot-Brittannie beschreven en geanalyseerd. Deze regelingen vormen een referentiekader waartegen de Nederlandse situatie wordt afgezet. Het onderzoek leidt tot de slotsom dat er geen sprake is van een evenwichtig stelsel van rechten en plichten tussen de werkgever en de zieke werknemer. Integendeel, de spanning tussen hun wederzijdse belangen is als gevolg van de privatisering van de Ziektewet toegenomen. Teneinde een meer evenwichtig stelstel van rechten en plichten te creëren, wordt een aantal aanbevelingen gedaan om de gesignaleerde spanning te reduceren.

Wil je het boek lezen?De loondoorbetalingsverplichting gedurende het eerste ziektejaar in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur B. Hoogendijk. Lezen De loondoorbetalingsverplichting gedurende het eerste ziektejaar Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN