Contingentie

Contingentie - Alias Pyrrho | Fthsonline.com

...aarde ... Contingentietheorie, of Contingentiebenadering, is een theorie in de organisatiekunde, waarbij gesteld wordt dat kenmerken van een object van onderzoek afhangen van diverse factoren vanuit de omgeving van het object ... Wat is de betekenis van Contingentie - Ensie ... . ↑contingentie" in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 Door de organisatievorm afhankelijk te maken van de omgevings- (contingentie)variabelen is het niet meer mogelijk (wat tot 1960 wel het geval was) om een ideale organisatiestructuur voor te schrijven. ... Contingentie | Definitie, Betekenis en Uitleg ... .org; ISBN 90 204 2045 3 Door de organisatievorm afhankelijk te maken van de omgevings- (contingentie)variabelen is het niet meer mogelijk (wat tot 1960 wel het geval was) om een ideale organisatiestructuur voor te schrijven. Er bestaat geen ideale organisatievorm. One Size Does Not Fit All! De contingentie theorie noemt dit ´job engineering´. Daarnaast wordt training van groepen gezien als een methode om de aard van de relatie in de groep te verbeteren. Kritiek op de contingentie theorie. Door de jaren heen is er ook kritiek op de Fiedler contingentie theorie gekomen. Zo zou de contingentie theorie weinig tot niet flexibel zijn. contingentie; Gangbaarheid. Het woord contingent staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013 werd "contingent" herkend door: Contingentie. Tijdens een discussie in de Nacht van de Filosofie werd er een wedstrijd georganiseerd over de vraag welk filosofisch idee het grootst of belangrijkst of mooist of zwaarstwegend was. Contingentie. Met deze knop kunt u, als u lid bent, artikelen toevoegen aan een leeslijst op uw persoonlijke pagina. Klik hier voor uw abonnement op maat ... Contingentie Verschillende omstandigheden die zich mogelijk kunnen voordoen. De strekking van contingency-theorieën is dat er niet één optimumsituatie is, maar dat het van de omgevingsfactoren afhangt wat in een bepaalde situatie de beste keuze is. Wat betekent contingent? Hieronder vind je 5 betekenissen van het woord contingent. Je kunt ook zelf een definitie van contingent toevoegen. Con...

INFORMATIE

AUTEUR
Alias Pyrrho
DIMENSIE
9,10 MB
BESTANDSNAAM
Contingentie.pdf

OMSCHRIJVING

De subtitel van dit boek: "Waden door een moeras van filosofisch onbehagen', voorspelt niet veel goeds voor wie stevige grond zoekt voor zekerheden. Maar wie iets beweren wil heeft niets aan willekeur die door elke andere opvatting vervangen kan worden. Zo'n mening is contingent en misschien alleen van waarde voor wie die mening verkondigt, maar voor stelligheid is er waarheid nodig. Contingentie onderscheiden we van toeval en kunnen we opsplitsen in drie vormen: 1. Contingentie als onschuldig fenomeen. Goed kenbaar in de cultuur in allerlei uitingsvormen van creativiteit en vormgeving. 2. Contingentie als schadelijk verschijnsel. Door convicties, ofwel vermeende waarheden, die geladen zijn met waarden en die te vinden zijn in o.a. godsdiensten en politieke en/of ethische opvattingen. 3. Contingentie als een moeras van kenbaarheid. Dan komen we aan bij de zintuigen, bij betekenis, bij waarden, bij logica en vooral bij de gesproken en geschreven taal die beweringen moeten staven in o.a. wetenschap en filosofie. Deze drie vormen van contingentie zijn terug te voeren naar de cognitieve evolutie in het ontstaan van bewustzijn en cultuur.

Wil je het boek lezen?Contingentie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Alias Pyrrho. Lezen Contingentie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN