Invoeren integrale kwaliteitszorg

Invoeren integrale kwaliteitszorg - Thomas Hartman | Fthsonline.com

...e buurt. Toevoegen aan iWish Auteur. BERRY ... PDF Invoering van kwaliteitszorg in BJB - PROSE ... . reacties Eigenschappen. Taal: Nederlands. ISBN: 9789020127461. Productvorm: Boek. Publicatiedatum: 28/02 ... stimuleren tot het invoeren van kwaliteitszorg. De toelichting bij het uitvoerings-besluit legt de nadruk op integrale kwaliteitszorg waarin de 9 domeinen van EFQM zijn vervat en waarbij ook de systematiek van de PDCA-cirkel in verbeterprojecten wordt gehanteerd. stimuleren tot het invoeren van kwalitei ... Vind integrale kwaliteitszorg in Boeken op Marktplaats ... . stimuleren tot het invoeren van kwaliteitszorg. De toelichting bij het uitvoerings-besluit legt de nadruk op integrale kwaliteitszorg waarin de 9 domeinen van EFQM zijn vervat en waarbij ook de systematiek van de PDCA-cirkel in verbeterprojecten wordt gehanteerd. Integrale Kwaliteitszorg wordt door middel van een programma bij Avans Hogeschool ingevoerd om te komen tot een adequate en verantwoorde sturing en beheersing van de organisatie. Deze sturing en beheersing vindt integraal plaats op doelen én op risico's. Doelstellingen Sturing Risico's Maatregelen Effectiviteit en naleving Effectiviteit en ... Toch is kwaliteitszorg in het algemeen en het felbegeerde predikaat "Integrale kwaliteit" in het bijzonder nog lang geen gemeengoed voor bedrijven en instellingen. Met name bij de overheid staat kwaliteitszorg nog in de kinderschoenen. Binnen Brandweer Nederland staat het onderwerp eigenlijk pas sinds 1998 op de agenda. Om kwaliteit van zorg te kunnen beoordelen is informatie nodig. Om informatie te verkrijgen moeten gegevens worden verzameld door te meten. Indicatoren zijn meetbare aspecten die een beeld geven van de kwaliteit van zorg. In dit artikel wordt duidelijk welke indicatoren er zijn en hoe je ze bepaalt. Een en ander wordt toegelicht met een voorbeeld uit de thuiszorg (kraamzorg). Total quality management (TQM) (ook: Integrale kwaliteitszorg (IKZ)) is een managementstroming die gericht is op voortdurende verbetering van algemene bedrijfsprestaties, en een focus legt op het voldoen aan klanteisen en de bedrijfsstrategie Bedrijfsprestaties. De bedrijfsprestaties ... werknemers, wordt ingevoerd. Ingevoerd is misschien een slecht gekozen woord, daar de organisatie op deze manier be'leefd' moet worden door het personeel (Senge). Toen PITO als pionier met integrale kwaliteitszorg begon, moest er nog een lange weg worden afgelegd. Voorna-melijk vanuit de directie werd er nog te sturend gedacht T1 - Toepassing en invoering van Integrale Kwaliteitszorg. AU - Blauw, J.N. PY - 1985/1/1. Y1 - 1985/1/1. KW - METIS-125570. M3 - Conference contribution. BT - 2e NOBO onderzoeksdag, Rotterdam 1985. PB - Nederlandse Organisatie voor Bedrijfskundig Onderzoek, NOBO. ER - Als verzorgende ben je in staat om op adequate wijze een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van zorg. In dit hoofdstuk krijg je een antwoord op de volgende vragen: Wat is het? Waarom is het belangrijk? De aandachtsgebieden van kwaliteitszorg en de instrumenten voor verbetering en de verschillende niveaus van kwaliteitszorg worden besproken. Dankzij deze vorming zal u effectief vorm en inhoud kunnen geven aan het 'kwaliteitsdenken' in de eigen organisatie. We willen u graag inzicht geven in kwaliteitsconcepten en -filosofieën, maar bovenal de nodige hulpmiddelen en vaardigheden aanreiken om als kwaliteitscoördinator professioneel aan de slag te kunnen gaan. Kwaliteitszorg in de Openbare Bibliotheek ... Abstract. Sinds 1993 wordt bij de Openbare Bibliotheek Groningen gewerkt met een integraal kwaliteitssysteem. In 1996 werd de bibliotheek geaudit door het Instituut Nederlandse ... Groningen is de enige openbare bibliotheek die een kwaliteitssysteem integraal heeft ingevoerd. Wat ... Integrale kwaliteitszorg is kwaliteitszorg waarbij je niet alleen aandacht hebt voor de kwaliteit van het product en de kwaliteit van de dienst, ... Zodra je een kwaliteitszorgsysteem invoert, spreek je van kwaliteitsborging. De kwaliteit die je klant wenst, is nu veiliggesteld. Een systeem van integrale kwaliteitszorg zorgt ervoor dat ze kwaliteit kunnen vasthouden en verspreiden. De kwaliteit die BuSO Kasterlinden wil bereiken, ligt vast in de visie van de school. Deze visie waarmaken staat voor het team gelijk aan kwaliteitsvol werken. 'Oplossingsgericht werken' is een van de kernbegrippen en uit de...

INFORMATIE

AUTEUR
Thomas Hartman
DIMENSIE
3,49 MB
BESTANDSNAAM
Invoeren integrale kwaliteitszorg.pdf

OMSCHRIJVING

Invoeren integrale kwaliteitszorg

Wil je het boek lezen?Invoeren integrale kwaliteitszorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Thomas Hartman. Lezen Invoeren integrale kwaliteitszorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN