De organisatie als polsstok voor de manager

De organisatie als polsstok voor de manager - Peter Blom | Fthsonline.com

...ng heeft een belangrijke plaats en dat zien wij terug ... Polsstok - Wikipedia ... . Elke organisatie heeft mensen nodig om de organisatie draaiende te houden. Je kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk mensen voor een organisatie zijn. Het is als manager jouw taak om deze mensen te coördineren en een goede richting op te duwen. Het is belangrijk om werknemers te motiveren en te belonen. Hier past een ander profiel bij dan de traditionele manager die boven de andere werknemers staat. Dan hebben we managers omdat ze de rest van de orga ... bol.com | De organisatie als polsstok voor de manager ... ... . Dan hebben we managers omdat ze de rest van de organisatie beter maken in wat ze doen. Meer de omgekeerde piramide van dienend leiderschap: de manager is er om de lijn te ondersteunen, niet andersom. Houd als manager het doel voor ogen en raak daarom niet gefrustreerd als je collega een andere aanpak kiest. Er zijn immers meerdere wegen die naar Rome leiden. Accepteer daarom de 80 procent-oplossing en focus niet op de 20 procent die jij anders zou hebben gedaan. ... Pas dan is de hele organisatie verantwoordelijk. ... Managers spelen een belangrijke rol bij het creëren van een leercultuur binnen een organisatie. Je kunt hen zien als de ambassadeurs van de organisatie. Heb je als organisatie de managers aan boord, dan helpen zij de leerprocessen binnen hun invloedsgebieden te formuleren en te stimuleren. De Manager 'hanteert' of geeft op zo'n manier leiding aan personeel dat doelstellingen van het bedrijf of de organisatie op de meest effectieve manier gehaald kunnen worden. Managers zijn op drie niveaus actief. Allereerst is er operationeel management; het leiding geven aan uitvoerend personeel op de werkvloer. Namens De Polsstok neemt zij deel aan het managementteamoverleg, waarin alle directeuren van de scholen van de Stichting Onderwijs Primair zitting hebben. Zij is ook eindverantwoordelijk voor o.b.s. Prins Bernhard in Lekkerkerk . De directeur is voor anderhalve dag in de week werkzaam voor onze school. ICT-coördinator Om dit uit te werken moet eerst een stap terug worden gezet: wat zijn de oorzaken van integer en niet-integer gedrag. Hierbij gaat het om de manager als soft control en de integriteit van de manager zelf, en waar de organisatie zich nu bevindt. Hoe integer mensen zijn kan worden geïllustreerd met het voorbeeld van de Bagelman. De Agile Manager: 5 grote veranderingen voor mij als manager. In een wereld waar klantwensen sneller wijzigen dan ooit, waar technologische ontwikkelingen voor steeds minder mensen zijn bij te houden, wordt het belang van wendbaar organiseren steeds duidelijker. De manager zal nadrukkelijker de samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie heen moeten stimuleren en ondersteunen. Voorbeeld: Michiel werkt intensief samen met zijn 2 collega accountmanagers, beide ook werkzaam in loondienst. Bedrijfscommunicatie voor de manager is geschreven voor managers en bedrijfskundigen die te maken hebben met de communicatie van een organisatie. Maar ook de managers van communicatie zelf kunnen met dit boek vanwege de strategische benadering hun kennis en inzichten verruimen. De artikelen in Compact richten zich op de technische, organisatorische en menselijke kant van IT en hebben als doel het faciliteren en bevorderen van kennisdeling en het informeren over ontwikkelingen. Daarmee is Compact een vakblad voor met name CIO's, CFO's, controllers, managers, adviseurs, IT-auditors en accountants die in aanraking komen met IT en IT-gerelateerde onderwerpen....

INFORMATIE

AUTEUR
Peter Blom
DIMENSIE
4,19 MB
BESTANDSNAAM
De organisatie als polsstok voor de manager.pdf

OMSCHRIJVING

Een manager kan niet hoger springen dan zijn polsstok lang is. En de organisatie is die polsstok. Zonder een goed ingerichte organisatie, en vooral interfaces daarbinnen, komt hij niet ver. Er wordt door managers gestreefd naar effectiviteit en efficiency terwijl zij vaak maatregelen nemen waarmee juist het tegengestelde wordt bereikt. De oorzaak hiervan is dat in organisaties veel te weinig aandacht wordt geschonken aan interfaces. Koppelingen tussen afdelingen, sectoren, bedrijfsonderdelen en lagen in de organisatie. Daardoor zijn organisaties lang niet zo effectief en efficiënt als zou kunnen. Bij het inrichten van organisaties wordt bovendien te vaak weinig aandacht geschonken aan besturingsmogelijkheden en de daarmee samenhangende managementproblematiek. Dit boek voorziet in deze lacunes en laat met veel voorbeelden zien hoe elke organisatie een goede polsstok kan worden.

Wil je het boek lezen?De organisatie als polsstok voor de manager in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Peter Blom. Lezen De organisatie als polsstok voor de manager Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN