Commissaris op de bestuurdersstoel

Commissaris op de bestuurdersstoel - S. Peij | Fthsonline.com

...van "op de bestuurdersstoel" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Er zit een grote hoeveelheid bloedspatten op de bestuurdersstoel ... De gedelegeerd commissaris - Management Scope ... . "Commissarissen horen toezicht te houden op een bedrijf, maar zij veroorzaken net enorme problemen. Ze zijn al een jaar aan het vergaderen over de toekomst van de directie en op de dag voordat de contracten van de huidige directeuren aflopen, is er nog steeds geen oplossing." Lees hier de brief van de ondernemingsraad van L1. Reactie RvC De ... 3 De Rol van de Raad van Commissarissen De RvC heeft als belan ... Commissaris op de bestuurdersstoel (2005) | www.narcis.nl ... ." Lees hier de brief van de ondernemingsraad van L1. Reactie RvC De ... 3 De Rol van de Raad van Commissarissen De RvC heeft als belangrijkste taak toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en te handelen in het belang van de vennootschap, onafhankelijk van bijkomende belangen of deelbelangen en dient in voorkomende gevallen de directie van advies inzake de governance, de ... Elles Dost wordt de nieuwe bestuurder van woningcorporatie Lefier. Zij volgt Margriet Drijver op, die sinds 1 januari tijdelijk was aangesteld. Dost werkt momenteel nog als directeur bij ... commissaris. In het vennootschap ziet de term commissaris op een lid van de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) . » Meer over raad van commissarissen raad van commissarissen (raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook ... Commissaris op de bestuurdersstoel (2005) door Stefan Peij. Commissaris van nu (2008) door Marcel Pheijffer, Fred van Eenennaam, e.a. Codes & Commissarissen (2006) door Heske van Eyck van Heslinga, Jan Schoenmakers. Toezicht op een hoger plan (2007) door Trudy Blokdijk-Hauwert, Ronald Buitenhuis, Marike van Zanten. Alvorens de modellen te bespreken, ga ik kort in op de civielrechtelijke posities van de aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen. 2.1 De aandeelhouders De aandeelhouders hebben geen wettelijk opgedragen taak, zoals bestuurders en de leden van de raad van commissaris die wel hebben. Zij verschaffen kapitaal. Hun hoedanigheid Commissarissen worden daarom vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld. Een commissaris wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Opinie Bewoners op de bestuurdersstoel. 28 mei 2019 door Rob Janssen. Recent mocht ik een aantal weken doorbrengen in Cambodja. In de hoofdstad Phnom Penh is het verkeer enorm druk, zoals in veel andere hoofdsteden in de wereld. Aanvankelijk leek oversteken door het ontbreken van verkeerslichten een hopeloze exercitie. De commissaris heeft geen dienstbetrekking voor de loonbelasting omdat uit de wetgeving en de statuten voortvloeit dat een gezagsverhouding bij interne toezichthouders ontbreekt. Vanaf 1 januari 2017 worden commissarissen dus in beginsel niet meer via de loonlijst van de organisatie uitbetaald....

INFORMATIE

AUTEUR
S. Peij
DIMENSIE
3,15 MB
BESTANDSNAAM
Commissaris op de bestuurdersstoel.pdf

OMSCHRIJVING

De voortschrijdende globalisering, de informatierevolutie en toenemende regelgeving hebben het economische landschap de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Daarnaast heeft een aantal grote bedrijfsschandalen het bedrijfsleven opgeschrikt. Onder invloed van deze ontwikkelingen is de aandacht voor corporate governance en de rol van de commissaris de laatste jaren sterk toegenomen.In ÔCommissaris op de bestuurdersstoelÕ focust Stefan Peij op de rol van de commissaris tijdens grootschalige organisatieveranderingen. Naar aanleiding van casestudies bij de NV Nederlandse Spoorwegen en Wolters Kluwer en op basis van een serie gesprekken met topcommissarissen, constateert hij dat er ten tijde van omvangrijke veranderingsprocessen sprake is van rolvervaging tussen commissarissen en bestuurders.Succesvolle samenwerking tussen commissarissen en bestuurders is echter heel goed mogelijk en vraagt om subtiele vormen van bijsturing. Dit leidt tot de belangrijkste conclusie dat de nadruk in de toekomst niet hoeft te liggen op het verder verrijken van het formele instrumentarium van de commissaris, maar eerder op de verdere ontwikkeling van zijn vaardigheden.ÔCommissaris op de bestuurdersstoelÕ is niet alleen verplichte kost voor commissarissen en bestuurders, maar biedt ook nieuwe en verrassende inzichten aan studenten en wetenschappers.

Wil je het boek lezen?Commissaris op de bestuurdersstoel in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur S. Peij. Lezen Commissaris op de bestuurdersstoel Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN