Organisatiediagnose

Organisatiediagnose - Karin S. Prins | Fthsonline.com

...inrichten van het proces bij het maken van een organisatiediagnose (wie betrekt u waarbij en hoe organiseert u de procesvoering?) ... PDF Veranderplan - Hanze ... . Organisatiediagnose is een systematisch onderzoek dat wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het functioneren en de prestaties van een (deel van een) organisatie. Doel van de diagnose is om problemen in organisaties te analyseren en vervolgens de effectiviteit te verbeteren. Organisatiediagnose Verzuim is een uiting van een complex samenspel van elkaar beïnvloedende processen bij zowel het individu ... Organisatiediagnose - Moraal - Dare 2 Do ... . Organisatiediagnose Verzuim is een uiting van een complex samenspel van elkaar beïnvloedende processen bij zowel het individu als de organisatie met een ongewenste uitkomst. In de context van de duale verantwoordelijkheid van werkgever - medewerker is dus een organisatiediagnose van verzuim op basis van data Organisatiediagnose. Je onderzoekt in deze module organisatievraagstukken vanuit verschillende bedrijfskundige invalshoeken. Denk bijvoorbeeld aan strategie, financiën, human resources en ICT. Je gebruikt hiervoor een passende onderzoeksaanpak en besteedt aandacht aan het creëren van draagvlak. "Organisatiediagnose"" is een systematische en praktische inleiding in het opzetten en uitvoeren van een organisatiediagnose. Aan de hand van vele voorbeelden laat de auteur theorie en praktijk aan bod komen. Organisaties worden door hem opgevat als open-systemen die in wisselwerking met hun omgeving staan. Een organisatieveranderaar kan bij de organisatiediagnose kiezen voor een meer onderzoekende benadering of voor een meer actiegerichte. Onderzoeks- versus actiegerichte benadering. Men kan ervoor kiezen om de diagnose onderzoeksmatig en wetenschappelijk door een aantal geselecteerde experts uit te laten voeren. Het interviewschema bij Organisatiediagnose 4 van 7 Vragenvolgorde We zagen al dat de volgorde waarin je onderwerpen aan de orde stelt, niet willekeurig is, maar ook binnen één onderwerp is de volgorde van de vragen niet willekeurig. Bedenk wat het meest logisch is, met name voor de geïnterviewde. 2 Voorwoord Voor u ligt het veranderplan voor de terminal van Groningen Airport Eelde. Dit veranderplan is een verplicht onderdeel van de studie Facility Management op de Hanzehogeschool in Groningen, Het observatieschema bij Organisatiediagnose 2 van 3 In het observatieschema in tabel 1 heb je de gekozen indicatoren verwerkt. Je hebt ook ruimte gelaten voor een eventuele vierde indicator, die je mogelijk opvalt tijdens het observeren en die je mee zou kunnen nemen in het onderzoek. Factor 1: Significante waarden (Shared values) Het onderling verbindende centrum van McKinsey's 7S-model zijn de 'gedeelde waarden'. Dit is de centrale overtuiging en houding waar de onderneming voor staat en in gelooft. Organisatiediagnose is bedoeld voor studenten aan bedrijfskundige opleidingen zoals Bedrijfskunde MER, Bedrijfseconomie, Facility Management, Human Resource Management ...

INFORMATIE

AUTEUR
Karin S. Prins
DIMENSIE
9,87 MB
BESTANDSNAAM
Organisatiediagnose.pdf

OMSCHRIJVING

Binnen bedrijfskundige opleidingen staat probleemoplossing vaak centraal. Ontwerpgericht onderzoek, waarbij het doel is oplossingen te vinden om de gewenste situatie binnen een bedrijf te creëren, is dan ook een veel voorkomend onderwerp binnen bedrijfskundige opleidingen.Een juiste diagnose voor een probleem stellen op basis van goed doordacht onderzoek is echter vaak minstens zo belangrijk, omdat het de basis vormt voor een goede oplossing. De focus in dit boek ligt dan ook op diagnose-onderzoek: onderzoek met als doel inzicht te verkrijgen in mogelijke oorzaken van een probleem of vraagstuk in een organisatie.Organisatiediagnose biedt studenten een praktische handleiding om niet zomaar vermeende oplossingen te implementeren, maar eerst goed te onderzoeken wat er echt aan de hand is en op basis daarvan een bedrijf advies te geven. Wanneer de student het boek leest en alle opdrachten uitvoert, is het onderzoek uitgevoerd en het onderzoeksverslag geschreven.Het online studiemateriaal bij dit boek bestaat uit kennisclips die in gaan op lastige onderdelen uit de theorie van het boek. Ook zijn er voorbeelden van interviewschema's, observatieschema's en vragenlijsten op de website te vinden. Voor docenten is er op aanvraag docentenmateriaal beschikbaar, bestaande uit een handleiding bij het boek PowerPoint-slides.Organisatiediagnose is bedoeld voor studenten aan bedrijfskundige opleidingen zoals Bedrijfskunde MER, Bedrijfseconomie, Facility Management, Human Resource Management en Technische bedrijfskunde. Daarnaast is het ook geschikt voor professionals die willen werken aan hun onderzoeksvaardigheden en rapportage. Karin S. Prins is hogeschooldocent aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Wil je het boek lezen?Organisatiediagnose in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Karin S. Prins. Lezen Organisatiediagnose Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN