Pauselijke Zonde

Pauselijke Zonde - Garry Wills | Fthsonline.com

...beren te handhaven. "Laten we onze nabijheid voelbaar maken aan de personen die het eenzaamst zijn en het het moeilijkst hebben ... Pauselijke Bijbelse Commissie vaardigt, op vraag van ... ... . Heksen, heksenproeven, ketters en de inquisitie Tijdens de middeleeuwen was het gedrag van een christen gebonden aan strenge regels. Mensen die deze regels niet strikt genoeg volgden werden een toonbeeld van christelijk wangedrag. Zonde is doen wat verkeerd is, en niet doen wat juist is. Dit volgens morele of goddelijke wetten. Voor ieder mens ligt deze grens anders, omdat niet iedereen dezelfde normen en waard ... Garry Wills; Pauselijke zonde, geconstrueerd bedrog | eBay ... . Dit volgens morele of goddelijke wetten. Voor ieder mens ligt deze grens anders, omdat niet iedereen dezelfde normen en waarden hanteert. Dus als jij je kind wel eens een tik hebt gegeven, en je hebt bij wijze van spreken daarmee een van je eigen regels overtreden is het een zonde. (Soort document: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen) ... Ook is hij niet onttrokken aan de altijd nog aandringende macht en de greep van de zonde Vgl. Rom. 6, 12-14 noch ontheven aan de levenslange strijd tegen de tegen God gerichte zelfzuchtige begeerten van de oude mens Vgl. Gal. 5, 16 Vgl. De zoeaven (Frans: zouaves) waren een lichte infanterie eenheid van het Franse Leger actief tussen 1830 en 1962 en waren verbonden met Frans Noord-Afrika.. Vanaf 1860 werden er in verschillende landen nieuwe gelijkaardige eenheden opgericht die zichzelf "zoeaven" noemden. Zo waren er onder anderen de Pauselijke Zoeaven die de Kerkelijke Staat gingen beschermen en de Poolse zoeaven die vochten ... Pauselijke zelfvergiffenis Bas de Gaay Fortman Ermelo 9 april 2010, 0:00. ... In de eerste plaats was de context van de zonde waarom het toen ging, er niet een van institutioneel machtsmisbruik. Zonde 1) Betreurenswaardig 2) Boosheid 3) Dwaling 4) Fout 5) Gebrek 6) Godsdienstige misstap 7) Handeling 8) Helaas 9) Jammer 10) Joodse wet 11) Kerkelijke misstap 12) Kwaad 13) Misslag 14) Misstap 15) Ondeugd 16) Overtreding 17) Overtreding van een gebod 18) Overtreding van goddelijke of zedelijke wetten...

INFORMATIE

AUTEUR
Garry Wills
DIMENSIE
10,14 MB
BESTANDSNAAM
Pauselijke Zonde.pdf

OMSCHRIJVING

In dit boek ontmaskert Garry Wills de pauselijke zonde als de macht van de paus die corrumpeert en misleidt en die structuren van bedrog in het leven roept, om zichzelf in stand te houden. De waarheid nu wordt verdraaid omdat deze in het verleden verkeerd is geïnterpreteerd. Gebrek aan moed om vergissingen toe te geven en angst om aan macht in te boeten veroorzaken onhoudbare visies op onder andere pedofilie, het uitsluiten van vrouwen, homoseksualiteit en de leegloop van de Kerk. De kloof tussen het leergezag in Rome en de gelovigen wordt dan ook steeds groter. En het is te goedkoop om te zeggen "dat lakse katholieken zich gedragen als cafetariaklanten die uitzoeken welke dogma's ze zullen verorberen voor hun zondagse brunch", aldus Wills. Het zijn vaak de meest toegewijde, integere leken en clerici die niet kunnen accepteren dat de waarheid ondergeschikt wordt gemaakt aan de kerkelijke strategie.

Wil je het boek lezen?Pauselijke Zonde in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Garry Wills. Lezen Pauselijke Zonde Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN