De Europese vennootschap (SE)

De Europese vennootschap (SE) - H.J. de Kluiver | Fthsonline.com

...d voor een Europese Coöperatieve Vennootschap, een Europese Vereniging en een de Europese vennootschap ... PDF De SCE - Europese coöperatieve vennootschap ... . 5 1. Wat is de Europese vennootschap? 5 2. Waarom kiezen voor het statuut van Europese vennootschap? 5 3. Welke zijn de grondslagen van de EV? 6 4. Hoe een SE oprichten? 8 5. Eén van de oprichtingswijzen van de "SE" is de omzetting van een naamloze vennootschap, die sinds ten minste twee jaar een dochteronderneming in een andere lidstaat bezit (cf. infra), in een Europese vennootschap. De Europese vennootschap (SE) H. J De Kluiver, S. H. M. A Dumou ... PDF Voor- en nadelen van de Europese vennootschap ... . infra), in een Europese vennootschap. De Europese vennootschap (SE) H. J De Kluiver, S. H. M. A Dumoulin, P. A. M Witteveen Published in 2004 in Deventer by Kluwer De Europese Vennootschap (Societas Europaea (SE)) is bedoeld als middel om grensoverschrijdende herstructureringen mogelijk te maken van ondernemingen waarvan de activiteiten niet louter op de bevrediging van zuiver lokale behoeften zijn gericht.10) Aan vennootschappen die onder verschillende lidstaten ressorteren, wordt de mogelijkheid geboden een SE op te richten door een juridische fusie ... Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen. 1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:. betrokken dochteronderneming of vestiging: een dochteronderneming of vestiging van een deelnemende vennootschap, die volgens het voorstel tot oprichting van een SE bij die oprichting een dochteronderneming of vestiging van de SE wordt;. bijzondere onderhandelingsgroep: de overeenkomstig artikel 1:8 ... Wat is de betekenis van Europese vennootschap (SE)? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Europese vennootschap (SE). Door experts geschreven. TY - BOOK. T1 - De Europese naamloze vennootschap (SE), 2e druk. A2 - van Veen, W.J.M. PY - 2012. Y1 - 2012. M3 - Book editing. SN - 9789013090307 I. Wetgeving · Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van 25 maart 1957, BS 25 december 1957. · Verord.Raad nr. 2137/85, 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV), Pb.L.31 juli 1985, afl. 199, 1-9. · Verord.Raad nr. 1435/2003, 22 juli 2003 tot het statuut van de Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE), Pb.L. 18 augustus 2003, afl. 201 ... De societas Europaea, oftewel de Europese vennootschap (hierna: "SE"), mag dan wel minder gekend zijn dan haar beroemde zusjes de NV en de BV, daarom is zij niet minder interessant. De SE is gebaseerd op de naamloze vennootschap zoals die reeds gekend is in de Lidstaten en vertoont hier veel gelijkenissen mee. Vandaar dat zij soms de Europese naamloze vennootschap wordt genoemd. Per 8 oktober 2004 kunnen SE's (Europese vennootschappen) worden opgericht. Helaas is de regelgeving eenvoudig noch eenduidig. Dit preadvies beoogt bij het analyseren daarvan de helpende hand te bieden. Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) officiële Engelstalige titel. Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) De Europese vennootschap (Societas Europaea, SE) is een Europese vennootschapsvorm, ingesteld bij verordening van 8 oktober 2004 van de Europese Raad met betrekking tot de Europese Vennootschap (EG 2157/2001). 18 relaties. Net als de Europese coöperatieve vennootschap (SCE) is de Europese naamloze vennootschap niet gebonden aan een EU-lidstaat. Daardoor is het mogelijk het officiële adres van de vennootschap (statutaire zetel) naar een ander land te verplaatsen. De SE hoeft daarvoor niet te worden ontbonden of opnieuw te worden opgericht. Referentievoorschriften. De referentievoorschriften zijn toepasselijk indien de partijen dit overeenkomen ofwel vanaf de datum van inschrijving van de SE, indien de BOG en de bevoegde organen van de deelnemende vennootschappen niet tot een overeenkomst komen binnen de voorziene termijn (niet te verwarren met het geval waarin de BOG heeft beslist zich te baseren op de nationale bepalingen die ... De Europese vennootschap moet een geplaatst aandelenkapitaal van ten minste € 120.000 hebben (in plaats € 45.000 voor de Nederlandse naamloze vennootschap) en voor deze rechtsvorm moet de SE niet alleen nationaal opereren maar moeten bij de SE betrokken vennootschappen onder het recht van ten minste twee verschillende EU-lidstaten ressorteren.. De SE moet ten eerste opereren volgens de ......

INFORMATIE

AUTEUR
H.J. de Kluiver
DIMENSIE
5,25 MB
BESTANDSNAAM
De Europese vennootschap (SE).pdf

OMSCHRIJVING

Per 8 oktober 2004 kunnen SE's (Europese vennootschappen) worden opgericht. Helaas is de regelgeving eenvoudig noch eenduidig. Dit preadvies beoogt bij het analyseren daarvan de helpende hand te bieden.Het preadvies bestaat uit vier delen. Deel I schetst de contouren van de SE tegen de achtergrond van het zich ontwikkelende Europese ondernemingsrecht. Deel II gaat over de interne organisatie van de SE. Deel III is gewijd aan de regeling van de medezeggenschap zoals die is eergelegd in de Richtlijn. Het vierde en laatste deel heeft als onderwerp de fiscale begeleiding en vorming en eventuele zetelverplaatsing van een SE.

Wil je het boek lezen?De Europese vennootschap (SE) in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H.J. de Kluiver. Lezen De Europese vennootschap (SE) Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN