De multiculturele samenleving in conflict. Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap

De multiculturele samenleving in conflict. Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap - Leeuwen Bart van | Fthsonline.com

...p. Auteur: Van Leeuwen, Bart; Tinnevelt, Ronald Uitgever: ... PDF De Multiculturele Samenleving: Een Drama? ... ... Veranderingen in het discours over de multiculturele samenleving en nationale identiteit. Full text! Auteur: [wrr]; ... Soms lijkt het of Nederland in korte tijd veranderd is van een monoculturele tot een multiculturele samenleving. Toch is dat niet waar. Al voor en in de 16de en 17de eeuw trok Nederland veel migranten aan. Zij kwamen af op de economische voorspoed en de tolerante houding tegenover verschillende godsdiensten. De multiculturele samenleving in conflict. Interculturel ... Inleiding - Radboud Universiteit ... . De multiculturele samenleving in conflict. Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap Tweedehands interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap Interculturele samenleving. Nederland is een multiculturele samenleving.Dit betekent dat er in ons land veel verschillende culturen leven. Een multiculturele samenleving impliceert niet dat de verschillende culturen samen-leven. Culturen leven vaak naast elkaar, zonder enig contact of interactie. De multiculturele samenleving in conflict: interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap / [edit.] Bart van Leeuwen ; [edit.] Ronald Tinnevelt. - Leuven : Acco, 2005. - 172 p. - ISBN 90-334-5833- Er heeft zich een nieuw politiek correct begrip aangediend: 'Nederland als interculturele samenleving'. Het moet de plaats innemen van het gebruikelijke 'multiculturele'. Cultuur in dit geval in ... "Multicultural States and Intercultural Citizens" has been translated into Dutch as "Multiculturele staten en interculturele burgers", in Bart van Leeuwen and Ronald Tinnevelt (eds.) De multiculturele samenleving in conflict: Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap (Acco, Leuven/Voorburg, 2005), pp. 55-77. Bart van leeuwen en Ronald Tinnevelt., eds. De Multiculturele Samenleving in Conflict. Interculturele Spanningen, Multiculturalisme en Burgerschap. (Leuven: Acco, 2005), 7. De Nederlandse samenleving gaat dan ook gekenmerkt als multicultureel en multi-etnisch. Als gevolg van de aanslagen van 11 september 2001, de opkomst, glorie en dood van Pim Fortuyn (2002) en de moord op filmmaker Theo van Gogh (2004) is de beeldvorming over de multiculturele samenleving sterk veranderd.8 Culturele delicten zijn steeds vaker onder de publieke aandacht gekomen, terwijl zij daarvóór onderwerp waren van vooral ... vanuit gegaan dat de tegenhanger multiculturalisme een gunstig effect zou hebben op de samenleving. 2 Dit zal echter nog genuanceerd worden. 1 - Bart Van Leeuwen en Ronald Van Tinnevelt, De multiculturele samenleving in conflict. Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap, (Leuven: Acco, 2005), 80,81....

INFORMATIE

AUTEUR
Leeuwen Bart van
DIMENSIE
8,28 MB
BESTANDSNAAM
De multiculturele samenleving in conflict. Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap.pdf

OMSCHRIJVING

Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschapModerne samenlevingen worden gekenmerkt door een diversiteit aan culturele en etnische groepen. Burgers delen niet meer dezelfde religieuze, culturele of etnische achtergrond, maar behoren tot verschillende en soms zelfs concurrerende waarde- en belevingspatronen. Dit sociologische feit is niet alleen onomkeerbaar maar ook evident. Minder evident is de vraag hoe burgers deze pluriformiteit ervaren en hoe daarmee moet worden omgegaan. Te lang ging men ervan uit dat deze diversiteit louter als een verrijking zou worden beleefd. Het verzet dat zich vanaf begin jaren negentig in verschillende West-Europese landen aftekent tegen immigratie en multiculturalisme toont echter dat sommige weerstanden niet zo eenvoudig kunnen worden weggeredeneerd. Deze bundel wil een filosofisch inzicht bieden in de oorsprong van sociaal-culturele spanningsrelaties en de mogelijke antwoorden hierop. Waardoor roepen verschillen tussen mensen en groeperingen soms irritatie, onbehagen of zelfs woede op? En hoe kunnen burgers en politieke instellingen met deze spanningen omgaan?

Wil je het boek lezen?De multiculturele samenleving in conflict. Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Leeuwen Bart van. Lezen De multiculturele samenleving in conflict. Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN