Taken en bevoegdheden van de gemeente

Taken en bevoegdheden van de gemeente - Anton Stapelkamp | Fthsonline.com

...r van de veiligheidsregio en heeft het gezag over de politie, wannneer deze optreedt in het kader van de handhaving van de openbare orde en hulpverlening ... bol.com | Taken en bevoegdheden van de gemeente ... ... . Vooral in gemeenten waarin wethouders in deeltijd functioneren, zal de burgemeester naast de wettelijke taken dikwijls soms ook één of meer politieke portefeuilles beheren. De bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn globaal onder te verdelen in het overlegrecht, het initiatiefrecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. Overlegrecht. De belangrijkste bevoegdheid van de ondernemingsraad is het overlegrecht. Dit staat in de artikelen 16.1 en 16.3 van het Besluit activite ... Taken & bevoegdheden raad - Bestuur ... - Gemeente Weesp ... . Overlegrecht. De belangrijkste bevoegdheid van de ondernemingsraad is het overlegrecht. Dit staat in de artikelen 16.1 en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), in samenhang met artikel 4.3 van het Omgevingsbesluit. Taken en bevoegdheden Rijkswaterstaat en waterschap Rijkswaterstaat (artikel 2.19, lid 2 Ow) en de waterschappen (voor zover toegedeeld, zie artikel 2.17, lid 1 onder a Ow) zijn beheerder van het watersysteem. Zij hebben 'strafrechtelijke bevoegdheden', dat wil zeggen dat een boa net als de politie belast is met de opsporing van strafbare feiten. De boa's zijn aangesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie, en beëdigd door de hoofdcommissaris van de politie. Boa's mogen: een proces-verbaal opmaken; een identiteitsbewijs innemen Taken en bevoegdheden van de gemeente is bedoeld voor het juridisch onderwijs binnen de opleiding Administratief-juridisch medewerker Openbaar bestuur, mbo, niveau 4. Daarnaast is het boek goed te gebruiken binnen andere bestuursopleidingen en interessant voor iedereen die meer wil weten over het werk van de gemeente. Wat zijn de taken van een FG? Het college van B&W is verantwoordelijk voor 'alles' wat te maken heeft met de bescherming van persoonsgegevens binnen uw gemeente en de FG ziet hier op toe, adviseert en stuurt. De FG heeft geen formele bevoegdheid om een bindend advies te geven, maar zijn oordeel is wel 'zwaarwegend'. Omdat de bevoegdheid tot vaststelling van het omgevingsplan gedelegeerd kan worden aan het college van burgemeester en wethouders, geldt dat ook voor de vaststelling van geluidproductieplafonds als onderdeel van het omgevingsplan. Dit is geregeld in artikel 2.8 van de Omgevingswet....

INFORMATIE

AUTEUR
Anton Stapelkamp
DIMENSIE
5,82 MB
BESTANDSNAAM
Taken en bevoegdheden van de gemeente.pdf

OMSCHRIJVING

Wat doet de gemeente eigenlijk en waar bemoeit de gemeente zich mee? Wat zijn haar taken en bevoegdheden? Met wie werkt ze samen? Welke regelgeving en welke procedures zijn van toepassing? Dat zijn de vragen waarop dit inleidende boek een antwoord geeft.In elf hoofdstukken behandelt dit boek de verschillende beleidsterreinen waarvoor de gemeente verantwoordelijk en bevoegd is. Denk aan Welzijn, Sociale zaken, Ruimtelijke ordening en Openbare orde en veiligheid. Deze tweede druk is volledig geactualiseerd tot en met januari 2013.Nieuwe onderdelen zijn een paragraaf over gemeentelijke belastingen en een over de Drank- en Horecawet. En als extra is hoofdstuk 12 over het thema integriteit toegevoegd. In een opleiding voor medewerkers Openbaar bestuur mag dit hoogst actuele thema niet ontbreken.Taken en bevoegdheden van de gemeente is bedoeld voor het juridisch onderwijs binnen de opleiding Administratief-juridisch medewerker Openbaar bestuur, mbo, niveau 4. Daarnaast is het boek goed te gebruiken binnen andere bestuursopleidingen en interessant voor iedereen die meer wil weten over het werk van de gemeente. Bijvoorbeeld voor de duizenden kandidaat-raadsleden en -wethouders bij de aanstaande raadsverkiezingen van maart 2014.

Wil je het boek lezen?Taken en bevoegdheden van de gemeente in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Anton Stapelkamp. Lezen Taken en bevoegdheden van de gemeente Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN