Huurrecht

Huurrecht - Mr. Onno Tacoma Mre Mrics Mr. Bart Poort | Fthsonline.com

... woning of bedrijfsruimte. U kunt dan met veel juridische kwesties te maken krijgen, zoals huurverhoging ... Huurrecht & Pacht ... ... De vakgroep Huurrecht & Pacht wordt gevormd door een groep advocaten die zich specifiek op het huur- en pachtrecht en alle bijkomende aspecten richten. Dankzij deze specialisatie beschikken wij over een grote expertise op dit rechtsgebied. Ervaring waarmee wij andere cliënten weer van dienst kunnen zijn. Volg een hoogwaardige cursus Huurrecht bij Juridisch PAO Leiden. Onze Huurrechtcursussen worden uitslui ... Huurrecht (Nederland) - Wikipedia ... . Volg een hoogwaardige cursus Huurrecht bij Juridisch PAO Leiden. Onze Huurrechtcursussen worden uitsluitend gedoceerd door gerenommeerde specialisten uit de praktijk én Leidse topwetenschappers. Maar liefst 80% van al onze docenten krijgt van de cursisten een gemiddeld cijfer van 8 of hoger. We bieden dus de zekerheid van een cursus van zeer hoge kwaliteit. Alle informatie over huurrecht vind je op deze startpagina. Voor studenten, maar zeker ook voor advocaten en juristen gespecialiseerd in huurrecht. Bij huurrecht bedrijfsruimte wordt, in algemene zin, onderscheid gemaakt tussen huurcontracten voor kantoren en huurcontracten voor winkels. Op beide gebieden zijn wij als advocaat huurrecht ervaren en deskundig. Ook bij huurrecht bedrijfsruimte gelden de algemene regels naast de specifieke regels voor huurovereenkomsten van bedrijfsruimtes. Bijlagen Jurisprudentie Direct persoonlijke hulp Hulp voor professionals Cursus huurrecht Nieuwsbrief. Bijlagen bij de tekst die op Huurgeschil.nl zijn geplaatst. In dit hoofdstuk zijn alle uitspraken gebundeld die op Huurgeschil.nl in de afzonderlijke hoofdstukken staan gepubliceerd. Het huurrecht in Nederland is een complex rechtsgebied, voortdurend in ontwikkeling en met de nodige valkuilen. Deze uitgave biedt u een grondig en actueel overzicht van alle facetten van het huurrecht en systematische verdieping. Deze geheel herschreven tiende druk werpt waar nodig een kritisch licht op wetgeving, rechtspraak en literatuur. Wat zijn de regels voor huurcontracten en huurbescherming? En wie komen in aanmerking voor een sociale huurwoning? Bezig met 1100HUUR14 Huurrecht aan de Hogeschool van Amsterdam? Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak De wettelijke regels over huur (van woonruimte) zijn in een aantal wetten te vinden. Het belangrijkste deel vinden we in het Burgerlijk Wetboek (BW), om precies te zijn in titel 4 van boek 7. Vanaf artikel 7: 201 BW, want zo hoor je dat op te schrijven, is bepaald wat huur precies is en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. De artikelen 7: 201 tot en met 231 BW gaan over de ... Huurrecht is onze specialisatie. Hoe moet ik de woonruimte opleveren? Hieronder informatie in welke staat u de woning of kamer moet opleveren, welke zaken u wel of niet moet repareren of verwijderen. Waar 'woning' staat, kunt u ook 'kamer' lezen. Huurrecht bedrijfsruimte. U bent ondernemer en huurt een bedrijfsruimte. U kunt dan te maken krijgen met allerlei juridische kwesties, zoals huurprijsverhoging, gebreken, renovatie, enzovoorts. Het is dan zaak dat u met voldoende kennis van zaken uw belangen behartigt, of laat behartigen. Geschreven bij Huurrecht. Het manuscript voor de zesde druk is op 1 april 2013 afgesloten. De zesde druk is dus de druk uit 2013. Voor het overige is het een prettig, goed leesbaar en toegankelijk boek, met een goede index, dat de verschillende huurregimes behandelt en veel verwijzingen naar rechterlijke uitspraken bevat. OpMaat Huurrecht + biedt iedereen die regelmatig met huurrecht te maken krijgt een complete juridische databank en relevant nieuws. Klik in de nieuwsberichten en onderwerpen direct door naar het achterliggende wetsartikel, de uitspraak of een kamerstuk én weer terug. De huurrecht regels omtrent woonruimte zijn van dwingend recht. Dat betekent dat hier niet ten nadele van de huuder van mag worden afgeweken in het huurcontract . Welke regels precies gelden is onder meer afhankelijk van het type huurcontract en de hoogte van de huurprijs. Het huurrecht is een specifiek onderdeel van het verbintenissenrecht, wat dan weer veel breder is en gaat over alle verbintenissen. Vervolgstappen na huurconflicten. Welke vervolgstappen er precies genomen kunnen of moeten worden, zijn voor iedere zaak verschillend. De Academie voor de Rechtspraktijk is in maart 2006 opgericht door Etienne van Bladel en is een door de Orde van Advocaten erkend opleidingsinstituut. Volgens de opleidingsfilosofie van de Academie is het voor de deskundigheid van advocaten van groot belang om zich hun hele werkende leven te blijven ontwikkelen. Hiervoor bieden we verscheidene cursussen aan, zodat er altijd een cursus is die ......

INFORMATIE

AUTEUR
Mr. Onno Tacoma Mre Mrics Mr. Bart Poort
DIMENSIE
11,60 MB
BESTANDSNAAM
Huurrecht.pdf

OMSCHRIJVING

"Huurrecht 1e druk is een boek van Mr. Onno Tacoma Mre Mrics Mr. Bart Poort uitgegeven bij Brave New Books. ISBN 9789402143997 Dit huurrechtcahier richt zich op een bijzondere groep gebruikers van het huurrecht, te weten de ""beslissers'. Met beslissers wordt gedoeld op personen die in hun dagelijkse praktijk van doen hebben met de verhuur van onroerend goed en daarin op strategisch en tactisch niveau keuzes moeten maken. Diepgaande kennis van het huurrecht op detailniveau is daarvoor niet noodzakelijk. Dit huurrechtcahier heeft ten doel beslissers op efficiënte wijze van informatie te voorzien omtrent in het huurrecht levende vraagstukken.Gelet daarop is dit huurrechtcahier geordend naar onderwerp in plaats van naar huurrechtregime (woon-ruimte, bedrijfsruimte, winkelruimte). Hierbij worden steeds zoveel mogelijk praktijktips meegegeven.Daarmee kan snel en op hoofdlijnen een inschatting worden gemaakt van vaak voorkomende probleem-stellingen en de daarmee samenhangende risico's."

Wil je het boek lezen?Huurrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mr. Onno Tacoma Mre Mrics Mr. Bart Poort. Lezen Huurrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN