Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen - Nvt. | Fthsonline.com

...een aanzien-lijk deel van de patiëntenpopulatie ... Kwetsbare ouderen - de betekenis volgens Redactie Ensie ... . Ruim 25% van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, is 70 jaar of ouder (400.000 in Nederland per jaar). Het ziekenhuis vervult dus een belangrijke rol bij het verlenen van Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. De meeste ouderen zijn prima in staat om eigen regie te voeren over hun leven en daarmee die zelfstandigheid te behouden. Een deel van de ouderen lukt dat niet. We spre ... Kwetsbaarheid van ouderen | Loketgezondleven.nl ... . Een deel van de ouderen lukt dat niet. We spreken dan over kwetsbare ouderen. Kwetsbaarheid kan zich op allerlei manieren uiten. Handreiking Kwetsbare ouderen in de eerste lijn Auteur(s): Ruth Pel-Littel Gratis Download publicatie. Deze handreiking beschrijft de kernelementen van een multidisciplinaire, programmatische aanpak voor kwetsbare ouderen, als basis voor uitwerking op regionaal en lokaal niveau. De handreiking is ontwikkeld op initiatief van ... Naar verwachting neemt het absolute aantal kwetsbare ouderen de komende jaren toe: van 700.000 in 2010 naar ruim 1 miljoen in 2030 . Door de groei van het aantal ouderen, betekent dit echter dat het aantal kwetsbare ouderen procentueel gezien juist afneemt . Dit komt onder andere door een toename van het opleidingsniveau van ouderen. Kwetsbare ouderen hebben zorg nodig van verschillende zorgverleners. Ook zijn vaak de partner, kinderen of andere familieleden, buren of vrienden betrokken als mantelzorg in de ondersteuning van de oudere. In het zorgprogramma kwetsbare ouderen werken alle zorgverleners die nodig zijn onderling samen, in afstemming met mantelzorg. Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een verminderde regie over het eigen leven, een complexe situatie en een zorgbehoefte. Kwetsbaarheid wordt niet veroorzaakt door hogere leeftijd. Hoewel het voorkomen van kwetsbaarheid toeneemt met de leeftijd zijn verreweg de meeste ouderen niet kwetsbaar. Kwetsbare ouderen. Een mevrouw van 85 jaar is steeds vaker moe. Ze valt af en gaat moeilijker lopen. Op een dag valt ze en breekt een heup, waardoor ze naar een verpleeghuis moet. Dit komt regelmatig vo...

INFORMATIE

AUTEUR
Nvt.
DIMENSIE
6,19 MB
BESTANDSNAAM
Kwetsbare ouderen.pdf

OMSCHRIJVING

Kwetsbare ouderen 1e druk is een boek van Nvt. uitgegeven bij Sociaal en Cultureel Planbureau. ISBN 9789037705423 De meeste ouderen voelen zich nog lang gezond en gelukkig. Een kleinere groep is meestal op hoge leeftijd afhankelijk geworden van zorg en ondersteuning. In de overgang tussen deze twee groepen bevinden zich de kwetsbare ouderen. Zij lijken op het eerste gezicht gezond en ze voelen zich ook nog goed, waardoor meestal te laat hulp gevraagd of geboden wordt als er problemen met de gezondheid ontstaan. In een aantal gevallen was achteraf gezien een opname in een verzorgings- of verpleeghuis misschien niet nodig geweest, als hun kwetsbaarheid eerder gesignaleerd was en met kleine ingrepen hun kwaliteit van leven behouden had kunnen worden. Hoeveel kwetsbare ouderen zijn er in Nederland? Neemt hun aantal in de komende jaren sterk toe? Dit rapport biedt voor het eerst een landelijk beeld van ouderen met meervoudige problematiek die daardoor risico lopen binnen enkele jaren zorgafhankelijk te worden en hun zelfstandigheid te verliezen. Voor hulpverleners, beleidsmakers, onderzoekers en ouderen zelf biedt dit rapport zicht op wat in de laatste levensfase kwetsbaarheid is en hoe deze zich ontwikkelt. Tevens verkent dit rapport de vraag wat ouderen zou kunnen beschermen tegen kwetsbaarheid. Enerzijds zijn kenmerken van de leefomgeving en de leefstijl van kwetsbare en gezonde ouderen vergeleken. Anderzijds is onderzocht welke zorg en ondersteuning kwetsbare ouderen ontvangen en voor wie dit ontbreekt. Het rapport wordt afgesloten met beleidsadviezen en een blik op de toekomst.

Wil je het boek lezen?Kwetsbare ouderen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Nvt.. Lezen Kwetsbare ouderen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN