Van den Vos Reynaerde

Van den Vos Reynaerde - F. Lulofs | Fthsonline.com

...jn beklag over de vos. Van den vos Reynaerde staat dan ook haaks op deze gebruikelijke literatuur, maar er worden wel ridderelementen gebruikt ... Personages - Van den vos Reynaerde - Google Sites ... . Tijdens het lezen van de epos herkennen we de hofdag, de rechtszitting die de koning leidde en de paladijnen die fungeren als de raadgevers van de heren. Van Den Vos Reynaerde (Onbekende bindwijze). Het Middelnederlandse Reinaert-verhaal werd naar alle waarschijnlijkheid rond 1180 geschreven. Uit deze... Een onderzoek naar de inhoudelijke consistentie van de Middelnederlandse Reynaert-versies. De kritische lezer van het middeleeuw ... PDF Van den vos Reynaerde - Reynaertgenootschap ... . Uit deze... Een onderzoek naar de inhoudelijke consistentie van de Middelnederlandse Reynaert-versies. De kritische lezer van het middeleeuwse dierenepos Van den vos Reynaerde ziet zich soms danig voor problemen en inconsequenties gesteld voor wat betreft de logica in en van het verhaalverloop.. Waarom zorgt Reynaert bij voorbeeld niet meteen dat hij zich uit de voeten maakt als hij weet dat hij op de ... Van den Vos Reynaerde (kortheidshalve vaak de Reinaert genoemd) is een middeleeuws verhaal over de sluwe streken van Reinaert de vos. Het wordt wel beschouwd als het beste dierverhaal uit de wereldliteratuur. Dat het verhaal door Willem is geschreven, wordt al in de eerste regel bekend gemaakt. Hierna volgt de korte inhoud van het Reynaertverhaal, de integrale tekst van Van den Vos Reynaerde naar het Comburgse handschrift, de inleiding op de moderne vertaling van de hand van Walter Verniers en de volledige vertaling....

INFORMATIE

AUTEUR
F. Lulofs
DIMENSIE
10,79 MB
BESTANDSNAAM
Van den Vos Reynaerde.pdf

OMSCHRIJVING

Het dertiende-eeuwse dierenepos Van den vos Reynaerde behoort tot de meest klassieke werken uit onze literatuur. Deze nieuwe editie, van de gerenommeerde Reynaert-kenner dr. F. Lulofs, maakt de tekst toegankelijk voor ieder die in de literatuur van het verleden is geïnteresseerd. De uitgave is in de eerste plaats bestemd voor studenten Nederlands, en bedoeld als opvolger van de editie Tinbergen-Van Dis. Het tot voortgezette discussie stimulerende karakter van deze nieuwe uitgave zal ook wetenschappelijke onderzoekers aanspreken. Het boek begint met een algemene Inleiding. Hierin worden aspecten behandeld van dierverhalen in het algemeen en van de Reynaert-literatuur in het bijzonder en van de plaats die de dierenwereld in het middeleeuwse denken innam. Daarnaast worden vragen besproken betreffende de auteur(s), de datering van de overgebleven teksten, Reynaerts voorouders komen aan de orde, evenals zijn nageslacht. Ten slotte volgt een samenvatting van het Reynaert-onderzoek. Na een Ve

Wil je het boek lezen?Van den Vos Reynaerde in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur F. Lulofs. Lezen Van den Vos Reynaerde Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN