Rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid - Michael Sandel | Fthsonline.com

...ijk 16) Redelijk denkend 17) Wetmatig 18) Wettig Rechtvaardigheid is eigen aan de ziel, via welke God tot ons geweten spreekt ... Synoniemen van rechtvaardig; ander woord voor rechtvaardig ... ... . Richtlijn voor wetten. De denkers van het natuurrecht vanaf de 17e eeuw beschouwden rechtvaardigheid als een uitvloeisel van de rede. De huidige betekenis van rechtvaardigheid is die van een richtlijn bij de formulering en interpretatie van wetten. in hedendaagse spelling: gerechtigheid, rechtvaardigheid. Gerechtigheid — rechtvaardigheid. Gerechtigheid bestaat in overeenstemming met het recht en de wet; rechtvaardigheid in o ... Rechtvaardigheid - de betekenis volgens Redactie Ensie ... . Gerechtigheid — rechtvaardigheid. Gerechtigheid bestaat in overeenstemming met het recht en de wet; rechtvaardigheid in overeenstemming met recht en billijkheid.„De strenge gerechtigheid is somtijds de grootste onrechtvaardigheid." * De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende. Rechtvaardigheid is een beginsel uit de filosofie en ethiek op basis waarvan men stelt of handelingen juist en eerlijk zijn. Er zijn verschillende interpretaties over wat nou precies rechtvaardig is, oftewel wat eerlijk en juist is. Sommige van deze interpretaties staan ogenschijnlijk lijnrecht tegenover elkaar. Rechtvaardigheid. Het principe van rechtvaardigheid betekent dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden, en ongelijke gevallen ongelijk. Voor artsen betekent dat bijvoorbeeld dat rijke patiënten geen voorrang krijgen op arme patiënten bij een behandeling op de eerste hulp. De rechtvaardigheid van God is een grote troost voor mensen aan wie onrecht wordt aangedaan (Psalm 103:6). God zal uiteindelijk al het onrecht recht zetten! Bijbelteksten over Rechtvaardigheid. Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief. Onderzoek. De filosoof Plato heeft veel geschreven over rechtvaardigheid. Volgens hem is bijvoorbeeld "het teruggeven van dingen die je geleend hebt" niet altijd rechtvaardig. Hij schrijft: "Stel bijvoorbeeld dat ie...

INFORMATIE

AUTEUR
Michael Sandel
DIMENSIE
6,73 MB
BESTANDSNAAM
Rechtvaardigheid.pdf

OMSCHRIJVING

De bonuscultuur, de oorlog in Afghanistan, draagmoederschap, globalisering, patriottisme en immigratie. Met deze hot topics laat de Amerikaanse filosoof Michael Sandel zien hoe relevant de ethiek van Aristoteles, Kant, Rawls en andere denkers is voor het huidige maatschappelijke debat.Rechtvaardigheid nodigt de lezer uit zijn overtuigingen onder de loep te nemen en zo nodig bij te stellen. Als geen ander kan hoogleraar Michael Sandel een breed publiek aanspreken door zijn heldere stijl en treffende voorbeelden. Zijn spectaculaire colleges over rechtvaardigheid aan Harvard University, die wekelijks door meer dan duizend studenten worden bezocht, vormen de basis voor dit boek.Michael J. Sandel (1953) is hoogleraar politieke wetenschappen aan Harvard University. Hij geeft er les sinds 1980. Voor zijn spectaculaire colleges, zie www.justiceharvard.org

Wil je het boek lezen?Rechtvaardigheid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Michael Sandel. Lezen Rechtvaardigheid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN