Werking van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992

Werking van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 - none | Fthsonline.com

...-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen ... Wetswijzigingen Wms sinds 2007 | WMS - Wet medezeggenschap ... ... ... Geschiedenis. De WMS is in werking getreden op 1 januari 2007 en is de opvolger van de Wet medezeggenschap onderwijs van 1992. Een landelijke projectgroep ondersteunde de totstandkoming hiervan en scholen werden door het Ministerie van Onderwijs ondersteunt bij de specifieke rechten en plichten die toebehoren tot de medezeggenschap.. Evaluatie WMS (2012) Wet medezeggenschap onderwijs 1992 Artikel 50 Inwerkingtreding; citeertitel 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst. 2 Deze wet kan worden aangehaald als Wet medezeggenschap on ... Wet medezeggenschap op scholen - Wikipedia ... . 2 Deze wet kan worden aangehaald als Wet medezeggenschap onderwijs 1992. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden g Title: Werking van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992. Author(s): Smit, F.; Ojen, Q. van; Brink, M.; Claessen, J.; Vegt, A. van der Publication year: 1997: Publisher: 1. de wet Medezeggenschap op scholen inclusief de wijzigingen die de Wet passend onderwijs (al heet die wet eigenlijk anders) aangebracht heeft of nog zal aanbrengen, plus 2. de 'zelfstandige' artikelen van de Wet passend onderwijs die van belang zijn voor de OPR (de artikelen IX. en IXA.). onderwijs en de Wet medezeggen- schap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 aan te passen teneinde het bevoegd gezag De discussie over wel of geen WOR heeft, ook na het verschijnen in 1997 van het evaluatierapport «Werking van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992», alle betrokken partijen jarenlang in een «wurggreep» gehouden. Iedere poging tot verandering van de medezeggenschap liep hier op stuk. VOORSTEL VAN WET. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op. het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 aan te Wetgeving medezeggenschap in de zorg. Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Cliënten krijgen meer inspraak vanaf 2020. Vanaf 1 juli 2020 verandert de Wmcz. De cliëntenraden krijgen extra rechten en er komt een nieuwe vorm van medezeggenschap. onderwijs in Nederland. De...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,87 MB
BESTANDSNAAM
Werking van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992.pdf

OMSCHRIJVING

Werking van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 is een boek van Tandem Felix

Wil je het boek lezen?Werking van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Werking van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN