Religie en Veiligheid 1 - Religie in conflict

Religie en Veiligheid 1 - Religie in conflict - Fred van Iersel | Fthsonline.com

... Eburon Business; Eburon ... Religie grote factor in Syrisch conflict Door buitenlandredacteur Daan Blokker De opstand in Syrië dwingt de landen in het Midden-Oosten om kleur te bekennen en heeft de religieuze verschillen ... Religie in Conflict door Koos van den Bruggen & Fred van ... ... ... Religie mag conflicten heftiger maken, zij heeft ook de kracht verzoening te bewerken, benadrukt Van Liere. „Begrippen als verzoening en rechtvaardigheid zijn principiële concepten in religies. In Nederland is over dit thema de bundel 'Religie in conflict' verschenen onder redactie van bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht Fred van Iersel, de eerste bundel in een serie over ... Religie in Conflict - Fred van Iersel, Koos van den ... ... . In Nederland is over dit thema de bundel 'Religie in conflict' verschenen onder redactie van bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht Fred van Iersel, de eerste bundel in een serie over religie en veiligheid, mede mogelijk gemaakt door de Stichting Katholiek Militair Vormingswerk. Religie en internationale veiligheid De strijd om de 'hearts and minds' De meeste wetenschappers gaan ervan uit dat conflicten met rationele argumenten moeten worden opgelost. Vrede is gelijk aan de afwezigheid van oorlog, en moet in stand worden gehouden door machtsevenwicht. Aantekeningen tijdens hoorcolleges en werkcolleges van Religie & Conflict. Dit vak wordt gegeven in blok 1 van Taal en Cultuurstudie. Soms is de hoeveelheid aantekeningen erg uitgebreid maar als je dit leert haal je in elk geval een goed cijfer! Ik had een 75 voor mijn tentamen. Succes! Ik ben geïnteresseerd in politiek, sociale zaken en conflictoplossing, dus het programma 'Religion, Conflict and Globalization' was de perfecte keuze. Het is superinteressant om te zien hoe religie zowel aan de publieke als privésfeer raakt en om de rol van religie in conflicten uit verleden en heden te bestuderen. BETHLEHEM. In het Israëlisch- Palestijnse conflict neemt religie een steeds belangrijkere plaats in. De vierde conferentie "Christ at the Checkpoint" (CATC), die het Bethlehem Bijbel College ... Religie in conflicten. Ook wereldwijd speelt religie een prominente rol, bijvoorbeeld in ontwikkelingsvraagstukken. Conflicten in verschillende delen van de wereld worden gezien als religieuze verschijnselen. En in discussies over gender, (homo)seksualiteit, epidemieën of natuurrampen wordt geput uit een religieus vocabulaire. het programma Religie in de moderne samenleving, samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Doel van het programma is het verkrijgen van nieuwe wetenschappelijke inzichten over de rol van religie in de hedendaagse samenleving. Noté /5: Achetez Religie in conflict de Van Iersel, Fred, Van den Bruggen, Koos, Homan, Kees, Zondag, Hessel: ISBN: 9789463010924 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour Religie en Veiligheid, vol. II, Eburon, Delft, pp. 15-40. Conflicttheoretisch perspectief op de rol van religie in de beheersing van conflicten: een conceptueel kader. / van Iersel, Fred . Weg van Geweld. De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start op 13 april met de derde gratis online cursus 'Religion and Conflict'. Diverse vragen komen aan bod in de cursus, zoals is religie een steeds dominantere factor in internationale conflicten? De cursus is voor iedereen toegankelijk in binnen- en buitenland. Dit meldt de Rijksuniversiteit Groningen....

INFORMATIE

AUTEUR
Fred van Iersel
DIMENSIE
4,85 MB
BESTANDSNAAM
Religie en Veiligheid 1 - Religie in conflict.pdf

OMSCHRIJVING

''Verstaat Gij de tekenen des tijds?'' Deze vraag van Christus is bijzonder actueel. Hoe begrijpen we de wereld waarin wij leven? De globalisering roept overal ter wereld reacties op. Hoe kunnen we die duiden? Wat is er gaande op het gebied van vrede en veiligheid, in internationale conflicten, met de krijgsmacht, en welke vragen kan men hieraan vanuit godsdienstig en levensbeschouwelijk perspectief stellen?Oorlog en vrede gaan iedereen aan. Krijgsmachten en hun doelen, taken en thema's zijn altijd voorwerp geweest van religieuze en levensbeschouwelijke duiding, van interpretatie en evaluatie. Oorlog en geweld zijn ook frequent voorkomende thema's in de Heilige Schrift en in de christelijke filosofische en theologische traditie. Hoe is het bestaan van het leger in onze westerse, christelijke, cultuur verbonden met de vraag naar de 'zin' van militair geweld. Waarom is het er? Welke betekenis wordt er in onze cultuur aan toegekend? Hoe wordt het geïnterpreteerd, gelegitimeerd of bekritiseerd? Welke religieuze betekenissen zijn aan het doden en sterven, gewond raken en verwonden op het slagveld verbonden? Hoe veranderen secularisatie enerzijds en fundamentalisme anderzijds de zingeving aan de krijgsmacht?Deze thematiek wordt uitgewerkt in het boek Religie in Conflict door internationaal erkende deskundigen op de terreinen van veiligheidsbeleid, humanitaire interventie en veiligheid.Religie in Conflict is het eerste deel van een tweetalige reeks RELIGIE EN VEILIGHEID. De reeks hanteert een overkoepelende vraagstelling: wat is de levensbeschouwelijke betekenis van oorlog en vrede, en hoe is de relatie tussen ontwikkelingen in de politiek-morele context, in de culturele context en in de religieuze context te duiden met het oog op de ontwikkelingen in de begeleiding van mensen, in het bijzonder in de geestelijke verzorging? De overkoepelende optiek van de reeks is de relevantie van een aantal ontwikkelingen op deelterreinen van de geestelijke verzorging.Over de redactie: Prof. dr. A.H.M. (Fred) van Iersel is bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan Tilburg University. Dr. Hanneke Arts-Honselaar is theologe en religiewetenschapper en eigenaar van Het Bezinningsbureau. Deze uitgave verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Hoofdkrijgsmacht aalmoezenier A.J.H. van Vilsteren, en is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Katholiek Militair Vormingswerk (SKVM).

Wil je het boek lezen?Religie en Veiligheid 1 - Religie in conflict in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Fred van Iersel. Lezen Religie en Veiligheid 1 - Religie in conflict Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN