Artikel 13

Artikel 13 - Petra Spark | Fthsonline.com

...dat de veroordeelde: a. Op grond van het Belastingplan 2013 is artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) wederom verruimd ... Art. 13 lid 1 BTIV 2015 - Artikel 13 lid 1 Besluit ... ... . Zoals Karin Braam al schreef is de termijn van zes maanden tijdelijk verlengd naar zesendertig maanden. Eerder had de minister de termijn al verlengd tot twaalf maanden.Artikel 13 WBR zorgt ervoor dat er geen cumulatie van overdrachtsbelasting ontstaat indien een onroerende ... Woningwet Artikel 13 Burgemeester en wethouders kunnen, indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is, degene die als eigenaar van een geb ... Het blijft spannend hoe 'artikel 13' het internet gaat ... ... ... Woningwet Artikel 13 Burgemeester en wethouders kunnen, indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is, degene die als eigenaar van een gebouw, bouwwerk, niet zijnde een gebouw, of standplaats, dan wel uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen, verplichten tot het binnen een door h Met de in artikel 13 WBR opgenomen zinsnede â ter zake van de vorige verkrijging was verschuldigd â wordt bedoeld de materiële en niet de geformaliseerde belastingschuld. LJN BD8548, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/4039. Rechtsoort Belasting Datum uitspraak 20-11-2006 Status ... In artikel 13 Wbrv staat dat de fiscus niet nogmaals overdrachtsbelasting heft over de waarde waarover de huidige verkoper (of diens voorganger) binnen de aangegeven termijn al eens overdrachtsbelasting betaald heeft. Het voordeel dat deze regeling met zich meebrengt, ligt dus volgens de wet volledig Artikel 13 - Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld - EU algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG), Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks. 3 Onder consumentenprijsindex wordt in deze afdeling verstaan hetgeen daaronder in artikel 13, zevende lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt verstaan. 4 Met ingang van 1 januari 2019 tot 1 januari 2022 wordt het in het tweede lid genoemde percentage twee keer per kalenderjaar, op 1 januari en 1 juli, verlaagd...

INFORMATIE

AUTEUR
Petra Spark
DIMENSIE
11,73 MB
BESTANDSNAAM
Artikel 13.pdf

OMSCHRIJVING

'Een mens kan echt te lang leven,' dacht Crystal, terwijl ze de donkere trap afliep. Meer dan twintig jaar na de invoering van Artikel 13 was dit de enige plek waar ze zichzelf kon zijn. Dit clandestiene hol, waar clubleden probeerden te ontsnappen aan de constante overheidscontrole. Het meisje naast haar rilde, wilde weg. Maar een geschenk als dit kon ze niet weigeren. Wanneer je moeder je de vrijheid schenkt, moet je dat aanvaarden. Of je dat nu wil of niet. Petra Spark schetst op doordringende wijze hoe een moeder haar dochter voor zich probeert te winnen, maar verstrikt raakt in een dodelijk web van leugens en dubbelspel. De regels breken heeft altijd een prijs. Wat als die prijs je dochter is?

Wil je het boek lezen?Artikel 13 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Petra Spark. Lezen Artikel 13 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN