Het leven van Mozes

Het leven van Mozes - Philo van Alexandrië | Fthsonline.com

...gypte; 40 jaar in Midian; 40 jaar Israëls leidsman tijdens de woestijnreis ... Kleuren en knutselen over: herinneringen ophalen aan de ... ... . Door het geloof heeft hij Egypte verlaten (…). Door het geloof heeft hij het pascha uitgericht (…).' In de opgenomen elf preken komen elf momenten uit deze periode van het leven van Mozes voor het voetlicht. We volgen het geboren kind in de slavenhut in Gosen tot het ogenblik dat hij met zijn volk schuilen mocht achter het bloed van het ... 'Het leven van Mozes' is een uitstekende introductie tot de boeiende de ... Philo van Alexandrië, Het leven van Mozes | Uitgeverij Damon ... ... 'Het leven van Mozes' is een uitstekende introductie tot de boeiende denkwereld van Philo. Hierin geeft Philo een navertelling van het leven van Mozes, waarbij hij het bijbelverhaal verder uitbreidt en soms dramatiseert. Het is een verheelijking van Mozes, de grote joodse aanvoerder, aan wie Philo vele heldendaden toedicht. De levensloop van Mozes valt grofweg uiteen in drie delen: De prins van Egypte (0-40 jaar) Mozes wordt de eerste drie maanden van zijn leven verborgen gehouden en uiteindelijk als laatste redmiddel in een biezen mandje in de Nijl gelegd. De dochter van de Farao vindt de jonge Mozes en ontfermd zich over hem. De jonge Mozes wordt opgevoed aan ... Goed ivm leeftijd verkleuringsspikkels randen bovenzijde. 1981. 123pp paperback. verder een goed ouder boekje --- Leven van mozes (Bijbelse spiritualiteit nr 3) --- Wilt u eerst weten hoe het boekje er uit ziet, mailt u dan eerst even, dan stuur ik een foto Het leven van Mozes is een uitstekende introductie tot de boeiende denkwereld van Philo. Hierin geeft Philo een navertelling van het leven van Mozes, waarbij hij het bijbelverhaal verder uitbreidt en soms dramatiseert. Het is een verheelijking van Mozes, de grote joodse aanvoerder, aan wie Philo vele heldendaden toedicht. Mozes (ook wel: Mosje, Moyses, Moesa en Musah) was één van de grootste profeten volgens het heilige boek van het jodendom.In de Bijbel wordt hij echter de leider van de Israëlieten genoemd en in de Koran een boodschapper en profeet van God.Hij heeft dus meerdere functies gehad. Bevrijder van de Hebreeën uit de slavernij. Mozes werd geboren als zoon van een Hebreeuwse slaaf. Het grootste deel van de Bijbel gaat over het leven van de joden vóórdat Jezus leefde. Dat noemt men het Oude Testament. Het verhaal van Mozes komt uit het Oude Testament. Het 2de deel van de Bijbel vertelt ons het verhaal van Jezus. Jezus sprak op een heel andere manier over God dan hoe men dat deed in het Oude Testament. Na een verblijf van 38 jaar in de oase Kadesh Barnea trok de nieuwe generatie na...

INFORMATIE

AUTEUR
Philo van Alexandrië
DIMENSIE
5,8 MB
BESTANDSNAAM
Het leven van Mozes.pdf

OMSCHRIJVING

Wat heeft Griekse filosofie met het joodse geloof te maken? Zeer veel, meende Philo die omstreeks het begin van de jaartelling in Alexandrië leefde. Als eerste probeerde hij namelijk Griekse filosofie en geloof met elkaar te combineren. Vele latere christelijke theologen zijn hem hierin gevolgd. 'Het leven van Mozes' is een uitstekende introductie tot de boeiende denkwereld van Philo. Hierin geeft Philo een navertelling van het leven van Mozes, waarbij hij het bijbelverhaal verder uitbreidt en soms dramatiseert. Het is een verheelijking van Mozes, de grote joodse aanvoerder, aan wie Philo vele heldendaden toedicht. Voor Philo is Mozes de grootste filosoof, aan wie Plato zijn ideeën ontleend heeft. Het is boeiend om te zien hoe de jood Philo Mozes portretteert als de ideale platoonse filosoof-koning. Deze eerste Nederlandse vertaling van 'Het leven van Mozes' sluit goed aan bij Philo's eerder verschenen uitleg van de tien geboden 'Over de Tien Woorden.'

Wil je het boek lezen?Het leven van Mozes in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Philo van Alexandrië. Lezen Het leven van Mozes Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN