Desiderius Erasmus over opvoeding, Bijbel en samenleving

Desiderius Erasmus over opvoeding, Bijbel en samenleving - Tom Hage | Fthsonline.com

...6 de vorstenspiegel Institutio, Opvoeding van een christelijke vorst, voor de jonge koning van Spanje, de latere keizer Karel V ... Desiderius Erasmus over opvoeding, Bijbel en samenleving ... ... .Daarin stelt hij dat de mens vrij is en dat een christen daarom niet tiranniek mag heersen over christenen en hen niet als slaven mag ... Filosofen over opvoeding: Erasmus Binnen het huidige onderwijs staat de pedagogiek vanErasmus minder en minder in hoog aanzien. Immers voor Erasmus was de spil van het onderwijs de onderwijzer, de leermeester of de leraar. Leven Desiderus Erasmus wordt in 1469 te Rotterdam geboren. Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, - Desiderius Erasmus over ... Filosofen over opvoeding: Erasmus | Mens en Samenleving ... ... . Leven Desiderus Erasmus wordt in 1469 te Rotterdam geboren. Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, - Desiderius Erasmus over opvoeding, Bijbel en samenleving Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. Het boek Desiderius Erasmus over opvoeding, Bijbel en samenleving, g...

INFORMATIE

AUTEUR
Tom Hage
DIMENSIE
8,29 MB
BESTANDSNAAM
Desiderius Erasmus over opvoeding, Bijbel en samenleving.pdf

OMSCHRIJVING

De bijdragen in deze bundel zijn een uitwerking van eensymposium over Erasmus (1467/69-1536), georganiseerddoor Driestar hogeschool naar aanleiding van zijn vijfhonderdjaar geleden verschenen Griekse editie van hetNieuwe Testament. Deze Bijbeltekst gold eeuwenlang als destandaard. Verschillende vertalingen zijn hierop gebaseerd,waaronder de Statenvertaling. Erasmus hield zich verder intensiefbezig met de vraag hoe de religieuze verdeeldheidkon worden opgeheven. Zijn opvattingen over opvoedingen onderwijs blijken ook invloedrijk onder gereformeerdepedagogen in de zeventiende eeuw.De auteurs illustreren niet alleen Erasmus' veelzijdigheiden zijn betekenis als christenhumanist, maar schenken ookaandacht aan zijn onderbelicht gebleven invloed binnen deprotestants-christelijke traditie.

Wil je het boek lezen?Desiderius Erasmus over opvoeding, Bijbel en samenleving in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Tom Hage. Lezen Desiderius Erasmus over opvoeding, Bijbel en samenleving Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN