De mens als god

De mens als god - Mark Lynas | Fthsonline.com

... mens als een strijd tussen het ik en god ... Waarom heeft God JOU geschapen? ... . Waarbij de mens of kiest voor zichzelf en zich daarmee afkeert van god of kiest voor god vanuit de vrije wil die hij gekregen heeft van god. De mens is geschapen om onlosmakelijk met God verbonden te zijn vanuit een diepe liefdesverbinding. Vervolgens beschrijft de Bijbel dat de mens als taak heeft om te regeren over de dieren en over heel de aarde. De onoplettende lezer kan hieruit lezen dat de mens dus met het doel geschapen is om de aarde te beheren. 'De mens, de kroon op Gods schepping.' ... God (jodendom) - Wikipedia ... . 'De mens, de kroon op Gods schepping.' Dit hoor je binnen de christenheid zeggen. Het roept een hoog mensbeeld op. Daaraan wordt een opdracht gekoppeld, zoals: je moet beelddrager van God zijn. Daardoor kun je als gelovige in een krampachtige levensstijl raken. Wie kan aan zo'n eis voldoen? De vertalers van het Nederlands Bijbelgenootschap [NBG] … Mens, kroon op Gods schepping Lees ... Ik citeer uit mijn boekje "Kennis in viervoud" dat binnenkort verschijnt: "Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust (2 Tim. 3,17). Het woord 'volmaakt' (zowel in SV als HSV) is vatbaar voor een misverstand, namelijk dat in de heiliging de perfectie nagestreefd en behaald kan worden - perfectie opgevat als zondeloosheid. Joodse filosofie - Heschel: God zoekt de mens De Bijbel spreekt niet alleen over het zoeken naar God door de mens, maar ook over God die naar de mens zoekt (Job 10:16). God achtervolgt de mens zelfs. God wil niet alleen zijn Hij wil dat de mens Hem dient. Het centrale thema van de Bijbel is: God zoekt de mens. De mens is al bezig dat evenwicht vreselijk te verstoren. Vele diersoorten verdwijnen doordat de mens leefgebied inpikt. We stoken de aarde hoger op dan goed is. Is dit het rentmeesterschap dat God als opdracht gaf aan Adam en zijn nageslacht? Ik denk van niet. We moeten dicht bij de natuur blijven. De mens als vernietigende God. Documentaires over duurzame thema's zijn niet meer weg te denken van het Amsterdamse festival IDFA. Dit jaar stellen ze de vraag of de mensheid haar top heeft bereikt. In de Goede Vrijdag-hulde ging het niet om het kruis als foltertuig, maar om Jezus' liefde tot God als een zaak van mensen en om zijn liefde tot de mens als een zaak van God. De vraag: kun je spreken over de mens als beeld van God zonder zijn verhouding tot God daarbij te betrekken, is dan ook abstract en in z'n algemeenheid moeilijk te beantwoorden. Veel hangt af van de context en het doel van ons betoog. Wij kunnen over de mens als evenbeeld van God alleen spreken vanuit een levende relatie die wíj met God hebben. Er zijn meerder theorieen, bijvoorbeeld dat God de mens eerst alleen formeerde naar Zijn Evenbeeld. Maar pas later de mens de levensadem in blies. Genesis 1:27-31 gaat verder met de Schepping van de mens. God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk. De mens moet zichzelf voortplanten en de aarde bevolken. God is geen wetgever: 'Gods wil is niets anders dan de noodzakelijkheid van de natuurwetten. Als God iets zou doen wat in strijd met de natuurwetten is, dan zou God in strijd met zijn eigen natuur handelen en dus in strijd met zichzelf' (Knol, 2005, p. 41). ... In de tijd van Spinoza was het modern om de mens als een machine te beschrijven, ... En - dat is daarmee verbonden - we kijken ook naar wat hij over de mens zegt. Wat deze God van de mens verwacht. Volgens de reformator Calvijn horen die twee ook bij elkaar: kennis van God en kennis van de mens zijn nauw met elkaar verbonden. God leer je beter kennen, als je ook jezelf beter leert kennen. Op de zesde dag schept God de mens als kroon op de schepping. Adam mag in het paradijs wonen. Hij moet die mooie hof bewerken en verzorgen. God geeft de mens verantwoordelijkheid over Zijn schepping. Die verantwoordelijkheid hebben jij en ik nog. Ondanks het feit dat er door de zonde zoveel gebrokenheid is in de schepping. Adam is anders dan de dieren. Wij mensen zijn geschapen ... Absoluut, de Mens als dier. Zie je dat? Bovenaan de schaal hebben we, tot in het extreme, de Mens als god. - L. Ron Hubbard. In een nieuwe kijk op de Acht Drijfveren geeft Dhr. Hubbard een klassieke omschrijving van de verhouding tussen de drijfveren en de Toonschaal. Die begint met het kenmerken van de drijfveren als "een gradiëntenschaal ... Niet als een 'één-voudige' God die reeds in ons als zijn 'beelddragers' te vinden zou zijn als je maar diep genoeg afdaalt in je ziel en lichaam, maar een 'menslievende' God die altijd van buitenaf naar mensen toekomt en geïdentificeerd kan worden met de (theologische) goddelijkheid van Christus, terwijl de mensheid de menselijke Jezus als 'model' van het toekomstig mens ... De moderne Westerse mens vindt het bestaan van God zeer onwaarschijnlijk. Bovendien heb je God niet nodig om gelukkig te worden. Een Amerikaanse website ver...

INFORMATIE

AUTEUR
Mark Lynas
DIMENSIE
4,4 MB
BESTANDSNAAM
De mens als god.pdf

OMSCHRIJVING

De mens als god 1e druk is een boek van Mark Lynas uitgegeven bij Samenwerkende Uitgevers Vof. ISBN 9789062245109 De negen planetaire grenzen zijn onze Negen Geboden.Tot voor kort leefden we in het Holoceen. Zo noemt de wetenschap het tijdperk waarin de mensheid op aarde tot bloei kwam. De aarde bepaalde onze levensomstandigheden.Nu leven we in het Antropoceen. Zo heet het tijdperk waarin de mens de zaken naar zijn hand zet. Nu is het de mens die het wel en wee van de aarde bepaalt. De mens als god.Wij botsen tegen negenplanetaire grenzenen daarvan zijn we ons amper bewust. Zeven grenzen heeft de wetenschap gekwantificeerd. Dat wil zeggen, er hoort een getal bij dat we niet mogen overschrijden als we willen dat de aarde onze beschaving blijft dragen. Wij overschrijden al drie grenzen, die van het klimaat, de stikstof en de biodiversiteit. De biodiversiteit is er het slechtst aan toe. Wie dit boek leest, zal begrijpen dat drastische maatregelen acuut nodig zijn. Mark Lynas gaat die niet uit de weg. Hij komt met, soms ongemakkelijke, oplossingen, die hijnet als de grenzen - wetenschappelijk onderbouwt.In dit boek beschrijft Mark Lynas de negen ecologische grenzen van de expertgroep van 29 vooraanstaande wetenschappers rond Johan Rockstr m. Het zijn de grenzen van:- de biodiversiteit- het klimaat- de stifstof- het landgebruik- het zoetwater- het gif- de aerosolen- de verzuring van de oceanen- de ozon.De ecologische schuld die we opbouwen is veel ernstiger dan de schuldencrisis. Lees dit boek over een nieuwe en betere manier om naar onze planeet te kijken.Mark Lynas is wetenschapsjournalist. Zijn vorige boek Zes graden was het beste wetenschapsboek van 2008 volgens de Royal Society in Engeland.

Wil je het boek lezen?De mens als god in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mark Lynas. Lezen De mens als god Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN