Kapitalisme

Kapitalisme - Theo van de Klundert | Fthsonline.com

...buitensporig van profiteert.Bert de Vries (1938) was in de jaren tachtig fractievoorzitter van het CDA, en van 1989 tot 1994 minister van Sociale Zaken in het kabinet ... Wat is de betekenis van Kapitalisme - Ensie ... ... Kapitalisme (2) Methode. Memo (1) Taal. Nederlands (2) Schooljaar. 2003/2004 (2) Kapitalisme. Betoog door Geschiedenis | 4.0. Hoofdstuk 4, Kapitalisme en Communisme. Samenvatting door Geschiedenis | Memo | 3e klas vwo 7.3. Samen ben je slimmer. Scholieren.com ... Het kapitalisme was hier niet voor nodig, want de Chinezen voeren al met enorme schepen naar Kaap de goede hoop, lang voor de Nederlanders en Port ... Kapitalisme - de betekenis volgens Redactie Ensie ... . Scholieren.com ... Het kapitalisme was hier niet voor nodig, want de Chinezen voeren al met enorme schepen naar Kaap de goede hoop, lang voor de Nederlanders en Portugezen daar aankwamen. Alleen de Chinese machthebbers toendertijd besloten dat ze niets met al die barbaren buiten China te maken wilden hebben. Verspreiding van het kapitalisme over de wereld Kapitalisme en de huidige geldschepping Het begrip 'kapitalisme' refereert niet aan geld als zodanig, maar aan de gedachte dat er vanuit een kapitaalbasis wordt geopereerd. Deze kapitaalbasis is direct dan wel indirect in het bezit van private personen. Kapitalisme 3: Economisch systeem gebaseerd op de overheersing door een kleine groep kapitalisten die de volledige controle hebben over grote rijkdom en de productiemiddelen bezitten. Volgens Chartier streeft een anarcho-kapitalist naar de eerste vorm van kapitalisme, dat naar zijn mening beter kan worden omschreven als "vrije markt-anarchisme." Het kapitalisme heeft zich in ieder geval bewezen als het best werkende economisch systeem. De meeste landen hanteren dat systeem dat gebaseerd is op individuele vrijheid en een vrije markt. Definitie. Politiek economisch systeem dat gekenmerkt wordt door privé-eigendom in de vorm van grond, fabrieken en machines. Het kapitalisme is een vorm van bestuur in een land. Kapitalisten zijn voor een vrije markt. Dat wil zeggen dat de inwoners van een kapitalistisch land vrij zijn in maken van prijzen van producten. Een fabriek mag dan bijvoorbeeld ook zelf bepalen hoeveel er van wat wordt gemaakt. Het tegenovergestelde hiervan is het communisme. kapitalisme Kapitalisme is een politiek-economisch staatssysteem sterk gerelateerd aan de liberale staatsfilosofie, die uitgaat van de individuele (politieke en economische) vrijheid, het eigendomsrecht en vrije marktwerking. Het kapitalisme wordt onder andere gekenmerkt door privaat eigendom van de productiemiddelen (zoals: bedrijven, machines, grond, gebouwen, grondstoffen en arbeid). Kapitalisme, - vooral van socialistische zijde voor de tegenwoordige productiewijze gebruikte uitdrukking, in het bijzonder ter aanduiding van de groote macht daarbij door het kapitaal uitgeoefend en het groote aandeel, dat dit in de opbrengst der productie verwerft. Steeds vaker doemt de vraag op of het kapitalisme is doorgeslagen. Een deel van de westerse wereld lijkt het vertrouwen in het economische systeem op te geven. Het kapitalisme bepaalt nog steeds, ook in de eenentwintigste eeuw, de inrichting van onze maatschappij. Eigenaren van kapitaal staan teg...

INFORMATIE

AUTEUR
Theo van de Klundert
DIMENSIE
8,37 MB
BESTANDSNAAM
Kapitalisme.pdf

OMSCHRIJVING

Sinds de opkomst van het het neoliberalisme in de jaren '80 zijn de inkomensverschillen groter en is de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid weer scherper. Kortom: ook in de eenentwintigste eeuw bepaalt het kapitalisme de inrichting van onze maatschappij. Eigenaren van kapitaal staan tegenover de mensen die arbeid leveren, en zijn in een voortdurende strijd gewikkeld over het aandeel in de opbrengsten uit werk. Het is daarom belangrijk het kapitalistische stelsel te bestuderen om de werkelijkheid waarin we leven te kunnen begrijpen.Theo van de Klundert analyseert in dit boek twee eeuwen kapitalisme waarin de machtsverhouding in de maatschappij in het voordeel van de eigenaren van kapitaal uitvalt en het kapitaal domineert. Er waren echter periodes in de recente geschiedenis waarin de machtsverhoudingen meer in evenwicht waren en waarin arbeiders meer invloed hadden op de inrichting van ons economische stelsel. Deze periode, tussen 1935 en 1973, wordt de Lange Uitzondering genoemd. Wat gebeurde er toen en waarom waren kapitaal en arbeid hier meer in harmonie?Theo van de Klundert (1936) is econoom. Hij was hoogleraar Algemene Economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is de auteur van meerdere boeken over aspecten van de economie als groei, macht en democratie, waaronder ''Vormen van Kapitalisme: Markten, Instituties, Macht'' (2005) en ''Capitalism and Democracy: a Fragile Alliance'' (2013).

Wil je het boek lezen?Kapitalisme in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Theo van de Klundert. Lezen Kapitalisme Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN