Duurzame ideeën & DCBA Methodiek

Duurzame ideeën & DCBA Methodiek - P. Teeuw | Fthsonline.com

...uurzaam bouwen is een boek van K. Aalbers Original language: Undefined/Unknown: Place of Publication: Delft: Publisher: Smart Architecture TU Delft: Number of pages: 116: ISBN (Print) 978-94-6104-009-1 Deze publicatie geeft voorbeelden van en ideeën bij een methodiek om een duurzame ambitie te stellen en bespreekbaar te maken ... Duurzame ideeën & DCBA Methodiek 9789461040091 9461040091 ... ... . De ideeën zijn verzameld rond een aantal thema's: energie, water, groen, mobiliteit, materialen, leefmilieu, afval en vervuiling, leefbaarheid, proces en bewustwording. Duurzame ideeën & DCBA methodiek. Ik verkoop dit omdat ik gestopt ben met de opleiding bouwkunde het betreft het dcba methodiek boek 9789461040091. Zo goed als nieuw Ophalen. € 15,00 28 mar. '20. Waalre 28 mar. '20. L. Spooren Waalre. Tabellen voor de bouw- en waterbouwkundigen 11e druk . De DCBA-methode is een classifica ... Duurzame ideeën & DCBA Methodiek Boek PDF Online ... . Duurzame ideeën & DCBA methodiek. Ik verkoop dit omdat ik gestopt ben met de opleiding bouwkunde het betreft het dcba methodiek boek 9789461040091. Zo goed als nieuw Ophalen. € 15,00 28 mar. '20. Waalre 28 mar. '20. L. Spooren Waalre. Tabellen voor de bouw- en waterbouwkundigen 11e druk . De DCBA-methode is een classificatiemodel voor allerlei verschillende duurzaam bouwen-maatregelen. Materialen, ideeën en maatregelen zijn ingedeeld in vier verschillende ambitieniveaus: D: De normale situatie C: Corrigeer normaal gebruik B: Beperk schade tot het minimum A: Autonoom; de meest gunstige milieu-situatie Duurzame ontwikkeling is volop in beweging, en duurzame architectuur wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze maatschappij. Deze publicatie heeft betrekking op de DCBA-methodiek, die ontwikkeld is om duurzame ambities te stellen en bespreekbaar te maken. De ideeën zijn verzameld rond een groot aantal thema's waaronder energie, water, groen, mobiliteit, materialen, leefmilieu, afval en ... De DCBA- of viervarianten-methode deelt milieumaatregelen in vier verschillende niveaus in, oplopend in milieuvriendelijkheid. Niveau D: er is er geen aandacht is voor milieu Niveau C: er is aandacht voor milieu Niveau B: milieuschade beperken Niveau A: maximale duurzaamheid. Duurzame ideeën & DCBA Methodiek: 9789461040091: Jellema Deel 12B Uitvoeren / De Organisatie / Druk 3: 9789006951776: Jellema Inleiding - Deel 1 / Druk 3: 9789006951615: Jellema Installaties - Deel 6A / Druk 3: 9789006951684: Jellema Installaties - Deel 6B / Druk 3: 9789006951691: Jellema Omhulling - Deel 4B / Druk 3: 9789006951653: Jellema ... Minor$Duurzaam$Integrale$Bouwtechniek,$project$Bouwstenen$voor$Verduurzamen$ blad5$ 1. OFFERTE8FASE:!De$opdrachtgever$vraagt$de$projectgroepen$om$een$offerte$uit$te ... Duurzame ideeën& DCBA Methodiek . Duurzame ontwikkeling is volop in beweging. Steeds weer worden nieuwe grensverleggende ideeën bedacht en toegepast. Voorbeelden van duurzame ambities kunnen weer nieuwe ideeën genereren, daarom is het goed ze te bekijken, te bestuderen en te overdenken. Duurzame ideeën & DCBA Methodiek is een uitgave van de leerstoel SMART Architecture van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. De leerstoel heeft zich mede tot doel gesteld om nieuwe kennis en inzichten te publiceren. Duurzame architectuur wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze maatschappij. Minor$SUStainablebuilding$technology,projectBouwstenenvoorVerduurzamen$ blad5$ 1. OFFERTE8FASE:!De$opdrachtgever$vraagt$de$projectgroepen$om$een$offerte$uit$te ... Methodiek. Professionals haken aan op het Gelaagd Ontwikkelingsgericht Werken™ via twee motivaties: De inspiratie om gelaagd te werken en in alle contexten ieders ontwikkeling, ook die van de professional zelf, in rekening te brengen. De samenhang tussen lagen van ontwikkeling schept zinvolle en duurzame voortgang....

INFORMATIE

AUTEUR
P. Teeuw
DIMENSIE
9,16 MB
BESTANDSNAAM
Duurzame ideeën & DCBA Methodiek.pdf

OMSCHRIJVING

Duurzame ontwikkeling is volop in beweging. Steeds weer worden nieuwe grensverleggende ideeën bedacht en toegepast. Voorbeelden van duurzame ambities kunnen weer nieuwe ideeën genereren, daarom is het goed ze te bekijken, te bestuderen en te overdenken.Deze publicatie geeft voorbeelden van en ideeën bij een methodiek om een duurzame ambitie te stellen en bespreekbaar te maken. De ambities kunnen worden bepaald met behulp van de DCBA-methode ontwikkeld door prof. ir. Kees Duijvestein. Het gaat om ambities die om heel verschillende redenen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. De ideeën zijn verzameld rond een aantal thema's: energie, water, groen, mobiliteit, materialen, leefmilieu, afval en vervuiling, leefbaarheid, proces en bewustwording. Het boek is een uitnodiging om de ambities in de praktijk te brengen.Het boek is bestemd voor studenten, architecten, opdrachtgevers, adviseurs, stedenbouwkundigen, beleidsmedewerkers, planologen, onderzoekers en alle anderen die zich bezig houden met duurzame ontwikkeling gerelateerd aan de gebouwde omgeving.Duurzame ideeën & DCBA Methodiek is een uitgave van de leerstoel SMART Architecture van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. De leerstoel heeft zich mede tot doel gesteld om nieuwe kennis en inzichten te publiceren. Duurzame architectuur wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze maatschappij. Daarom dienen nieuwe inzichten voor iedereen toegankelijk te zijn.

Wil je het boek lezen?Duurzame ideeën & DCBA Methodiek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P. Teeuw. Lezen Duurzame ideeën & DCBA Methodiek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN