De Schepping Van God

De Schepping Van God - Ouweneel, W.J. | Fthsonline.com

...s, het eerste boek uit de Bijbel. Het verhaal is minimaal 3000 jaar oud ... De hand van God - Michelangelo's hand op het plafond van ... ... . De God van het leven 04 October 2019 Geschreven door Troost, Janneke: Hits: 411 De zomer is voorbij 01 October 2019 ... Gods schepping 11 July 2019 Geschreven door Troost, Janneke: Hits: 670 Hemels gekleed 07 July 2019 Geschreven door Verheij-de Peuter, Cobie: Hits: 401 ... In de tweede plaats wijst hij af dat na de schepping van de wereld en na miljarden jaren de satan viel, de wereld werd verwoest en dat God toen in zes dagen de wereld herschiep (de gap-theorie). In de derde plaats verwerpt hij de opvatting, dat de dagen als tijdpe ... 32 Bijbelteksten over de Schepping - DailyVerses.net ... . In de derde plaats verwerpt hij de opvatting, dat de dagen als tijdperken kunnen worden opgevat en dat de schepping in de in Genesis1 aangegeven volgorde zou hebben plaatsgevonden. Daar, ontvlucht aan het rumoer van alle dag, word ik stil en geniet ik van de rust, de grootheid van Gods schepping en de vrijheid om te spreken met mijn God en Vader, Hem te danken voor Wie Hij voor mij is en te luisteren naar wat Hij tot mij te zeggen heeft door Zijn Woord en in de lessen uit de natuur. Een van de eersten die over Michelangelo's creatie schreef, was Vasari, die volgens Ross King in De hemel van de paus 'een rechtstreekse vergelijking trok tussen Michelangelo's scheppende werk met het penseel en Gods besluit tot scheppen, door te suggereren dat op het fresco de schepping van de mens niet zomaar wordt uitgebeeld, maar opnieuw wordt uitgevoerd. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel' (1 Korinthe 15: 45-47). Deze tweede Adam brengt leven, een nieuw begin. Het lijkt alsof Michelangelo met zijn schilderij wil zeggen dat er vanaf de schepping van de eerste Adam er ook de verwachting is van de komst van de Zoon van God, de tweede Adam. De schepping van God is heel geleidelijk gegaan. Toen onze verre voorouders nog een soort staartloze wolfjes waren, blaften zij naar de maan. Waarom? Ze dachten dat de maan een gevaar was dat tussen de schuivende wolken uit de grote duisternis op hen afkwam. Ze blaften om hun groepsgenoten te waarschuwen voor dat gevaar. Zo doen honden dat soms nog steeds. Op het plafond van de sixtijnse kapel is een geheime code te vinden. Op het plafond van de sixtijnse kapel schilderde Michelangelo Buonarroti ergens tussen 1508 en 1512 de schepping van Adam.Eeuwenlang hebben mensen zich aan dit kunstwerk vergaapt en het op alle mogelijke manieren geduid. Van lijden en dood.' 1 In die visie is eigenlijk geen plek meer voor God, in ieder geval niet voor een Schepper-God die nog steeds betrokken is bij zijn schepping en Zichzelf in de persoon van Jezus Christus heeft willen opofferen om de mens weer de mogelijkheid te geven naar Hem terug te keren. De schepping is het werk van God. Als we Hem liefhebben, zullen we ook dat wat Hij gemaakt heeft als een kostbare schat behandelen. c. Omdat God mee zucht Wat mij bijzonder raakte, is dat niet alleen de schepping en de mensen zuchten. De Geest van God zucht met onuitsprekelijke verzuchtingen. Michelangelo's De Creazione di Adamo (De schepping van Adam) werd in 1511 voltooid en is een centrale compositie op het plafond van de Sixtijnse Kapel. Zijn tijdgenoten zagen in dit schilderwerk al de verbeelding van de menselijke waardigheid zoals die door Pico della Mirandola werd beschreven. Wat we voor ons zien is letterlijk […] Op de populaire Amerikaanse nieuwswebsite Huffingtonpost.com staan 21 redenen voor slimme mensen om niet in God te geloven. In een serie blogs houdt theoloog Marinus de Jong deze redenen tegen het licht. In deze aflevering reden #12: 'God is geen overtuigende oorzaak van het ontstaan van de kosmos.' Op de zesde dag schept God de mens als kroon op de schepping. Adam mag in het paradijs wonen. Hij moet die mooie hof bewerken en verzorgen. God geeft de mens verantwoordelijkheid over Zijn schepping. Die verantwoordelijkheid hebben jij en ik nog. Ondanks het feit dat er door de zonde zoveel gebrokenheid is in de schepping. Adam is anders dan de dieren. Wij mensen zijn geschapen ... De maan en de zon zijn dus geen goden, maar geschapen entiteiten. De tekst gaat in wezen vooral over de plaats van Go...

INFORMATIE

AUTEUR
Ouweneel, W.J.
DIMENSIE
7,67 MB
BESTANDSNAAM
De Schepping Van God.pdf

OMSCHRIJVING

Een nieuw deel in de dogmatische reeks van Willem J. Ouweneel. Alles wat God tot aanzijn heeft geroepen, vraagt om een duiding in het licht van de woorden van de Schrift. De Woordopenbaring wijst ons de weg in de scheppingsopenbaring.Dit is allerminst een populair en gemakkelijk boek, maar een stevige, serieuze poging om aan de vragen rond de schepping recht te doen.Magnifiek en miserabel is de mens. Voortgekomen uit Gods hand, voorwerp van schitterende voornemens van Vader, Zoon en Geest: magnifiek. Besloten onder de macht van de zonde, verworden en verloren in de diepste ellende: miserabel. Wat de Schrift zegt over de zonde, kunnen we pas begrijpen bij het licht van het bijbelse onderwijs over de mens. En daarin kunnen we pas weer inzicht verkrijgen als we luisteren naar wat Gods Woord zegt over de schepping. Hoogten en diepten van de mens, de zonde en de schepping: ziedaar het onderwerp van dit boek, dat onderdeel vormt van een breed ontwerp van een evangelisch-theologische dogmatiek.

Wil je het boek lezen?De Schepping Van God in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ouweneel, W.J.. Lezen De Schepping Van God Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN