Didactisch Coachen

Didactisch Coachen - Lia Voerman | Fthsonline.com

...tisch Coachen heeft hun hart omdat het docenten en coaches een praktisch instrument in handen geeft waarmee zij op systematische wijze lerenden kunnen begeleiden in hun leerproces ... Didactisch Coachen door Lia Voerman, Frans Faber (gebonden ... ... . Artikelen van deze auteur. Meerwaarde van Didactisch Coachen - deel 3. Lia Voerman en Frans Faber. Didactisch Coachen is gebaseerd op deze principes. Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen en feedback geven door de leraar, op een manier die motivatie verhogend en leer bevorderend werkt. De ervaring is dat het leraren een instrument in handen geeft om leerlingen systematisch te coachen met feedback. Didactisch Coachen is gebaseerd op deze principes. Didactisch c ... PDF Het is de manier van denken die het verschil maakt, Een ... ... . De ervaring is dat het leraren een instrument in handen geeft om leerlingen systematisch te coachen met feedback. Didactisch Coachen is gebaseerd op deze principes. Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen en feedback geven door de leraar, op een manier die motivatie verhogend en leer bevorderend werkt. De ervaring is dat het leraren een instrument in handen geeft om leerlingen systematisch te coachen met feedback. Didactisch coachen In het gelijknamige boek schrijven Voerman en Faber (2018) dat leerlingen die les krijgen van leraren die hoge verwachtingen van hen hebben beter presteren dan andere leerlingen. Maar het is natuurlijk niet voldoende om dat alleen maar uit te spreken. Didactisch Coachen kent een meetinstrument en kan dankzij deze interventieanalyse ingezet worden als een 0-meting, tussenmeting en eindmeting. Om zo gericht aan de ambitie op school- of bestuursniveau te werken. Op vrijwel alle scholen zijn leraren en leidinggevenden druk doende de kanteling van leiden naar begeleiden vorm te geven. Didactisch Coachen is een vorm van interactie tussen leerling en docent, waarbij de docent feedback geeft én vragen stelt om het reflectieproces van de leerling te bevorderen. De werkwijze is erop gericht om niet alleen het leren te bevorderen, maar ook de motivatie van de leerling. 5 minuten didactisch coachen bevat 40 aandachtspunten en handvatten die je kunt toepassen in je gesprek met de leerling om die leerling meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid te geven in het eigen leerproces. Didactisch coachen wordt beschouwd als een centrale en cruciale vorm van persoonlijke begeleiding in de context van gepersonaliseerd leren, waarin de leerling steeds meer keuzes kan ... Didactisch coachen legt de nadruk op alle verbale interventies van de leerkracht, leidinggevende of coach: aanwijzingen, vragen en feedback. De cursus sluit goed aan op bijvoorbeeld een SWPBS traject, handelingsgericht werken, nascholingen op het gebied van 21century skills, zoals de KWTO trajecten of cursussen coachen en begeleiden. Eindpresentatie Didactisch coachen Het proces Wie zal Irene zijn? - Wat is het belang? - Het hoeft niet altijd... - Lekker proberen! - Soms vervelend - Soms confronterend - Altijd nuttig Cijfers Wie is Irene? Fragment coaching on the job - Langer wachten na vragen stellen - Meer Didactisch Coachen, het geven van feedback aan leerlingen en; het coachen van leerlingen is hierin misschien wel de meest essentiële vaardigheid. In twee eerdere artikelen hebben we beschreven wat Didactisch Coachen inhoudt en hoe docenten het kunnen toepassen. In dit artikel gaat het over de invoering van Didactisch Coachen op school. Didactisch Coachen (Voerman & Faber, 2010) is in figuur 1 weergegeven. Zoals in figuur 1 te zien is, zijn er vier dimensies waarop de docent feedback kan geven aan de leerling. Allereerst kan er feedback gegeven worden op de inhoud/taak, dit is wat de leerling doet. Vragen stellen in Didactisch Coachen Lia Voerman en Frans Faber Uit onderzoek blijkt, dat leraren 300 tot 400 vragen per dag stellen. Maar de meeste daarvan gaan over procedures en feiten en zetten de leerling niet aan het denken. Hieronder eerst wat er in artikelen over vragen stellen naar voren komt. Didactisch coachen geeft beeldcoaches een instrument in handen om docenten meer planmatig te coachen in hun didactisch handelen. Het gaat daarbij over leerbevorderende activerende interactie, de kunst van het vragen stellen, de kwaliteit van de feedback....

INFORMATIE

AUTEUR
Lia Voerman
DIMENSIE
6,99 MB
BESTANDSNAAM
Didactisch Coachen.pdf

OMSCHRIJVING

Didactisch Coachen 1e druk is een boek van Lia Voerman uitgegeven bij de Weijer Design. ISBN 9789082377644 Didactisch Coachen, de praktische pedagogiek en didactiek van de hoge verwachtingen.Al vanaf het begin van de jaren zeventig weten we dat leerlingen die leskrijgen van leraren die hoge verwachtingen van hen hebben, beter presteren dan andere leerlingen. Maar hoe doe je dat, hoge verwachtingen hebben van je leerlingen.Rosenthal en Jacobson (1968) toonden aan wat voor gedrag leraren laten zien die vanuit 'hoge verwachtingen' aan hun leerlingen lesgeven. Leraren die vanuit die attitude hun leerlingen begeleiden blijken veel activerende vragen te stellen, enkel en alleen aanwijzingen te geven als het echt nodig is en regelmatig leerbevorderende feedback te geven over hoe hun leerlingen bezig zijn. In pedagogisch opzicht zijn ze vriendelijk voor hun leerlingen.Didactisch Coachen is gebaseerd op deze principes. Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen en feedback geven door de leraar, op een manier die motivatie verhogend en leer bevorderend werkt.De ervaring is dat het leraren een instrument in handen geeft om leerlingen systematisch te coachen met feedback. En daarbij niet alleen op proces, maar ook inhoudelijk. Daarmee is het een hele concrete en praktische invulling van de coachende rol van de docent. Niet zweverig, of alleen persoonsgericht, maar gericht op leren en de voorwaarden daarvoor. Lia Voerman en Frans Faber hebben de methode Didactisch Coachen vanuit de praktijk ontwikkeld. Zij werken - vanuit hun eigen bedrijf V&F Onderwijs Consult -samen met een aantal erkende trainers in de Stichting Didactisch Coachen. Hun ideaal is dat iedere leraar - om te beginnen in Nederland - de attitude en de vaardigheden zal hebben om opdeze manier leerlingen te begeleiden. Lia is een ervaren trainer, maar ook onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Zij is gepromoveerd op het thema feedback geven en hoe je dat kunt leren aan ervaren professionals. Frans heeft zelf jaren in het onderwijs gewerkt. Hij is een ervaren trainer en coach. Leren en motivatie hebben altijd zijn buitengewone belangstelling gehad.Didactisch Coachen heeft hun hart omdat het docenten en coaches een praktisch instrument in handen geeft waarmee zij op systematische wijze lerenden kunnen begeleiden in hun leerproces.

Wil je het boek lezen?Didactisch Coachen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Lia Voerman. Lezen Didactisch Coachen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN