Recht en gezondheidszorg

Recht en gezondheidszorg - H.E.G.M. Hermans | Fthsonline.com

...ng, ... Privaatrecht en publiekrecht Het recht is opgedeeld in een aantal rechtsgebieden ... Recht en gezondheidszorg - M. Buijsen - (ISBN ... ... . Er wordt onderscheid gemaakt tussen privaatrecht en publiekrecht. Het privaatrecht, ook wel burgerlijk recht of civiel recht, regelt de verhouding tussen natuurlijke en/of rechtspersonen onderling en is voornamelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW). In Nederland lijkt dit goed geregeld, maar het recht op preventie, dat voortvloeit uit deze rechten, en het recht op toegankelijkheid van zorg worden onvoldoende nageleefd. Gezien de grote verschillen tussen bevolkingsgroepen qua gezondheid, gebruik van de ge ... Gezondheidszorg een recht? - MO* ... . Gezien de grote verschillen tussen bevolkingsgroepen qua gezondheid, gebruik van de gezondheidszorg en het vermogen de juiste keuzes te maken als het gaat om gezondheid, is het belangrijk dat artsen op de hoogte zijn van ... Recht en gezondheidszorg is primair geschreven voor studenten van universiteiten, hbo en managementopleidingen in de gezondheidszorg.Daarnaast is het goed bruikbaar voor professionals in de gezondheidszorg die een beeld willen krijgen van de actuele stand van zaken met betrekking tot juridische vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg. Recht en gezondheidszorg is een inleiding in het recht dat van betekenis is voor de gezondheidszorg. Het is een wegwijzer van dat recht, waarbij de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied ter sprake komen. In het boek wordt onder meer aandacht besteed aan organisatie en structuurwetgeving, financieringswetgeving, patiëntenrechten en medische aanspra Recht en gezondheidszorg is primair geschreven voor studenten van universiteiten, hbo en managementopleidingen in de gezondheidszorg.Daarnaast is het goed bruikbaar voor professionals in de gezondheidszorg die een beeld willen krijgen van de actuele stand van zaken met betrekking tot juridische vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg. In de gezondheidszorg hebt u het recht om een tweede mening te vragen. In het Engels heet dat 'second opinion'. Dat is het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener. Eenieder heeft recht op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging onder de door de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden. Bij de bepaling en uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben alle kinderen recht op een goede gezondheid en recht op gezondheidszorg. Klik hier voor een uitleg over General Comment nr. 3 over HIV/aids en kinderrechten, General Comment nr. 15 over het realiseren van de grootst mogelijke mate van gezondheid en General Comment nr. 18 over kinderen en schadelijke praktijken. Koop Recht en gezondheidszorg van Hermans, H.E.G. met ISBN 9789036812290. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl Recht en gezondheidszorg is een inleiding in het recht dat van betekenis is voor de gezondheidszorg. Het is een wegwijzer van dat recht, waarbij de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied ter sprake komen. In het boek wordt onder meer aandacht besteed aan organisatie en structuurwetgeving, financieringswetgeving, patiëntenrechten en medische aansprakelijkheid. Eenieder heeft in België een fundamenteel recht op gezondheidszorg.De Belgische gezondheidszorg is over het algemeen toegankelijk en betaalbaar en behoort kwalitatief tot de betere van Europa en van de wereld. Aan de basis van de goede toegankelijkheid en betaalbaarheid ligt een systeem van verplichte ziekteverzekering via ziekenfondsen, voornamelijk gefinancierd door verplichte sociale ... Het Basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg geeft een overzicht van alle actuele thema's op het gebied van ethiek en recht in de gezondheidszorg. Die thema's worden telkens besproken door een (gezondheids)jurist en een ethicus. Denk daarbij aan onderwerpen als - onder veel meer - de arts-patiëntrelatie, wils(on)-bekwaamheid, dilemma's rondom het begin en het einde van het ... Waar heb ik recht op? Kinderen hebben het recht om zo gezond mogelijk op te groeien, en op genoeg kansen om zich te ontwikkelen. Daarbij is het een taak van de overheid om je te beschermen tegen dingen die slecht voor je gezondheid zijn, en om lichamelijke en psychische gezondheidszorg te bieden als dat nodig is....

INFORMATIE

AUTEUR
H.E.G.M. Hermans
DIMENSIE
12,15 MB
BESTANDSNAAM
Recht en gezondheidszorg.pdf

OMSCHRIJVING

Recht en gezondheidszorg is een inleiding in het recht dat van betekenis is voor de gezondheidszorg. Het is een wegwijzer van dat recht, waarbij de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied ter sprake komen. In het boek wordt onder meer aandacht besteed aan organisatieen structuurwetgeving, fi nancieringswetgeving, patiëntenrechten en medische aansprakelijkheid.In dit boek wordt verder uitvoerig stilgestaan bij de betekenis van medisch-ethische vraagstukken en medisch-ethische wetgeving voor de gezondheidszorg. Hierdoor worden de dilemma's duidelijk waarmee individuele beroepsbeoefenaren, managers in de zorg en gezondheidsjuristen meer en meer worden geconfronteerd. Recht en gezondheidszorg is primair geschreven voor studenten van universiteiten, hbo en managementopleidingen in de gezondheidszorg.Daarnaast is het goed bruikbaar voor professionals in de gezondheidszorg die een beeld willen krijgen van de actuele stand van zaken met betrekking tot juridische vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg.

Wil je het boek lezen?Recht en gezondheidszorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H.E.G.M. Hermans. Lezen Recht en gezondheidszorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN