Weerstand in de psychoanalyse

Weerstand in de psychoanalyse - Q. Van Dam | Fthsonline.com

...n verband worden gebracht met onderdrukte ideeën en impulsen die zijn gedrag beïnvloedden ... Weerstand in de psychoanalyse | Nederlands Tijdschrift ... ... . Jung had Freuds techniek verder verfijnd door handelektroden te introduceren die veranderingen in de weerstand van de huid registreerden wanneer de patiënt woorden oplas. [psychologie] - Weerstand is in de psychologie een proces waarbij de patiënt het goede verloop van therapie hindert. Het begrip werd voor het eerst beschreven door Sigmund Freud en Joseph Breuer in Studies over hysterie en neemt een centrale plaats in binnen de psychoanalyse. Aan te schaffen literatuur • Dam, Q.D. van, Weerstand in de psychoanalyse. Een empirisc ... Weerstand - Psychoanalytisch Woordenboek ... . Aan te schaffen literatuur • Dam, Q.D. van, Weerstand in de psychoanalyse. Een empirisch begripsonderzoek onder Nederlands psychoanalytici. Uitg. Koninklijke Van Gorcum b.v., ISBN 9023242777, € 17,90. Samenstelling groep: Een trainingsgroep bestaat uit maximaal 16 personen. 4. (psychoanalyse) dat wat een werking belemmert, m.n. met betrekking tot psychische verschijnselen (e); 5. (België) het verzet tegen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog (e) (e) GESCHIEDENIS. In het eerste jaar na de capitulatie was de betekenis van de Belg. weerstand klein. Psychologische weerstand is het verschijnsel vaak aangetroffen in de klinische praktijk waarin patiënten rechtstreeks of onrechtstreeks vertoont paradoxale tegengestelde gedrag in een klinisch vermoedelijk geïnitieerd duw en trek van een veranderingsproces. Het belemmert de ontwikkeling van authentieke, wederzijds voeden ervaringen in een klinische setting. Gesloten systeem: De theorie van de psychoanalyse past in een gesloten systeem, waarbij meningsverschillen niet mogelijk zijn. De psychoanalyticus analyseert en interpreteert. Een eigen meningsvorming, het er niet mee eens zijn, wordt afgedaan als onbewuste weerstand en afweer. Weerstand in de psychoanalyse : een empirisch begripsonderzoek onder Nederlandse psychoanalytici /...

INFORMATIE

AUTEUR
Q. Van Dam
DIMENSIE
9,73 MB
BESTANDSNAAM
Weerstand in de psychoanalyse.pdf

OMSCHRIJVING

"Bij elke vorm van behandeling komt het voor dat een patiënt niet of alleen gedeeltelijk meewerkt aan zijn genezing. In de geneeskunde wordt deze ontbrekende therapietrouw aangeduid als ¿non-compliance¿, in de psychoanalyse met de term ¿weerstand¿. In beide gevallen is er sprake van tegenstrijdigheid in het gedrag van de patiënt: enerzijds wil deze herstellen, anderzijds werkt hij of zij het behandelproces bewust of onbewust tegen. Weerstand kan mild of oppervlakkig zijn. Oppervlakkige weerstand wordt vaak op eenvoudige wijze overwonnen, wanneer er meer vertrouwen kan worden opgebouwd bij de analysant. De weerstand kan echter ook groot en hardnekkig zijn en aanleiding geven tot langdurige impassen of verstoringen, of zelfs tot het afbreken van de analyse. Ondanks het klinisch belang dat aan weerstand wordt toegekend, is er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar het verschijnsel gedaan. ¿Weerstand in de psychoanalyse¿ is gewijd aan de operationalisering van weerstand binnen het psychoanalytisch behandelproces. De auteur heeft op systematische wijze onderzocht of het begrip in de Nederlandse psychoanalytische praktijk nog steeds klinische waarde heeft en wat er nu precies onder wordt verstaan. Met deze studie wordt een significante bijdrage geleverd aan een empirische fundering van het begrip weerstand. Het onderzoek laat ¿ onder meer ¿ zien dat weerstand wordt herkend als afgebakend verschijnsel in het behandelproces en dat het begrip niet alleen een theoretische, maar ook een onmiskenbaar klinische waarde heeft. De vele opgenomen casussen bevestigen dit. Behalve een empirische fundering van het begrip weerstand levert het boek ook uitermate nuttige informatie voor de klinische praktijk.Quin van Dam, van huis uit klinisch psycholoog/psychoanalyticus, is werkzaam bij het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI), locatie Utrecht, en voert een privépraktijk in Leiden. Zijn beroepsmatige interesse ligt op het terrein van de persoonlijkheidsstructuur, vertaald in concreet, observeerbaar gedrag en daarbij aansluitende behandelmogelijkheden."

Wil je het boek lezen?Weerstand in de psychoanalyse in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Q. Van Dam. Lezen Weerstand in de psychoanalyse Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN