Kwaliteit van de arbeid

Kwaliteit van de arbeid - none | Fthsonline.com

... de VS en het VK was er in Nederland tussen 2007 en 2015 een afname van autonomie in het werk, mentaal uitdagend werk, promotiemogelijkheden en werkuren, en een toename van flexcontracten en baanonzekerheid ... TNO Repository search for: subject:"Kwaliteit van de arbeid" ... . Met name jongeren en lager opgeleiden raken er steeds beroerder aan toe. Kalleberg (2011) toonde aan dat de arbeidsvoorwaarden en […] van Ruysseveldt, J, de Witte, MC & von Grumbkow, J 1998, Organiseren van mens en arbeid. Hedendaagse benaderingen van de kwaliteit van arbeid.Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. Effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid Martin Koning Nicole Smit Ton van Dril Het ... PDF Arbeidstevredenheid als maat voor kwaliteit van de arbeid ... . Hedendaagse benaderingen van de kwaliteit van arbeid.Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. Effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid Martin Koning Nicole Smit Ton van Dril Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of delen daarvan) is uitslui-tend toegestaan met schriftelijke toe-stemming van het EIB. Goed Invloed op kwaliteit van de arbeid staat centraal in het werk van ondernemingsraden. Onder het begrip 'kwaliteit van de arbeid' vallen belangrijke aspecten zoals de organisatie van het werk, veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, de manier waarop kwalificaties van werknemers (kennis, kunde en ervaring) worden gebruikt, en salaris en pensioenen. en het onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid. Parallel daaraan loopt mijn tweede doelstelling: ik wil een anekdotisch beeld schetsen van de rol die Frank Pot, mijn wapenbroeder in die tijd, daarin speelde. De volgende paragrafen geven een min of meer chronologisch overzicht van de fases die ik samen met hem doorlopen heb. 2.2 Kennismaking De homepage van de Stichting van de Arbeid. De stichting heeft een belangrijke rol in het vormgeven van de Nederlandse arbeidsverhoudingen. kwaliteit; Kapitaal: de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad, bepaald door de hoeveelheid investeringen. toepassing van innovatie (+), door (vernieuwende) investeringen. Arbeid: de omvang van de beroepsbevolking (participatiegraad, p/a-ratio). scholing (+) (investeringen in human capital) Natuur: de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen ... Vertalingen van 'kwaliteit van de arbeid' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. Kwaliteit van de arbeid als onderzoeksthema Het thema Kwaliteit van de arbeid vatten we in de TvA-themareeks ruim op. Kwaliteit van de arbeid verwijst naar een oordeel over het werk en de gevolgen daarvan voor werkne-mers (de Witte, Van Ruysseveldt & Von Grumbkow, 1998). Bij de gevolgen van het werk kan gedacht worden aan uiteenlopende...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
11,16 MB
BESTANDSNAAM
Kwaliteit van de arbeid.pdf

OMSCHRIJVING

Kwaliteit van de arbeid is een boek van Koninklijke van Gorcum B.V.

Wil je het boek lezen?Kwaliteit van de arbeid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Kwaliteit van de arbeid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN