Middeleeuwse studies en bronnen 116 - De Middelnederlandse preek

Middeleeuwse studies en bronnen 116 - De Middelnederlandse preek - t. Mertens | Fthsonline.com

...90.8704.058.1 + ISSN 0929.9726 Boek samengesteld in het kader van de VNC-projecten 'Middelnederlandse preken' (1999-2001) en 'Repertorium Middelnederlandse ... Middeleeuwse studies en bronnen 116 - De Middelnederlandse ... ... ... Hilversum: Verloren, 2009 (Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXVI). Peter De Wilde, Annelies van Gijsen, Jesse Mortelmans en Patricia Stoop (red.), Op reis met Memoria. Hilversum: Verloren, 2004 (Middeleeuwse Studies en Bronnen, LXXXI). Maria Sherwood-Smith en Patricia Stoop, Repertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot 1550. Hilversum, 2009 (Middeleeuwse Studies en Bronnen 119). Herman Brinkman, Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen. Hilversum, 1997 (Middeleeu ... Thom Mertens,De Middelnederlandse preek (Middeleeuwse ... ... . Hilversum, 2009 (Middeleeuwse Studies en Bronnen 119). Herman Brinkman, Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen. Hilversum, 1997 (Middeleeuwse Studies en Bronnen 53). Joost van Driel, Prikkeling der zinnen. De stilistische diversiteit van de Middelnederlandse epische poëzie. Zutphen, 2007. Dini Hogenelst, Sproken en sprekers ... De oudste stad van Holland. €20 Nc-17; NC-17 Lock Ergonom S-Pro. €27.95 N.C. Keemink; Examenbundel havo Wiskunde A 2016/2017. €7.49 Nc-17; NC-17 318 Trekking Stuur Ø31,8mm, black. €33.95 HP; HP Sprocket Plus ... Middelnederlandse tekstedities 14 ... Hilversum, 2009 (Middeleeuwse Studies en Bronnen 119). Herman Brinkman, Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen. Hilversum, 1997 (Middeleeuwse Studies en Bronnen 53). Joost van Driel, Prikkeling der zinnen. De stilistische diversiteit van de Middelnederlandse epische poëzie. Zutphen, 2007. Dini Hogenelst, Sproken en sprekers ... In de handschriften en vroege boekdrukken die tot deze genre worden gerekend, leerde de middeleeuwse mens hoe de natuur en de kosmos was opgebouwd. Veel van deze kennis ging terug op die van Griekse geleerden en compilators uit de oudheid die via Arabische vertalingen later naar het Latijn en vervolgens naar het Middelnederlands werden vertaald. Middeleeuwse studies en bronnen 116 - De Middelnederlandse preek. LABYRINTISCHE GENOEGENS. Motor Toertochten. Stories from the universe. EU, internationale betrekkingen. Een jonger brein in twee weken. Bulletje en boonestaak 03. ouwe hein onder de zeerovers Hilversum, 2009 (Middeleeuwse Studies en Bronnen 119). Herman Brinkman, Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen. Hilversum, 1997 (Middeleeuwse Studies en Bronnen 53). Joost van Driel, Prikkeling der zinnen. De stilistische diversiteit van de Middelnederlandse epische poëzie. Zutphen, 2007. Dini Hogenelst, Sproken en sprekers ... Hilversum, 2009 (Middeleeuwse Studies en Bronnen 119). Herman Brinkman, Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen. Hilversum, 1997 (Middeleeuwse Studies en Bronnen 53). Joost van Driel, Prikkeling der zinnen. De stilistische diversiteit van de Middelnederlandse epische poëzie. Zutphen, 2007. Dini Hogenelst, Sproken en sprekers ......

INFORMATIE

AUTEUR
t. Mertens
DIMENSIE
12,35 MB
BESTANDSNAAM
Middeleeuwse studies en bronnen 116 - De Middelnederlandse preek.pdf

OMSCHRIJVING

De preek is een belangrijk genre in de Middelnederlandse literatuur en kan wat betreft omvang en gevarieerdheid de vergelijking met de middeleeuwse preekliteratuur in andere volkstalen goed doorstaan. Naar verhouding is er echter weinig onderzoek naar verricht. Deze bundel is bedoel als nadere kennismaking met de Middelnederlandse preek. Het inleidende overzichtartikel bespreekt de Middelnederlandse preek als een religieus tekstgenre dat tot op zekere hoogte aan andere wetten gehoorzaamt dan de (para)liturgische predicatie. Dit omvangrijke artikel geeft tevens een analyse van drie voorbeeldpreken en een begrippenlijst. De verdere bijdragen aan de bundel gaan in op afzonderlijke teksten of bundels en bespreken die vanuit een theologische, cultuurhistorische of literatuurhistorische invalshoek.Inhoud: REDACTIE, Woord vooraf THOM MERTENS, De Middelnederlandse preek: een voorbarige synthese CHRISTOPH BURGER, Verrassende genadeleer. Nicolaas van Straatsburg OP, De preek over de gulden berg (circa 1324/1326) MARIA SHERWOOD-SMITH, Hofmoraliteit in Een nuttelijc boec den kerstenen menschen van Willem de Biechtvader G.C. ZIELEMAN, Evangeliën door het jaar met hun glosen. Een onderzoek naar de bijdrage van Johan Scutken (¿1423) aan een laatmiddeleeuws religieus genre in de volkstaal PATRICIA STOOP, Uit het geheugen? Het gebruik van de Bijbel in conventspreken van Jan Storm THOM MERTENS, Alles, behalve de preek. Een Middelnederlandse predicatieliturgie in Een forme ende maniere van preken

Wil je het boek lezen?Middeleeuwse studies en bronnen 116 - De Middelnederlandse preek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur t. Mertens. Lezen Middeleeuwse studies en bronnen 116 - De Middelnederlandse preek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN