Filosofie & praktijk jg. 39 (2018) nr. 4 - privacy in het digitale tijdperk

Filosofie & praktijk jg. 39 (2018) nr. 4 - privacy in het digitale tijdperk - Ton Vink | Fthsonline.com

...et recht op privacy. Door de opkomst van social media is onze privacy in het geding geraakt, zoals hoogleraar rechten en advocaat Bernard E ... Filosofie & Praktijk, nr. 3, 2013 - Filosofie & Praktijk ... . Harcourt duidelijk maakt in ons artikel Death Row. Het recht op privacy is dus een urgente kwestie. In dit lijstje staan wij daarom stil bij wat... Lees verder Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de ... Filosofie & Praktijk, Jaargang 28 - Nr. 4 / Bespreking ... ... . Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. nr. 4/2012 - De zelfkant van de wetenschap ... Vanaf € 4,99 per maand krijgt u toegang tot het beste over filosofie, voor u geselecteerd en bijeengebracht. ... De estafette: Van analoog naar digitaal. Cicero's befaamde dictum 'O tempora, o mores' kan ook toegepast worden op tijdschriften. Nr. 4 Charles Taylor Nr. 5 Oorlog Nr. 6 Ambiguïteit Overzicht van jaargang 25 Nr. 1 Albert Camus Nr. 2 Joodse filosofie Nr. 3 Filosofie en literatuur Nr. 4 Lacan en filosofie Nr. 5 Wat is filosofie? Nr. 6 Alexis de Tocqueville Overzicht van jaargang 26 Nr. 1 Personalisme Nr. 2 Erfenissen van Utopia Nr. 3 Hermeneutiek Nr. 4 Lachen en humor Nr ... nr. 3/2016 - Onterecht levenslang. Ton Derksen Columnist filosofie.nl. De redeneringen van juristen zitten vol fouten, volgens wetenschapsfilosoof Ton Derksen. De vraag wie een moord heeft gepleegd, vraagt om empirisch onderzoek. Tijdschrift Filosofie & Praktijk - Jrg. 38 (2017), nr. 2. Thema: Filosofische gedachten over het nieuws 2018 Antwerpen Tel: +32 (3) 231 29 00 Fax: +32 (3) 233 26 59 [email protected] [email protected] NEDERLAND Koninginnelaan 96 7315 EB Apeldoorn Tel: +31 (55) 522 06 25 Fax: +31 (55) 522 56 94 [email protected] [email protected] Helen Nissenbaum is niet alleen een invloedrijk denker over digitale ethiek en privacy; de filosofe bouwt ook samen met hackers technologieën die het digitale dataverzamelaars als Google lastig maken. Ik sprak de bevlogen hoogleraar over het belang én de complexiteit van privacy in de 21ste eeuw. Tijdschrift Filosofie & Praktijk - JRG 37 (2016), Abonnement. ISBN: 9781162176291 ... Richtprijs: € 39,00 Uitgever : Garant Uitgevers nv: Print-versie Bestel Nu: Over het boek: Abonnementsprijs (4 nummers): € 39,-, bestel nu Losse nummers kosten € 15,-. Huidige jaargang: Jaargang nr. 37 ... Nr. 4 - Hufters; Lijst ... Filosofie & Praktijk verschijnt vier maal per jaar. F & P stelt zich ten doel praktische problemen uit het openbare leven, zowel van algemeen maatschappelijke als van politieke aard, te bespreken. Het wil discussies hierover verhelderen door de argumenten en redeneringen te ontleden en te toetsen met behulp van filoso-fische inzichten en methoden. De Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk (hierna: Commissie-Koops[11]) heeft de opdracht gekregen te onderzoeken 'of de wettelijke regeling van het opsporingsonderzoek, zoals neergelegd in het conceptwetsvoorstel Boek 2, voldoet, of bijstelling dan wel aanvulling behoeft, mede in het licht van de toenemende digitalisering van de criminaliteit en de uitdagingen ... In het Tijdschrift voor Filosofie verschijnen thematische bijdragen, historische en kritische studies, literatuuroverzichten, boekbesprekingen en kronieken. Het staat open voor alle actuele stromingen in en voor discussies op de verscheidene domeinen van de filosofie. Het besteedt in het bijzonder aandacht aan het wijsgerige leven in Nederland en Vlaanderen en wil op wetenschappelijk niveau ... 2 Telecommunicatierecht in het digitale tijdperk 3.0: interoperabiliteit, innovatie, internationalisering & een imploderende soufflé Oratie uitgesproken door Prof.mr.dr. Serge J.H. Gijrath bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op het gebied van Telecommunicatierecht aan de Universiteit Leiden op 17 maart 2014...

INFORMATIE

AUTEUR
Ton Vink
DIMENSIE
3,66 MB
BESTANDSNAAM
Filosofie & praktijk jg. 39 (2018) nr. 4 - privacy in het digitale tijdperk.pdf

OMSCHRIJVING

De Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN) organiseerde op 9 november 2018 in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam een ‘toekomstverkenning’ met als thema ‘privacy in het digitale tijdperk’. Die toekomstverkenning krijgt in dit 4e nummer van de 39e jaargang van F&P, een voortzetting met een reeks van bijdragen, deels voortbouwend op de presentaties, deels ook nieuwe thema’s en discussies aandragend. Deze bijdragen worden in de inleidende openingsbijdrage “Ten geleide: Toveren met algoritmen” kort voorgesteld.Inhoud:-Inleiding-Toveren met algoritmen Ten geleide bij: Privacy in het digitale tijdperk - VvEN-Drie dimensies van privacy -Beate Roessler-Het recht om met rust te worden gelaten … door jezelf - Bart van der Sloot-Bemoeizuchtige algoritmen en intieme technologie Commentaar en reflectie op de Toekomstverkenning‘Toveren met Algoritmen’ - Marjolein Lanzing-Waarom hebben we een ‘recht op uitleg’ wanneer machinesover ons beslissen? - Fleur Jongepier & Esther Keymolen-Minima Philosophica: De eigen tijdelijkheid van de ethiek - Paul van Tongeren aan Jan Vorstenbosch, ingeleid door Patrick Delaere-Wat voor schoenen draagt een vegetariër? - Ethisch verantwoorde ambivalentie bij lastige morele keuzes - Annika van Oorschot-Euthanasie als faustisch verlangen – Review-artikel over Staat en taboe van Paul Frissen - Ton Vink -Een drievoudig getrapt burgerschap - Recensie van Op zoek naar de ziel van Europa van Koo van der Wal - Petran Kockelkoren

Wil je het boek lezen?Filosofie & praktijk jg. 39 (2018) nr. 4 - privacy in het digitale tijdperk in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ton Vink. Lezen Filosofie & praktijk jg. 39 (2018) nr. 4 - privacy in het digitale tijdperk Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN