Kwaliteit en effectiviteit van overheidsbeleid

Kwaliteit en effectiviteit van overheidsbeleid - none | Fthsonline.com

...id en justitie, 1980-2014 ... 2.4 Kwaliteit en productiviteit 50 2 ... Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd ... ... .5 Conclusies 55 3 De rechterlijke macht 57 3.1 Institutionele ontwikkelingen 57 3.2 Kerncijfers rechterlijke macht, 1980-2014 64 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INSTITUUT VOOR DE OVERHEID EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten BENOIT SINTOBIN EINDPAPER Aanvullende opleiding Overheidsmanagement en Bestuurskunde Academiejaar Promotor: PROF. DR. G. BOUCKAERT Dit werk maakt deel uit van 1 schappelijke gevo ... House of Control ... . DR. G. BOUCKAERT Dit werk maakt deel uit van 1 schappelijke gevolgen van overheidsbeleid zal gaan, zullen de gevolgen voor ambtenaren en gezagsdra­ gers een belangrijke factor zijn. Maatschappelijke effectiviteit is ten dele afhankelijk van politieke en ambtelijke effectiviteit. 2 Het nut van effectenonderzoek: over de maatschappelijke effectiviteit van beleid Waarom effectenonderzoek? Titel: Effectiviteit van overheidsbeleid op het gebied van publieke gezondheid Subtitel: Met name op het gebied van overgewicht, voeding en bewegen Auteur: Sjaak de Gouw Drukker: Proefschriftmaken.nl / Printyourthesis.com ISBN: 978 - 90 - 9026503 - 2 Bestelwijze: Deze publicatie kan worden besteld bij de GGD Hollands Midden Effectiviteit = Inhoud x Acceptatie (E = I x A). Soms wordt in plaats van Inhoud ook Kwaliteit gebruikt. Zie ook. het verschil tussen efficiëntie en effectiviteit; Referenties. J. in 't Veld (2002). Analyse van organisatieproblemen, Wolters-Noordhoff. Het lectoraat helpt organisaties en professionals bij het opzetten van ondersteuningssystemen en bij het versterken van de kwaliteit en effectiviteit van hun manier van werken. Werkveld. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is de gemeente Amsterdam zowel verantwoordelijk voor preventieve en specialistische jeugdhulp als voor jeugdbescherming. aan informatie over de effectiviteit van beleidsalter­ natieven. Het blijkt nu steeds meer dat niet alleen over de oorzaken van maatschappelijke problemen, ook over de effectiviteit van de 'oplossingen' weinig informatie en zekerheid bestaat. Duidelijk is slechts dat het overheidsbeleid veelal geen spectaculaire op­ Goed overheidsbeleid is niet makkelijk te realiseren. Je hebt er nogal wat voor nodig: een juist inzicht in de maatschappelijke problemen, heldere beleidsdoelstellingen, daarbij passende beleidsmaatregelen, een adequate implementatie en een volhardende uitvoering van het beleid. Dat is snel opgeschreven, maar bepaald niet makkelijk of snel te verwezenlijken. VAN OVERHEIDSBELEID DEEL 3 De Ne D erla ND se veilighei D e N justitie 1980-2014 VAN OVERHEIDSBELEID ... 2.4 Kwaliteit en productiviteit 50 2.5 Conclusies 55 ... het mogelijk moeten maken zowel de productiviteit als de effectiviteit van de V&J-sector te verbeteren. Daarbij wordt vooral ingezet op autonomievergroting ... De databank Effectieve jeugdinterventies draagt op twee manieren bij aan de kwaliteit en de effectiviteit van voorzieningen in het jeugdveld. De databank helpt de kwaliteit en effectiviteit van interventies te versterken, door het proces van beschrijven, onderbouwen, onderzoeken en verder ontwikkelen van een interventie in de erkenningsprocedure. Het succes van een organisatie (of een afdeling) is het product van de effectiviteit en doelmatigheid van handelen van de medewerkers. Als medewerkers 100% effectief zijn (dus alleen handelingen uitvoeren die bijdragen aan de doelen van de organisatie) en 100% doelmatig (de handelingen worden met minst mogelijke inzet van middelen uitgevoerd) dan is succes van de organisatie gegarandeerd! TY - JOUR. T1 - Jetten, effectiviteit en overheidsbeleid (boekbe...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
10,48 MB
BESTANDSNAAM
Kwaliteit en effectiviteit van overheidsbeleid.pdf

OMSCHRIJVING

Onze moderne samenleving is in belangrijke mate maakbaar. De overheid speelt daarbij op vele terreinen een beslissende rol. Maar beleidsmakers en politici die voor het beleid verantwoordelijk zijn, hebben doorgaans vooral belangstelling voor de kwantitatieve aspecten van beleidsontwikkeling. De laatste tijd komt hierin gelukkig verandering en neemt de aandacht voor kwaliteitsaspecten duidelijk toe. Deze uitgave past in de opkomst van het kwaliteitsdenken. Met concrete toepassingen voor enkele deelterreinen van het overheidsbeleid laten de auteurs zien hoe de overheid grip kan krijgen op de kwaliteit en effectiviteit van haar inspanningen. Het boek is gebaseerd op uitgebreid empirisch onderzoek naar de actuele beleidspraktijk in Nederland. Er worden tal van aanbevelingen gedaan om kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. Deze bieden aan een lerende overheid vele mogelijkheden om haar beleid te optimaliseren.

Wil je het boek lezen?Kwaliteit en effectiviteit van overheidsbeleid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Kwaliteit en effectiviteit van overheidsbeleid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN