Kwetsbare mensen over samenhang in de zorg

Kwetsbare mensen over samenhang in de zorg - none | Fthsonline.com

...aar worden door ziekte (bijvoorbeeld een besmetting met Covid-19) of groeiende psychische problemen ... Informatievoorziening aan kwetsbare mensen schiet tekort ... ... . Ook kan de mantelzorg overbelast raken of wegvallen zodat er onvoldoende zorg en ondersteuning overblijft. 'In de keten van de ouderenzorg is het gebrek aan samenhang en afstemming een knelpunt. Communicatie en een heldere rolverdeling tussen zorgverleners is daarbij van belang. Ook de combinatie van wonen, zorg en welzijn met alle bijbehorende wetten en regels kan beter. Dat geldt temeer voor de hulp en ondersteuning die gemeenten bieden. Veel mensen met een kwetsbar ... Zorgrobots maken de hoge verwachtingen in de zorg nog niet ... ... . Dat geldt temeer voor de hulp en ondersteuning die gemeenten bieden. Veel mensen met een kwetsbare gezondheid weten niet dat ze zelf de zorg en ondersteuning kunnen kiezen die ze nodig hebben. En voor wie dat wél weet, is vervolgens ook te weinig informatie beschikbaar om een goede vergelijking te maken. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Meer samenhang in de zorg voor mensen in een kwetsbare positie. Dat is het uiteindelijk doel van het project Blauwe Wijk dat in vier Maastrichtse wijken wordt uitgezet: Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Limmel en Nazareth. Bijna een op de twee ouderen en naasten ervaart daarbij knelpunten. Van de zorgverleners zegt zelfs 95 procent dat de overgang in de keten niet altijd soepel verloopt. Het gaat dan om de hele keten van belang voor de zorg en ondersteuning: de samenhang tussen wonen, zorg en welzijn. De meeste ouderen zijn prima in staat om eigen regie te voeren over hun leven en daarmee die zelfstandigheid te behouden. Een deel van de ouderen lukt dat niet. We spreken dan over kwetsbare ouderen. De kwetsbaarheid van ouderen neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Kwetsbaarheid komt vaker voor bij laag opgeleide ouderen, ouderen met complexe gezondheidsproblemen, oudere migranten ... De betrokken drie ministeries en de VNG werken daarnaast samen in een kernteam aan de landelijke opgave. De doelgroep wordt verbreed tot kwetsbare mensen in het domein zorg en veiligheid. De contouren van het vervolg staan in een brief die vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd (zie onderaan dit bericht). De inzet van sport- en beweegprogramma's kan bij ouderen bijdragen aan het veilig en zelfstandig kunnen blijven wonen, waardoor intramurale zorg niet nodig is of uitgesteld wordt.***** Aanbod in de wijk neemt drempel weg. Mensen in een kwetsbare positie hebben veel baat bij sporten en bewegen. Hoe kun je als community 'zorgen voor' kwetsbare mensen? Er ligt een tafelkleed op tafel - "gesprekstof". Op het tafelkleed staan vragen als 'waarover maak jij je zorgen?'.Gemaakt door de Zorgvrijstaat Rotterdam om vooral mensen in de wijken te betrekken bij de transitie van de zorg. Een gesprek dat nu vooral wordt gevoerd tussen gemeente en zorginstellingen. Sommige oudere mensen met twee of meer chronische ziekten zijn kwetsbaar, anderen niet. Daarnaast is er een groep kwetsbare ouderen zonder chronische ziekten. Inzicht in de samenhang tussen de aanwezigheid van kwetsbaarheid en meerdere chronische ziekten kan bijdragen aan persoonsgerichte preventie van kwetsbaarheid. Hoe kun je als community 'zorgen voor' kwetsbare mensen? Er ligt een tafelkleed op tafel - "gesprekstof". Op het tafelkleed staan vragen als 'waarover maak jij je zorgen?'.Gemaakt door de Zorgvrijstaat Rotterdam om vooral mensen in de wijken te betrekken bij de transitie van de zorg. Een gesprek dat nu vooral wordt gevoerd tussen gemeente en zorginstellingen. Dat stelt de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) in het recente rapport 'Meer samenhang en continuïteit in zorg nodig voor mensen met chronisch psychische aandoeningen'. Deze cliënten, de meest kwetsbare groep in de ggz, lopen hierdoor nog steeds risico's. Samenhang Welzijn en Zorg voor (kwetsbare) ouderen Concretisering van de visie van het Ouderenberaad. 1. Uitgaan van ondersteuningsbehoefte van de (kwetsbare) cliënt Dit betekent een andere wijze van benaderen en omgaan met de cliënt dan tot heden veelal gebruikelijk is. Hiervoor wordt het begrip 'kantelen' gebruikt. Goede zorg voor kwetsbare ouderen vereist een sterke samenhang tussen het medische, verpleegkundige en maatschappelijk domein; de zorg vooral reactief is georganiseerd. De zorg begint pas na een incident. Bij ouderen is de kans op een incident erg groot. De toename van acute incidenten trekt een zware wissel op de oudere zelf en op de ... De afspraken over deze randvoorwaarden worden regionaal tussen de betrokken partijen gemaakt, passend bij de regionale situatie om de zorg voor kwetsbare...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
8,87 MB
BESTANDSNAAM
Kwetsbare mensen over samenhang in de zorg.pdf

OMSCHRIJVING

Kwetsbare mensen over samenhang in de zorg

Wil je het boek lezen?Kwetsbare mensen over samenhang in de zorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Kwetsbare mensen over samenhang in de zorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN