Democratie met en door Wetenschap

Democratie met en door Wetenschap - Thomas Colignatus | Fthsonline.com

...dere woorden, Plato ziet zijn ideale staat bestuurd, beschermd worden door slimme mensen en vindt de rest van de maatschappij te dom om dit te kunnen doen ... Wetenschap - Wikipedia ... . Met name de beëdiging ten overstaan van de koning - en dus niet dóór de koning - combineert monarchie en democratie. In de ambtseed die de nieuwe bewindslieden afleggen, zweren of beloven ze ... (Enige overpeinzingen n.a.v. de Grote Stedenlezing normhandhaving in buurten en wijken, burgemeester Deetman 12 mei 2005) Politiek en wetenschap vormen een ongemakkelijk huwelijk. De verwachtingen over en weer zijn zo tegengesteld dat de teleurstelling als het ware ingebakken zit. Alexis-Charles-Henri Clérel, burggraaf de Tocquev ... Opiniepanel | Is Forum een gevaar voor wetenschap en ... ... . De verwachtingen over en weer zijn zo tegengesteld dat de teleurstelling als het ware ingebakken zit. Alexis-Charles-Henri Clérel, burggraaf de Tocqueville (Verneuil-sur-Seine, 29 juli 1805 - Cannes, 16 april 1859) was een Frans aristocraat, politiek filosoof en socioloog, historicus en staatsman.Hij geldt als theoretisch grondlegger van het moderne politieke liberalisme en visionair: Tocquevilles analyses, worden door sommige mensen gezien als nog steeds geldend voor de moderne samenleving ... Hoe wetenschap de democratie bedreigt Door: E. Ruis, 9:15, ... Want dat de regering van premier Jan Peter Balkenende haar felste opponent meent te moeten aanvallen met gebruik van de wetenschap, ... Die strijd moet in een democratie met woorden worden gevoerd door gekozen politici en niet door experts. In deze studie gaan we aan de hand van zes controversen in op vragen als: op wat voor wijze doen beleidsmakers een beroep op wetenschappelijke expertise? Hoe reageren andere partijen (omwonenden, gemeenten, maatschappelijke organisaties) daarop? Is hierbij sprake van wantrouwen in wetenschap? En welke lessen zijn er voor de omgang door beleidsmakers en wetenschappers met publieke controversen? Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland overgenomen door Adolf Hitler en de nationaalsocialisten. Hitler greep de macht in de Duitse beginnende democratie en maakte het land tot een dictatuur, met hemzelf als dictator. Schaalvergroting bemoeilijkt directe democratie, al opent ICT - mits veilig - nieuwe mogelijkheden. Maar het gaat niet alleen om stemmen: Directe democratie betekent ook dat het bestuur en het volk met elkaar in gesprek zijn (deliberatie). Met name dit gesprek is door schaalvergroting onmogelijk geworden. Zowel wetenschap als democratie floreert door debat en kritisch denken. Politieke oneliners en vermeende feitjes komen uitvoerig in (sociale) media, maar echt debat heeft meerdere perspectieven en nuancering nodig, of het nu politiek of wetenschap betreft. En hoe ga je als leraar om met controversiële onderwerpen en verschillen in de klas? De Universiteit van Amsterdam en ProDemos slaan de handen ineen voor een collegereeks van vier bijeenkomsten om antwoord te geven op deze vragen. In deze collegereeks worden inzichten uit de wetenschap, beleidswereld, praktijk en politiek gecombineerd. Populistische voorstellen voor directe democratie gaan dus gepaard met een negatieve visie op vertegenwoordigende instellingen en de rechtsstaat. Ik heb onderzoek gedaan naar het Nederlandse populisme vanaf 2002 door naar deze twee kenmerken te kijken in de verkiezingsprogramma's van alle belangrijke partijen. 3...

INFORMATIE

AUTEUR
Thomas Colignatus
DIMENSIE
12,96 MB
BESTANDSNAAM
Democratie met en door Wetenschap.pdf

OMSCHRIJVING

De Staatscommissie parlementair stelsel (met voorzitter Johan Remkes) geeft eind 2018 advies aan de Tweede Kamer.Er bestaat breed onbehagen over het functioneren van de politiek. De kritiek betreft vooral het gedrag van politici, terwijl het democratisch stelsel zelf nog waardering krijgt. Toch zijn er vragen. D66 pleit al meer dan 50 jaar voor referenda, districtenstelsel en direct gekozen premier en burgemeester. Nieuw zijn de sociale media, nep-nieuws, en het gebruik van internet voor vormen van directe democratie.Er blijkt een ernstig probleem te bestaan: de politicologie over kiesstelsels blijkt een pseudo-wetenschap, vergelijkbaar aan astrologie, alchemie of homeopathie. De Staatscommissie lijkt ook vooral advies van juristen, historici en politicologen te krijgen.Dit boek slaat alarm. Onze democratie wordt bedreigd. Laten kiezers en met name empirische wetenschappers - van natuurkunde en biologie tot en met psychologie en economie - nadere studie van de democratie en het parlementair stelsel maken, opdat het rapport van de Staatscommissie kritische lezers krijgt.Thomas Colignatus is econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)

Wil je het boek lezen?Democratie met en door Wetenschap in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Thomas Colignatus. Lezen Democratie met en door Wetenschap Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN