Praktijkreeks BOPZ 7 - Praktische aspecten van de opnameprocedure

Praktijkreeks BOPZ 7 - Praktische aspecten van de opnameprocedure - J.J.A. van Boven | Fthsonline.com

...723 | Kostenloser ... De evaluatiecommissie komt tot de conclusie dat de Wet BOPZ in praktijk nog niet feilloos wordt toegepast ... wetten.nl - Regeling - Wet bijzondere opnemingen in ... ... . Ten dele schrijft ze dit toe aan een onvoldoende actieve, planmatige opstelling van de overheid en de andere verantwoordelijke instanties bij de invoering van de wet. Deel 10 uit de Praktijkreeks Bopz handelt over de Wet Bopz in relatie tot psychogeriatrische patiënten, die door hun aandoening vaak in een afhankelijke positie in de zorg verkeren. Aan de orde komen o.a. onvrijwillige opneming, wilsonbekwaamheid en vert De voorwaardelijke machtiging is een aanvulling op d ... bol.com | Praktijkreeks BOPZ 6 - De samenhang tussen de ... ... . Aan de orde komen o.a. onvrijwillige opneming, wilsonbekwaamheid en vert De voorwaardelijke machtiging is een aanvulling op de bestaande rechterlijke machtigingen van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). ... (Wet BOPZ) regelt de opnameprocedure en de rechtspositie van mensen die onvrijwillig in een psychiatrische instelling worden opgenomen. Die vraagt op haar beurt de Inspectie om een advies. Mede op grond hiervan en op basis van de kwaliteit van het verzoek beslist het ministerie. Vervolgens toetst de Inspectie binnen een jaar in hoeverre de invulling van de BOPZ-status in de praktijk aan de gestelde eisen voldoet. Per 1 januari 2020 wijzigt de wet BOPZ in de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en het Besluit middelen en maatregelen Bopz, is Nederlandse wet- en regelgeving bedoeld om toepassing van dwang in de zorg mogelijk te maken en de patiënt daarbij zoveel mogelijk te beschermen tegen machtsmisbruik en willekeur. Voorts zijn de rechten van de patiënt en de verplichtingen van zorgmedewerkers gedurende ... Onderwerp: Algemene aspecten van de tweede evaluatie voor alle Bopz-sectoren. Aanbeveling 1 van de begeleidingscommissie. De overheid behoort, in de context van de Wet Bopz, gericht onderzoek te laten uitvoeren naar de (rechts)positie van patiënten met een andere etnische achtergrond. Standpunt van het Kabinet op aanbeveling 1 Deze brochure geeft een overzicht van de klachten-regeling die is geregeld in de Wet Bopz en in het Besluit klachtenbehandeling Bopz. Ook wordt de klachtenregeling in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector beschreven. De belangrijkste aspecten van de behandeling van een klacht zijn beschreven. Voor wat betreft de Wet Bopz komen de procedure BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) Algemeen De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) regelt de opnameprocedure en de rechtspositie van mensen die onvrijwillig in een psychiatrische instelling worden opgenomen. In de wet is ook een klachtprocedure opgenomen. De wet geldt niet voor mensen die zich vrijwillig laten opnemen. De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen heeft sinds zijn inwerkingtreding in 1994 geen rustig bestaan geleid. Vanaf het begin was er kritiek op de reikwijdte (toepasselijkheid op psychogeriatrische patiënten en patiënten met een verstandelijke beperking) maar ook de regeling voor opneming en behandeling van psychiatrische patiënten leidde in de praktijk tot verscheidene ......

INFORMATIE

AUTEUR
J.J.A. van Boven
DIMENSIE
6,26 MB
BESTANDSNAAM
Praktijkreeks BOPZ 7 - Praktische aspecten van de opnameprocedure.pdf

OMSCHRIJVING

Sinds de inwerkingtreding in 1994 van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (de Wet Bopz) zijn maatschappelijke en juridische opvattingen en visies betreffende de rechtsbescherming van psychiatrische patiënten verschoven. De weerslag hiervan komt tot uitdrukking in de uitbreiding die de wetgever en de jurisprudentie introduceerden in de procedures van een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. InhoudIn Praktische aspecten van de opnameprocedure worden de opnameprocedures uit de Wet Bopz uitvoerig belicht. Daarbij wordt ook de verruiming besproken van de huidige wettelijke mogelijkheden in de vorm van de introductie van de voorwaardelijke machtiging, de observatiemachtiging en de zelfbindingsverklaring. Hoe dit doorwerkt in de praktijk van de Wet Bopz, beschrijft de auteur op duidelijke wijze. Ook besteedt de auteur veel aandacht aan de ontwikkelingen in de jurisprudentie en spitst dit toe op praktijksituaties. Bij een gedwongen opname zijn uiteenlopende beroepsgroepen als GGZ- hulpverleners, ambulancezorgverleners, huisartsen, maar ook de politie, de burgemeester, de officier van justitie en de rechter betrokken. Juist daarom is het belangrijk dat beroepsmatige verantwoordelijkheden, zowel individueel als in onderlinge samenwerking, aan orde komen. Dit boek voorziet hierin. AbonnementDit boek is het zevende deel uit de [%Praktijkreeks Bopz|PRBO%]. Neem nu een abonnement op deze reeks en blijf op de hoogte van de meest actuele onderwerpenen.

Wil je het boek lezen?Praktijkreeks BOPZ 7 - Praktische aspecten van de opnameprocedure in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.J.A. van Boven. Lezen Praktijkreeks BOPZ 7 - Praktische aspecten van de opnameprocedure Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN