Serie Classicale Transcripties 18 - Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776

Serie Classicale Transcripties 18 - Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776 - P.D. Spies | Fthsonline.com

...veertiende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de originele overgeleverde handelingen van de classicale gedeputeerden over de jaren 1777-1815 ... Acta gedeputeerden classis van Tiel 1745-1777, P.D. Spies ... ... . Hiermede wordt een inkijk gegeven in het interne handelen van de classis en hetgeen door haar binnen de kerkelijke gemeenten werd verricht. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getransc Dit twaalfde deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de originele overgeleverde handelingen van de classicale gedeputeerden over de jaren 1631-1645 en de rekeningen van de penningmeester over de jaren 1664-1710, in welke jaren ook werkzaamheden van de gedeputeerden worden benoemd. Hiermede wordt een inkijk gegeven in het interne handelen v Acta gedeputeerden classis van Tiel 1745-1777 bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd ... bol.com | Serie Classicale Transcripties artikelen kopen ... ... . Hiermede wordt een inkijk gegeven in het interne handelen v Acta gedeputeerden classis van Tiel 1745-1777 bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt. Acta gedeputeerden classis van Tiel 1777-1815 bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt. Kerkelijke zaken en goederen betreffende de classis van Tiel 1564-1850 Serie Classicale Transcripties 17 (Kerk- en dogmengeschiedenis) € 17.95: Paperback / softback 256 pagina's Februari 2018 P.D. Spies Dit vijftiende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de beroepsbrieven van de predikanten uit de 16 kerkelijke gemeenten van de Nederbetuwe over de jaren 1666-1814 en de ondertekeningen van de Formulieren van Enigheid door predikanten, proponenten, schoolmeesters en kosters in de jaren 1627-1815. De transcriptie wordt kort ingeleid en de Serie Classicale Transcripties. Werken. Acta classis van Tiel 1621-1644 ... Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776 Kerkelijke zaken en goederen betreffende de classis van Tiel 1564-1850 Synodale en classicale zaken betreffende de classis van Tiel 1595-1773 Personen P.D. Spies. NUR Codes (sub) 700 Theologie algemeen. Imprints Koop nu Kerkelijke zaken en goederen betreffende de classis van Tiel 1564-1850 van P.D. Spies bij Boekenwereld. Veilig winkelen, bestellen en betalen! Dit dertiende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de originele overgeleverde handelingen van de classicale gedeputeerden over de jaren 1745-1777. Hiermede wordt een inkijk gegeven in het interne handelen van de classis en hetgeen door haar binnen de kerkelijke gemeenten werd verricht. Koop nu Synodale en classicale zaken betreffende de classis van Tiel 1595-1773 van P.D. Spies bij Boekenwereld. Veilig winkelen, bestellen en betalen! Acta gedeputeerden classis van Tiel 1777-1815 online bestellen bij Donner! Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees meer in onze Algemene Voorwaarden en ons privacybeleid ....

INFORMATIE

AUTEUR
P.D. Spies
DIMENSIE
11,72 MB
BESTANDSNAAM
Serie Classicale Transcripties 18 - Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776.pdf

OMSCHRIJVING

Dit achttiende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat een groot aantal losse stukken die betrekking hebben op de plaatselijke kerkelijke gemeenten tussen de jaren 1558-1776, die van zowel van belang waren voor de ontwikkeling van de gemeenten als voor de classis van Tiel. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat een grote verscheidenheid aan informatie en is voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave. Het is derhalve een bijzondere bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.De inhoud van dit boek geeft een beeld van de periode van het ontstaan van de meeste plaatselijke gemeenten vanuit de katholieke kerk tot na de reformatie van 1578. Daarnaast zijn stukken opgenomen die de diversiteit van de veelheid aan kerkelijke zaken binnen de plaatselijke gemeenten weergeven. Opvallend is de soms erg grote invloed van de politieke overheden op de gereformeerde kerk en haar dienaren. Anderzijds hadden kerken en predikanten ook de overheden nodig. Deze wisselwerking heeft in de loop der eeuwen ervoor gezorgd dat de gereformeerde kerk zich kon ontwikkelen in een behoorlijke onafhankelijkheid.Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.

Wil je het boek lezen?Serie Classicale Transcripties 18 - Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P.D. Spies. Lezen Serie Classicale Transcripties 18 - Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN