Nederland Op Doorbreken

Nederland Op Doorbreken - Wilbert van Leijden | Fthsonline.com

...d om een taskforce in het leven te roepen om het 'glazen plafond' binnen de gemeentelijke organisatie te doorbreken ... Nederlandse synoniemen van doorbreken, ander woord voor ... ... . In het eerste half jaar van 2012 heeft Nuon meer dan 200.000 kWh groene stroom via het Amsterdamse openbare oplaadnetwerk geleverd aan elektrische auto's. Hiermee is ongeveer één miljoen kilometer elektrisch gereden. Dit is een stijging van de hoeveelheid geleverde stroom met méér dan 500%. Ook stijgt het aantal elektrische auto's in Nederland snel. 1) [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Doorbreken` ... doorbreken - Vertaling Nederlands-Frans ... . Ook stijgt het aantal elektrische auto's in Nederland snel. 1) [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Doorbreken``] van het centrum. Zie Gevecht, Operatiën (2) •breken zodat er een doorgang ontstaat. Bewoners van het dorpje Whaley Bridge in Engeland worden geëvacueerd omdat de dam die hun dorp beschermt, dreigt door te breken. Door de hevige regenval in het gebied is er al flinke schade aan ... De Politiebond roept in het AD op dat artsen sneller zaken melden. De KNMG, NVVP en GGZ Nederland vinden deze oproep begrijpelijk en invoelbaar. Toch is er een publiek belang om samen zuinig te zijn op het beroepsgeheim. Beroepsgeheim doorbreken Wanneer mag een arts wél zijn beroepsgeheim doorbreken? NEDERLAND OP DOORBREKEN ( WWW.EMERGENT.NL ) De tijd in Nederland lijkt écht rijp voor een fundamenteel nieuw leiderschap. Er wordt vandaag de dag steeds vaker over de wenselijkheid van 'overstijgend leiderschap' gesproken. Dat in Nederland de tijd daar ook écht rijp voor lijkt te zijn, blijkt uit Op de arbeidsmarkt ten eerste, de Belastingdienst die aan etnisch profileren doet, de politie discrimineert, anti-Zwarte Piet-demonstraties die met geweld gepaard gaan. Op micro-niveau: dat je constant verteld wordt dat je minderwaardig bent, vanwege je huidskleur.' Nu is de vraag: wat moet er gebeuren om dat patroon te doorbreken? Dam Irak op doorbreken WASHINGTON - Iraks grootste dam dreigt door te breken. Als dit gebeurt, is de kans groot dat honderdduizenden mensen verdrinken en twee grote steden onder water lopen. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne 'Kom uit je schuld' op om geldzorgen bespreekbaar te maken. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceert de campagne vandaag in Rotterdam, waar de gemeente met een nieuwe aanpak vol inzet op het voorkomen en terugdringen van schulden. Weg uit Nederland: 'We willen armoedecyclus Centraal-Amerika doorbreken' ... Na 2,5 jaar in Nicaragua is de spaarpot op en dus vertrekt Oostveen naar Nederland om te gaan werken....

INFORMATIE

AUTEUR
Wilbert van Leijden
DIMENSIE
12,21 MB
BESTANDSNAAM
Nederland Op Doorbreken.pdf

OMSCHRIJVING

Nederland behoort tot de meest complexe samenlevingen ter wereld. De voorheen overzichtelijke, verzuilde samenleving is in de tweede helft van de 20ste eeuw door ondermeer individualisering en arbeidsimmigratie veranderd in een complex mozaïek van burgers uit veel verschillende culturen en met uiteenlopende wereldbeelden. Dit boek beschrijft wanneer, waarom en hoe deze wereldbeelden zijn ontstaan, hoe ze vorm hebben gekregen en welke uitwerking ze hebben gehad op de Nederlandse identiteit. Dit leidt niet alleen tot een nieuw perspectief op de Nederlandse geschiedenis en eigenheid, maar vooral ook tot een nieuw inzicht in de hoogopgelopen spanningen binnen de Nederlandse samenleving. Dezespanningen zijn niet toevallig ontstaan. Ze zijn een direct gevolg van snelle veranderingen in onze leefomstandigheden, zoals globalisering, immigratie en klimaatverandering, die de Nederlandse samenleving onder druk zetten. In welke richting moeten we zoeken naar een antwoord op die ontwikkelingen? Oude zekerheden, die in het verleden hun waarde hebben bewezen, zijn niet langer toereikend. Met een traditionele benadering, in dit boek vlaklanddenken genoemd, is het niet mogelijk de actuele maatschappelijke problemen te doorgronden. Evenmin is het hiermee mogelijk een vernieuwend antwoord te formuleren op de complexe samenlevingsvraagstukken van deze tijd. Degenen die op zoek zijn naar nieuwe wegen en die bereid zijn een stap in het ongewisse te zetten kunnen het verschil gaan uitmaken. Voor hen is dit boekgeschreven. De kernvraag die in dit boek aan de orde wordt gesteld is dan ook: zal de Nederlandse samenleving door verdere polarisatie doormidden breken, of zijn we bereid en in staat om een doorbraak tot stand te brengen naar een geheel nieuw niveau van denken en handelen?

Wil je het boek lezen?Nederland Op Doorbreken in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Wilbert van Leijden. Lezen Nederland Op Doorbreken Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN