De Verborgen Schat In De Akker

De Verborgen Schat In De Akker - T. van der Stap | Fthsonline.com

...r van die schat te worden moest men die grond eerst kopen ... Dit is als een verborgen schat in de akker - Wycliffe ... . Voor alle duidelijk moeten we nogmaals benadrukken dat in de gelijkenis, de mens die zocht, niet een zondaar kan zijn, geen enkele zondaar kan alles verkopen om de wereld te kopen en de schat in bezit krijgen. De gelijkenis van de verborgen schat in de akker. Wat is toch deze schat in de akker? Niet wat theologen beweren. Hier krijgt u het antwoord! Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreu ... De schat in de akker en de kostbare parel - Bijbel Basics ... ... . Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Matteüs 13: 44. Tussen Kerst en Pasen raken veel mensen Jezus kwijt. Het kind in de kribbe en vrede op aarde spraken tot de verbeelding. De verborgen schat In Mattheüs 13:44 vinden we een gelijkenis van Jezus. Deze gaat over een schat die verborgen ... schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. [10] De leerlingen antwoorden: 'Ja Heer, deze gelijkenis is duidelijk; want de vinders van de schat zijn zij, die Uw woord horen, en de akker is het nog wereldse hart van de mensen, dat zij door het volgen van Uw woord eerst nog geestelijk voor zichzelf moeten kopen, opdat Uw woord in dat hart hun volle eigendom wordt en zij daarmee dan al het goede voor zichzelf en hun broeders kunnen doen!' De schat in de akker | ds. C. Hegeman. Eskol reeks nummer 3. Een preek over Mathheus 13 vers 44. ISBN: 978-90-5741-422-...

INFORMATIE

AUTEUR
T. van der Stap
DIMENSIE
6,68 MB
BESTANDSNAAM
De Verborgen Schat In De Akker.pdf

OMSCHRIJVING

DE VERBORGEN SCHAT IN DE AKKER is een bloemlezing met teksten ter overweging. Teksten van mystici: mannen en vrouwen die vorm hebben gegeven aan de geschiedenis van de westerse mystiek. 366 teksten, voor elke dag van het jaar één, gerangschikt naar twaalf thema's, voor elke maand een onderwerp. Op die tocht door het jaar, een tocht door de eeuwen, ontmoeten we de grote religieuze persoonlijkheden van onze westerse cultuur, elk met hun eigen karakter. De bekende namen uiteraard: Eckhart, Ruusbroec, Gertrudis de Grote, Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, maar ook namen die ten onrechte vergeten zijn. In hen allen komt de ervaring aan het woord van eeuwen christelijke vroomheid, als een nooit voorbije leerschool voor alle tijden.

Wil je het boek lezen?De Verborgen Schat In De Akker in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur T. van der Stap. Lezen De Verborgen Schat In De Akker Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN