Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland

Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland - none | Fthsonline.com

...¬ste tiid it ├╗ntwerp fan in b├║ste fan Postma en de mooglikheden om in boek mei de samle artikels fan Obe Posma ├║t te jaan ... Philippus Breuker, Goffe Jensma en Hylkje de Jong (red ... ... . Philippus Breuker, Goffe Jensma en Hylkje de Jong (red.), Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland Op zoek naar artikelen van Hylkje de Jong? Artikelen van Hylkje de Jong koop je eenvoudig online bij bol.com Snel in huis Veelal gratis verzonden Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland . Van Groningen tot Zeeland Zekerheden in waarnemingen Uitgevers Verloren b.v., uitgeverij. Top 33. De vlinderkamer De spieg ... Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland ... . Van Groningen tot Zeeland Zekerheden in waarnemingen Uitgevers Verloren b.v., uitgeverij. Top 33. De vlinderkamer De spiegel & het licht Maar waar zijn die duiven dan LvG Souvenir Take it easy Werkschrift groep 7/8A (set a 5 ex) 2e druk. Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland . Het doktersboek van Douwe Ales . Nederland in de middeleeuwen . Reeksen. Estrikken. De taal van recht en vrijheid . Oudfriese Oorkonden Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en der natuurwetenschappen. Get this from a library! Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland. [Philippus H Breuker;]...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
10,91 MB
BESTANDSNAAM
Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland.pdf

OMSCHRIJVING

De bekende inaugurele rede van Fruin uit 1860 wordt doorgaans gezien als het begin van de academische geschiedschrijving in Nederland. In de praktijk bleven beroepsmatig opgeleide en zeker beroepsmatig werkzame historici nog zeer lang een minderheid ten opzichte van de voornamelijk in genootschappen georganiseerde dilettant-historici. Maar aan de universiteiten ontstonden wel nieuwe perspectieven en werden andere en strengere methodes ingevoerd. Hoe en wanneer drong deze academische praktijk door in het bredere veld? De auteurs van dit boek richtten zich bij de beantwoording van deze vraag met name op de regionale geschiedschrijving, omdat juist dit veld lang in handen bleef van 'liefhebbers'. Ze bespreken drie historici: de beroepshistoricus I.H. Gosses, de natuurwetenschappelijk geschoolde academicus en liefhebber Obe Postma en de liefhebber bij uitstek G.A. Wumkes. Ook de rol van de Fryske Akademy, opgericht in 1938, wordt belicht.Inhoud: MARNIX BEYEN, Verruiming van stabiele kaders. Nederlandse academische geschiedschrijving, 1900-1940 MAARTEN DUIJVENDAK, (Pre-)professionele historie. Trends in de lokale en regionale geschiedschrijving in Nederland 1900-1940 JOHAN FRIESWIJK, Geert Aeilco Wumkes (1869-1954): 'paadwizer' voor enkele generaties Friese historici PHILLIPUS BREUKER, Postma als historisch onderzoeker HANNO BRAND, Izaak Gosses

Wil je het boek lezen?Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN